Fransızca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Vážený pane,
Monsieur,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
Madame,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane / Vážená paní,
Madame, Monsieur,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Dobrý den,
Madame, Monsieur,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Všem zainteresovaným stranám,
Aux principaux concernés,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Vážený pane Smith,
Monsieur Dupont,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
Mademoiselle Dupont,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Milý Johne Smith,
Monsieur Dupont,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Moje silné stránky jsou...
Mes qualités principales sont...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Moje oblast odborných znalostí je...
Mon domaine d'expertise est...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Mám výbornou znalost...
J'ai une excellente maîtrise du...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Mám znalost...
J'ai une connaissance pratique de...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Mám... roky/let zkušeností z práce...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Výborné komunikační schopnosti
Excellentes techniques de communication
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Dedukce
Capacité de déduction
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logické myšlení
Esprit de logique
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analytické schopnosti
Esprit analytique
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Dobré interpersonální schopnosti
Compétences relationnelles
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Vyjednávací schopnosti
Compétences en négociation
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Prezentační dovednosti
Capacités d'exposition
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Můj životopis naleznete v příloze.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Ohledně referencí se obraťte na...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Je suis disponible pour un entretien le...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
S pozdravem,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
S pozdravem,
Salutations distinguées,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
S úctou,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Se srdečným pozdravem,
Meilleures salutations,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında