Portekizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Estimata sinjoro,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Estimataj sinjoroj,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quem possa interessar,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Estimata sinjoro Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mi ŝatus labori por vi, por...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Miaj fortoj estas...
Meus pontos fortes são...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mia areo de kompetenteco estas...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Mi havas bonegan komandon de...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Mi havas mezan scion de...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Mi havas... jarojn de sperto en...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Mi estas sperta uzanto de...
Eu tenho experiência em /com ...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Excelente habilidade de comunicação
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Dedukta rezonado
Raciocínio dedutivo
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logika rezonado
Pensamento lógico
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analizaj kapabloj
Habilidades analíticas
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Bonaj interhomaj kapabloj
Bom relacionamento interpessoal
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Negocadaj kapabloj
Habilidades de negociação
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Prezentaj kapabloj
Habilidades de comunicação
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Vi trovos mian karierresumo kune.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Vi povas akiri referencojn el...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Estou disponível para entrevista em ..
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Altestime,
Cordialmente,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Altestime,
Atenciosamente,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Altestime,
Com elevada estima,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Ĉion bonan,
Lembranças,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında