Korece | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Vážený pane,
존경하는 관계자 분께
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
존경하는 관계자 분께
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane / Vážená paní,
존경하는 관계자 분께
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Dobrý den,
존경하는 관계자 분(들)께
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Všem zainteresovaným stranám,
존경하는 관계자 분(들)께
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Vážený pane Smith,
존경하는 김철수 님께
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
존경하는 김희연 님께
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
존경하는 김희연 님께
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
존경하는 김희연 님께
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Milý Johne Smith,
친애하는 최현우님께
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
...에 지원하고 싶습니다.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Moje silné stránky jsou...
저의 장점은 ... 입니다.
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Moje oblast odborných znalostí je...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Mám výbornou znalost...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Mám znalost...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Mám... roky/let zkušeností z práce...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Výborné komunikační schopnosti
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Dedukce
추론 이해 능력
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logické myšlení
논리적인 사고능력
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analytické schopnosti
분석 능력
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Dobré interpersonální schopnosti
좋은 사교성
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Vyjednávací schopnosti
협정 능력
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Prezentační dovednosti
프리젠테이션 능력
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Můj životopis naleznete v příloze.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Ohledně referencí se obraťte na...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Na pohovor se mohu dostavit dne...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
S pozdravem,
... (이름) 드림
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
S pozdravem,
... (이름) 드림
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
S úctou,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Se srdečným pozdravem,
감사합니다. ...씨.
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında