Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Sehr geehrter Herr,
Sayın Yetkili,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sehr geehrte Frau,
Sayın Yetkili,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın Yetkili,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın Yetkililer,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Sehr geehrte Damen und Herren,
Yetkili makama / merciiye,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Sayın Ahmet Bey,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Dilek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Melek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Demet Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Lieber Herr Schmidt,
Sayın Alihan Erturan,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Zu meinen Stärken zählen...
Güçlü yanlarım ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mein Fachgebiet ist...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
... diline son derece hakimimdir.
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Mükemmel iletişim becerisi
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
schlussfolgerndes Denken
Tümdengelim muhakemesi
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
logisches Denken
Mantıklı düşünebilme
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
analytische Fähigkeiten
Analitik düşünce
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
hohe soziale Kompetenz
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Verhandlungsgeschick
Anlaşma becerisi
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Präsentationsfähigkeiten
Sunum becerisi
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Mit freundlichen Grüßen
Saygılarımla,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Mit freundlichen Grüßen
Tüm içtenliğimle,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Hochachtungsvoll
Saygılarımla,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Herzliche Grüße
Saygılar,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında