İsveççe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Kære Hr.,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Kære Fru.,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Kære Hr./Fru.,
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Kære Hr./Fru.,
Bästa herrar,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Til hvem dette ankommer,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Kære Hr. Smith,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Kære Fru. Smith,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Kære Frk. Smith,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Kære Fr. Smith,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Kære John Smith,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Jag skriver gällande er annons på ...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Jeg ville søge stillingen som...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mine styrker er...
Mina främsta styrkor är ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mit ekspertområde er...
Mitt kompetensområde är ...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Jeg råder fremragende over...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Jeg har en fungerende viden om...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Jeg har... års erfaring indenfor...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Jeg er en erfaren bruger af...
Jag är en erfaren användare av ...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Fremragende kommunikations evner
Utmärkt kommunikationsförmåga
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Deduktiv argumentation
God slutledningsförmåga
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logisk tænkning
Logiskt tänkande
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analytiske evner
Analytisk förmåga
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Gode interpersonel evner
Bra samarbetsförmåga
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Forhandlings evner
Bra förhandlingsteknik
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Præsentations evner
Bra presentationsteknik
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Referencer kan rekvieres fra...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Jeg er ledig til et interview den...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Med venlig hilsen
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Med venlig hilsen
Med vänliga hälsningar,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Med respekt,
Vördsamt,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Med venlig hilsen
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında