Hollandaca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Monsieur,
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Madame,
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Madame, Monsieur,
Geachte heer, mevrouw
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Madame, Monsieur,
Geachte dames en heren
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Aux principaux concernés,
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Monsieur Dupont,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Mademoiselle Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Monsieur Dupont,
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mes qualités principales sont...
Mijn sterke punten zijn ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mon domaine d'expertise est...
Mijn vakgebied is ...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
J'ai une excellente maîtrise du...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
J'ai une connaissance pratique de...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Je suis un utilisateur confirmé de...
Ik beschik over goede kennis van ...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Excellentes techniques de communication
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Capacité de déduction
Analytisch denkvermogen
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Esprit de logique
Logisch denkvermogen
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Esprit analytique
Analytische vaardigheden
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Compétences relationnelles
Goede intermenselijke vaardigheden
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Compétences en négociation
Onderhandelingsvaardigheden
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Capacités d'exposition
Presentatievaardigheden
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Je suis disponible pour un entretien le...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Met vriendelijke groet,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Salutations distinguées,
Met vriendelijke groet,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Hoogachtend,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Meilleures salutations,
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında