İtalyanca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Vážený pane,
Gentilissimo,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
Gentilissima,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane / Vážená paní,
Gentili Signore e Signori,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Milý Johne Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Moje silné stránky jsou...
I miei punti di forza sono...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Moje oblast odborných znalostí je...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Mám výbornou znalost...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Mám znalost...
Sto imparando...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Sono un(') utente esperto/a di...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Výborné komunikační schopnosti
Eccellenti doti comunicative
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Dedukce
Capacità deduttive e di ragionamento
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logické myšlení
Capacità logiche
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analytické schopnosti
Capacità analitiche
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Dobré interpersonální schopnosti
Ottime abilità interpersonali
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Vyjednávací schopnosti
Capacità di negoziazione
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Prezentační dovednosti
Capacità di presentazione
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Můj životopis naleznete v příloze.
In allegato trova il mio cv.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Ohledně referencí se obraťte na...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Sono disponibile per un colloquio...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
S pozdravem,
In fede,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
S pozdravem,
Cordialmente,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
S úctou,
I miei più cordiali saluti,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Se srdečným pozdravem,
Saluti
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında