Üretken bir tembellik:

Hafıza oyununu oyna!

"Saat" için Türkçe-İngilizce çeviri

 

"Saat" - İngilizce çevirisi

Sonuçlar: 1-30 / 30

Saat

  Saat (ayrıca: üzerinde, değer, tarih, konum)

At {ed.}

Görev çubuğunun en sağında bulunan bildirim alanı saat ve bir grup simge içerir.

The notification area, at the far right of the taskbar, includes a clock and a group of icons.

Disk Birleştiricisi en az birkaç dakika çalışır, ancak birkaç saat de sürebilir.

Disk Defragmenter will work for at least several minutes, although it might take several hours.

Kurulum sırasında önerilen ayarları seçerseniz, gerçek zamanlı koruma etkinleştirilir ve her hafta Pazar günü saat 02:00'da otomatik tarama gerçekleştirilir.

If you choose the recommended settings during setup, real-time protection will be enabled and automatic scanning will occur weekly at 2:00 A.M. on Sunday.

Zamanlanmış taramalar varsayılan olarak açıktır ve haftada bir kez sistemin boşta olma olasılığının yüksek olduğu saat olan 02:00'da çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.

Scheduled scans are turned on by default and configured to run weekly at 2 a.m. when the system is likely idle.

saat {isim}

  saat {isim} (ayrıca: zaman, vakit)

time {isim}

Daha erken bir yeni saat girmek için, sayının önüne eksi (-) işareti ekleyin.

To make the new time earlier, type a minus sign (-) before the number.

Yedekler şu biçimde kaydedilir: yedekleme konumubilgisayar adıBackup Set yıl-ay-gün saat.

Backups are saved in this format: backup locationcomputer nameBackup Set year-month-day time.

tarih/saat işlemi tamamlandı

date/time operation completed

tarih/saat işlemi iptal edildi

date/time operation canceled

tarih/saat işlemi başlatıldı

date/time operation started

  saat {isim}

hours {çoğ.}

TrueSwitch'in eski e-postalarınızın tamamını kopyalaması 24 saat kadar sürebilir.

It can take up to 24 hours for TrueSwitch to copy all of your old email.

Özel yükleme daha karmaşıktır ve tamamlanması bazen birkaç saat alabilir.

A custom installation is more complex, and it can sometimes take a couple of hours to complete.

Disk Birleştiricisi en az birkaç dakika çalışır, ancak birkaç saat de sürebilir.

Disk Defragmenter will work for at least several minutes, although it might take several hours.

Varsayılan olarak, bir davetin süresi altı saat sonra otomatik olarak dolar.

By default, an invitation automatically expires after six hours.

24 saat bekleyin ve sonra yeniden hesap oluşturmayı deneyin.

Wait 24 hours, and then try to create an account again.

  saat {isim} (ayrıca: vardiya)

watch {isim}

Hiç tek oturuşta birden çok film izlemek istediniz mi? İstediyseniz, doğru bilgisayara geldiniz. Samsung ATIV Smart PC ile bir kere şarj ederek, 8 saat aralıksız video izleyebilirsiniz.

Have you ever wanted to watch multiple movies in one sitting? If so, you've come to the right PC. With the Samsung ATIV Smart PC, you can watch 8 straight hours of video on a single charge.

  saat {isim}

Hour {isim}

Sihirbaz dosyalarınızı ve ayarlarınızı aktarır; bu işlem bir saat kadar sürebilir.

The wizard will transfer your files and settings, which may take an hour.

Sihirbaz eski bilgisayarınızı inceler; bu işlem bir saat kadar sürebilir.

The wizard will examine your old computer, which may take about an hour.

Sihirbaz dosyalarınızı ve ayarlarınızı yedekler; bu işlem bir saat kadar sürebilir.

The wizard will back up your files and settings, which may take an hour.

Bilgisayarınıza bağlı olarak bu tarama bir saat veya daha fazla sürebilir.

Depending on your PC, this scan might take an hour or more.

Aygıtınızın m olarak şarj edilmesi bir saat ya da daha uzun sürebilir.

It may take an hour or more to fully charge your device.

  saat {isim} (ayrıca: saatle eşzamanlama)

clock {isim}

10 milisaniyelik (1000 milisaniye = 1 saniye) varsayılan gecikmeyle bir saat simgesi çıkar.

A clock icon appears with a default delay of 10 milliseconds (1000 milliseconds = 1 second).

Görev çubuğunun en sağında bulunan bildirim alanı saat ve bir grup simge içerir.

The notification area, at the far right of the taskbar, includes a clock and a group of icons.

Tarih ve Saat Ayarları sayfasında bilgisayarınızın saatini ayarlayın.

On the Date and Time Settings page, set your computer’s clock.

Her saat için, Bu saati göster'in yanındaki onay kutusunu seçin.

For each clock, select the check box next to Show this clock.

Bilgisayarınız bir etki alanı üzerindeyse, saatinizi bir Internet saat sunucusuyla eşitleyemezsiniz.

If your computer is on a domain, you can't synchronize your clock with an Internet time server.

  saat {isim}

  saat {isim} (ayrıca: s, sa, sa.)

hr [kısalt.]

  saat {isim}

hour(s) {isim}

  saat {isim}

ticker {isim}

saat {zarf}

  saat {zarf}

o'clock {zarf}
 

Benzer çeviriler

İngilizce de "Saat" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

İngilizce' de "Saat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Bu dişli yalnızca saat yönünde döner ve balonu veya topu o yönde itmeye yardımcı olur.

This gear only turns clockwise and helps push the balloon or ball in that direction.

Bu dişli yalnızca saat yönünün tersine döner ve balonu veya topu o yönde itmeye yardımcı olur.

This gear only turns counterclockwise and helps push the balloon or ball in that direction.

Resmi saat yönünde 90 derece döndürmek için Döndür'ü tıklatın.

To rotate the picture clockwise 90 degrees, click Rotate.

7 gün 24 saat canlı BT düzeyinde telefon desteği

Live 24 x 7 IT customer phone support

7 gün 24 saat canlı BT düzeyinde telefon desteği

Live 24 x 7 IT-level phone support

Microsoft Security Essentials varsayılan olarak, siz muhtemelen uyurken (Pazar, saat 02:00), bilgisayarınızı haftada bir kez tarar.

By default, Microsoft Security Essentials runs a scan of your PC once a week when you’re probably asleep (2:00 am on Sunday).

Dişli (saat yönünün tersine)

Gear (counterclockwise)

Ekrandaki bir resmi veya başka bir öğeyi dairesel olarak (saat yönünde veya saat yönünün tersine) döndürmek için döndürme hareketini kullanın.

Use rotating to move a picture or other item on the screen in a circular direction (clockwise or counter-clockwise).

Dişli (saat yönüne)

Gear (clockwise)
 

Yeni bir Türkçe-İngilizce çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı Türkçe sözcükler mi biliyorsun? Ya da Türkçe-İngilizce sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada Türkçe-İngilizce sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

TürkçeTürkçe

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: uluslararası sözcük, altın kafesteki kuş, yasal hak olarak mahsup, sulandırılmış dağıtılacak karlar, iskonto işi

Benzer kelimeler

rutubetli · rüya · rüyalar · rüzgar · rüzgarlı · RV · ryokan · s · sa · saadet · saat · saatdüzenle · SaatEkle · saatinde · Saatlik · SaatÜcreti · sabah · saban · sabık · sabır · sabırlı

Daha çok çeviri bab.la Almanca-Türkçe sözlüğünde.