Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

"tam olarak" için Türkçe-İngilizce çeviri

 

"tam olarak" - İngilizce çevirisi

Sonuçlar: 1-23 / 33

tam olarak

tam olarak (ayrıca: değer, tam, tam değer)

Her şeyin iki ekranda tam olarak aynı boyutlarda görünmesini istiyorum.

I prefer to have everything appear exactly the same size on both monitors.

Modelinizle birlikte gelen yönergeler yazıcıyı nasıl yükleyeceğinizi tam olarak anlatmalıdır.

The instructions that came with your model should tell you exactly how to install it.

Belgenizde birkaç sayfa varsa, tam olarak hangi sayfaları yazdırmak istediğinizi seçebilirsiniz.

If your document has several pages, you can choose exactly which pages you want to print.

Üreticinin yönergelerini tam olarak takip ettiğinizden emin olun.

Be sure to follow the manufacturer's instructions exactly.

Adı tam olarak bu olan bir kişi tarafından yazılmış dosyalar.

Files that are authored by someone with exactly this name.

tam olarak {zarf}

tam olarak {zarf} (ayrıca: kesin olarak)

precisely {zarf}

Tam olarak bu.

Precisely that.

tam olarak {zarf} (ayrıca: tamamen, tam)

fully {zarf}

Pilin tam olarak şarj olması dört saat sürebilir.

It can take up to four hours to fully charge the battery.

EFS, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic ve Windows 7 Home Premium sürümlerinde tam olarak desteklenmemektedir.

EFS is not fully supported on Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, and Windows 7 Home Premium.

Animasyonlu GIF dosyaları tam olarak desteklenmez.

Animated GIF files aren't fully supported.

EFS; Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic ve Windows Vista Home Premium sürümlerinde tam olarak desteklenmemektedir.

EFS is not fully supported on Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, and Windows Vista Home Premium.

Windows'daki yeni ağ özellikleri nedeniyle, bazı eski ağ yönlendiricileri tam olarak uyumlu değildir ve sorunlara neden olabilir.

Because of the new networking features in Windows, some older network routers aren't fully compatible and can cause problems.
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Benzer çeviriler

İngilizce de "tam olarak" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

İngilizce' de "tam olarak" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Bilgisayar üreticiniz bu listeyi özelleştirebileceğinden, tam olarak görünümü değişebilir.

Your computer manufacturer can customize this list, so its exact appearance will vary.

Resimlerinizi ve videolarınızı bir tam ekran slayt gösterisi olarak görüntüleyebilirsiniz.

You can view your pictures and videos as a full-screen slide show.

Microsoft Windows Live OneCare her zaman tam olarak kaldırılmaz.

Microsoft Windows Live OneCare doesn't always uninstall completely.

Bu hatalarla karşılaşırsanız, lütfen hata kodunu tam olarak yazın ve aşağıdaki adımları uygulayın.

If you encounter these errors, please write down the exact error code and follow these steps.

Tam olarak "tropikal ada" ifadesini içeren dosyalar bulunur.

Find files that contain the exact phrase "tropical island."

(Sahip olduğunuz klavye türüne bağlı olarak tuşların tam adı sizin klavyenizde biraz farklı olabilir.)

(Depending on the type of keyboard you have, the exact key names on your keyboard may vary slightly.)

*Bazı Internet güvenliği uygulamaları tam olarak kaldırılamaz.

*Some Internet security apps don't uninstall completely.

Bazı Internet güvenliği uygulamaları tam olarak kaldırılmaz.

Some Internet security apps don’t uninstall completely.

Resimlerinizi tam ekran slayt gösterisi olarak görüntüleyebilirsiniz.

You can view your pictures as a full-screen slide show.

Hangi ayarları kullanacağınızı tam olarak bilmiyorsanız, öneri almak için Erişim Kolaylığı anketini doldurun.

If you're not sure which settings to use, fill out the Ease of Access questionnaire to get recommendations.

Bir satırda tam olarak eşlenmiş çiftleri kaldırmak size ödül kazandırır (özellikle de aynı desen ve sayı iseler).

Removing identically matched pairs in a row earns you a bonus (especially if they're the same pattern and number).

Karttaki iğneler, genişletme yuvasındaki iğnelerle tam olarak hizalanmazsa kart düzgün çalışmaz.

If the pins on the card aren't perfectly aligned with the pins in the expansion slot, the card won't work properly.

Çoğu yazıcı, tam olarak sayfanın kenarlarına kadar yazdıramadığı için en düşük kenar boşluğu genişliğini gerektirir.

Most printers require a minimum margin width because they can't print to the exact edges of the page.

Resimleriniz, seçilen klasördeki ilk resimden başlayarak tam ekran slayt gösterisi olarak yürütülemeye başlanır.

Your pictures will begin to play full-screen as a slide show—starting with the first picture in the selected folder.

Çoğu dijital resim standart çerçevelere tam olarak sığmadığı için, sonuç olarak çerçevede boş bir alanla karşılaşabilirsiniz.

Since most digital pictures don't fit perfectly in a standard frame, though, you might end up with blank space in the frame.

dosya yolunu tam olarak verin

enter complete pathname of file

Tam olarak istediğiniz kareyi bulmak için önizleme monitörünün altındaki Sonraki Kare ve Önceki Kare düğmelerini kullanabilirsiniz.

You can use the Next Frame and Previous Frame buttons under the preview monitor to find the exact frame that you want.

Bu tam olarak pişirilmemiş.

This is not properly cooked.

İstek listesine ekle'nin altında, tam olarak yazdığınız kelimeye göre kaydetmek için Şunu İçeren Tüm Şovları Kaydet düğmesini tıklatın.

Under Add to wish list, click the Record All Shows with button to record based on the exact word you typed.

Windows Toplu Lisanslar yalnızca yükseltmeler içindir ve bilgisayara yüklenmesi için bir ön koşul olarak yeterli tam işletim sistemi gerektirir.

Windows Volume Licenses are for upgrades only and require a qualifying full operating system to be installed on the PC as a prerequisite.
 

Yeni bir Türkçe-İngilizce çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı Türkçe sözcükler mi biliyorsun? Ya da Türkçe-İngilizce sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada Türkçe-İngilizce sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

TürkçeTürkçe

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

talassoplankton · talep · talih · talihli · talihsiz · talihsizlik · talimat · tallofita · tam · tam-boyut · tam-olarak · tamah · tamam · tamamen · tamamıyla · tamamiyle · tamamla · tamamlama · tamamlamak · tamamlanamıyor · tamamlanan

Daha fazlası Türkçe-Almanca sözlüğünde.