İsveççe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Vážený pane,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Dobrý den,
Bästa herrar,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jag skriver gällande er annons på ...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Moje silné stránky jsou...
Mina främsta styrkor är ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Moje oblast odborných znalostí je...
Mitt kompetensområde är ...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Mám výbornou znalost...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Mám znalost...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jag är en erfaren användare av ...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Výborné komunikační schopnosti
Utmärkt kommunikationsförmåga
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Dedukce
God slutledningsförmåga
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logické myšlení
Logiskt tänkande
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analytické schopnosti
Analytisk förmåga
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Dobré interpersonální schopnosti
Bra samarbetsförmåga
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Vyjednávací schopnosti
Bra förhandlingsteknik
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Prezentační dovednosti
Bra presentationsteknik
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Můj životopis naleznete v příloze.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Ohledně referencí se obraťte na...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
S pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
S úctou,
Vördsamt,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında