Çekçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Kære Hr.,
Vážený pane,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Kære Fru.,
Vážená paní,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Kære Hr./Fru.,
Vážený pane / Vážená paní,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Kære Hr./Fru.,
Dobrý den,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Til hvem dette ankommer,
Všem zainteresovaným stranám,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Kære Hr. Smith,
Vážený pane Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Kære Fru. Smith,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Kære Frk. Smith,
Vážená slečno Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Kære Fr. Smith,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Kære John Smith,
Milý Johne Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Jeg ville søge stillingen som...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mine styrker er...
Moje silné stránky jsou...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mit ekspertområde er...
Moje oblast odborných znalostí je...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Jeg råder fremragende over...
Mám výbornou znalost...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Jeg har en fungerende viden om...
Mám znalost...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Jeg har... års erfaring indenfor...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Jeg er en erfaren bruger af...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Fremragende kommunikations evner
Výborné komunikační schopnosti
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Deduktiv argumentation
Dedukce
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logisk tænkning
Logické myšlení
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analytiske evner
Analytické schopnosti
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Gode interpersonel evner
Dobré interpersonální schopnosti
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Forhandlings evner
Vyjednávací schopnosti
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Præsentations evner
Prezentační dovednosti
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Můj životopis naleznete v příloze.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Referencer kan rekvieres fra...
Ohledně referencí se obraťte na...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Jeg er ledig til et interview den...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Med venlig hilsen
S pozdravem,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Med venlig hilsen
S pozdravem,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Med respekt,
S úctou,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Med venlig hilsen
Se srdečným pozdravem,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında