Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

尊敬的先生,
Sayın Yetkili,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Sayın Yetkili,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Sayın Yetkili,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
尊敬的先生们,
Sayın Yetkililer,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
尊敬的收信人,
Yetkili makama / merciiye,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
尊敬的史密斯先生,
Sayın Ahmet Bey,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Sayın Dilek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Sayın Melek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Sayın Demet Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Sayın Alihan Erturan,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
我看到您于...在...上登的招聘信息
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
我想申请...一职
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

我对此工作很感兴趣,因为...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
我想为您工作,因为...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
我的强项是...
Güçlü yanlarım ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
我很适合这个职位,因为...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
我的专长是…
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
即使在压力下我也能保持高标准。
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

我的母语是...,但我也会说...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
我熟练掌握...
... diline son derece hakimimdir.
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
我能用...语进行工作交流
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
我在...领域有...年工作经验
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
我是...的熟练使用者
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
我相信我是...和...技能的良好结合
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
出色的沟通技能
Mükemmel iletişim becerisi
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
演绎推理能力
Tümdengelim muhakemesi
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
逻辑性思考
Mantıklı düşünebilme
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
分析技能
Analitik düşünce
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
良好的人际交往技能
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
谈判技能
Anlaşma becerisi
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
观点陈述能力
Sunum becerisi
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
附件中含有我的个人简历。
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
可以从...处获得推荐信
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
我可以在...的时候接受面试
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
此致
Saygılarımla,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
Tüm içtenliğimle,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
肃然至上
Saygılarımla,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
祝好
Saygılar,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında