Macarca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Mi aludas al via reklamo en... de la....
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mi ŝatus labori por vi, por...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Miaj fortoj estas...
Erősségeim ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mia areo de kompetenteco estas...
Szakterületem a ....
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Mi havas bonegan komandon de...
Magas szinten beszélek...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Mi havas mezan scion de...
Középszinten beszélek....
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Mi havas... jarojn de sperto en...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Mi estas sperta uzanto de...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Kiváló kommunikációs készség
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Dedukta rezonado
Deduktív érvelés
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logika rezonado
Logikus gondolkodás
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analizaj kapabloj
Analitikus készségek
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Bonaj interhomaj kapabloj
Jó interperszonális készség
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Negocadaj kapabloj
Jó tárgyalási készség
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Prezentaj kapabloj
Előadó készség/Prezentációs készség
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Vi trovos mian karierresumo kune.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Vi povas akiri referencojn el...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Altestime,
Tisztelettel,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Altestime,
Tisztelettel,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Altestime,
Tisztelettel,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında