Rumence | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Monsieur,
Stimate Domn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Madame,
Stimată Doamnă,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Madame, Monsieur,
Stimate Domn/Doamnă,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Madame, Monsieur,
Stimați Domni,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Aux principaux concernés,
În atenția cui este interesat,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Monsieur Dupont,
Stimate Domnule Popescu,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Popescu,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Mademoiselle Dupont,
Stimată Domnișoară Popescu,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Popescu,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Monsieur Dupont,
Dragă Andrei Popescu,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mes qualités principales sont...
Punctele mele forte sunt...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mon domaine d'expertise est...
Domeniul meu de bază este...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
J'ai une excellente maîtrise du...
Stăpânesc foarte bine...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
J'ai une connaissance pratique de...
Cunosc la nivel mediu...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Je suis un utilisateur confirmé de...
Sunt un utilizator experimentat de...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Excellentes techniques de communication
Abilităţi de comunicare excelente.
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Capacité de déduction
Gândire deductivă.
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Esprit de logique
Gândire logică.
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Esprit analytique
Abilităţi analitice.
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Compétences relationnelles
Abilităţi interpersonale bune.
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Compétences en négociation
Abilităţi de negociere
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Capacités d'exposition
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Referinţele pot fi solicitate de la...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Je suis disponible pour un entretien le...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Cu stimă,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Salutations distinguées,
Cu sinceritate,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Cu respect,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Meilleures salutations,
Toate cele bune,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında