Esperanto | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
我看到您于...在...上登的招聘信息
Mi aludas al via reklamo en... de la....
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
我想申请...一职
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

我对此工作很感兴趣,因为...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
我想为您工作,因为...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
我的强项是...
Miaj fortoj estas...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
我很适合这个职位,因为...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
我的专长是…
Mia areo de kompetenteco estas...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
即使在压力下我也能保持高标准。
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

我的母语是...,但我也会说...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
我熟练掌握...
Mi havas bonegan komandon de...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
我能用...语进行工作交流
Mi havas mezan scion de...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
我在...领域有...年工作经验
Mi havas... jarojn de sperto en...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
我是...的熟练使用者
Mi estas sperta uzanto de...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
我相信我是...和...技能的良好结合
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
出色的沟通技能
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
演绎推理能力
Dedukta rezonado
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
逻辑性思考
Logika rezonado
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
分析技能
Analizaj kapabloj
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
良好的人际交往技能
Bonaj interhomaj kapabloj
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
谈判技能
Negocadaj kapabloj
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
观点陈述能力
Prezentaj kapabloj
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
附件中含有我的个人简历。
Vi trovos mian karierresumo kune.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
可以从...处获得推荐信
Vi povas akiri referencojn el...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
我可以在...的时候接受面试
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
此致
Altestime,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
Altestime,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
肃然至上
Altestime,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
祝好
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında