Lehçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Sehr geehrter Herr,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sehr geehrte Frau,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Lieber Herr Schmidt,
Szanowny Panie,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Zu meinen Stärken zählen...
Moje mocne strony to ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mein Fachgebiet ist...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Biegle posługuję się programem/programami...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
schlussfolgerndes Denken
Rozumowanie dedukcyjne
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
logisches Denken
Logiczne myślenie
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
analytische Fähigkeiten
Zdolności analityczne
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
hohe soziale Kompetenz
Zdolności interpersonalne
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Verhandlungsgeschick
Zdolności negocjacyjne
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Präsentationsfähigkeiten
Umiejętność prezentacji
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Referencje na żądanie.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Referencje na żądanie od ...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Mit freundlichen Grüßen
Z wyrazami szacunku,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Mit freundlichen Grüßen
Z wyrazami szacunku,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Hochachtungsvoll
Z poważaniem,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Herzliche Grüße
Pozdrawiam,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında