Sıkıldın mı?

Adam asmaca oyununu dene

"oluşturma" için Türkçe-İngilizce çeviri

 

"oluşturma" - İngilizce çevirisi

Sonuçlar: 1-24 / 127

oluşturma {isim}

oluşturma {isim} (ayrıca: bina, kurma)

building {isim}

Windows Media Center ile ortam kitaplığı oluşturma

Building media libraries with Windows Media Center

oluşturma

oluşturma (ayrıca: yaratıldı, yaratılma, yaratma tarihi, yaratma)

Arama kutusunu, Oluşturma tarihi'ni ve tarih veya tarih aralığını tıklatın.

Click in the search box, click Date created, and then click a date or date range.

Daha fazla bilgi için Windows web sitesinde Dosyalarınızın yedeğini oluşturma ve Windows'un önceki bir sürümünde oluşturulmuş yedeği geri yükleme sayfalarına bakın.

For more information, see Back up your files and Restore a backup created on a previous version of Windows on the Windows website.

oluşturma (ayrıca: oluşturuluyor, oluşturulan, oluşturulurken)

Bir film oluşturma, video kliplerinizi ve fotoğraflarınızı toplamakla başlar.

Creating a movie starts by collecting your video clips and photos.

Çalma listeleri oluşturma ve kullanma hakkında sorulara yanıtlar içerir.

Includes answers to questions about creating and using playlists.

Kendi ses CD'lerinizi, veri CD'lerinizi ve veri DVD'lerinizi oluşturma hakkında sorulara yanıtlar içerir.

Includes answers to questions about creating your own audio CDs, data CDs, and data DVDs.

Bu türdeki sorunlara çözüm oluşturma, sağlanan temel raporlarda bulunandan daha fazla bilgi gerektirebilir.

Creating solutions to these types of problems might require more information than basic reports provide.

Özel ayarlar oluşturma konusunda daha fazla bilgi için bkz. Windows Movie Maker için özel film ayarları oluşturma.

For more information about creating custom settings, see Create custom movie settings for Windows Movie Maker.

oluşturma {fiil}

oluşturma {fi.} (ayrıca: derleme)

Windows Media Center ile ortam kitaplığı oluşturma

Building media libraries with Windows Media Center
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Benzer çeviriler

İngilizce de "oluşturma" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

İngilizce' de "oluşturma" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Disk yazıldıktan sonra, Disk Oluşturma Tamamlanıyor bildiriminde Bitti'yi tıklatın.

After the disc is burned, in the Completing Disc Creation notification, click Done.

Programınız bunu yapmazsa kullanılan varsayılan oluşturma amacını belirtebilirsiniz.

If your program doesn't, you can specify the default rendering intent that's used.

Yazar veya oluşturma tarihi gibi belge bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.

You can also view document information, such as the author or creation date.

Arama kutusunda Oluşturma tarihi: yazın ve bir tarihi veya tarih aralığını tıklatın.

In the search box, type datecreated:, and then click a date or a date range.

Temaları özelleştirme ve kaydetme hakkında bilgi için bkz. Tema oluşturma.

For information about customizing and saving themes, see Create a theme.

802.11g ağ oluşturma donanımları 2,4 gigahertz (GHz) radyo frekansı kullanır.

802.11g networking equipment uses a 2.4 gigahertz (GHz) radio frequency.

SP2 iyileştirilmiş dizin oluşturma ve arama özelliklerine sahip Windows Search 4.0 içerir.

SP2 includes Windows Search 4.0, which has improved indexing and searching capabilities.

Resimli parola oluşturma seçeneği Bilgisayar ayarlarındaki Kullanıcılar sayfasında görünür.

The option to create a picture password appears on the Users page in PC settings.

Yeni kitaplıklar da oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Yeni kitaplık oluşturma.

You can also create new libraries. For more information, see Create a new library.

Arama kutusuna dizin oluşturma seçenekleri yazın ve Dizin Oluşturma Seçenekleri'ni tıklatın.

In the search box, type indexing options, and then click Indexing Options.

Bir bölüm oluşturup biçimlendirmek için, bkz.Bir sabit disk bölümü oluşturma ve biçimlendirme.

To create and format a partition, see Create and format a hard disk partition.

Dosyalarınızı yedekleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Dosyalarınızın yedeğini oluşturma.

For more information about backing up your files, see Back up your files.

Dizin Oluşturma Seçenekleri'ni açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.

Open Indexing Options by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.

Daha kullanışlı bir disk oluşturma yolu olduğu için varsayılan seçenek Canlı Dosya Sistemi'dir.

The default choice is Live File System because it is a more convenient way to create a disc.

Windows 8.1'in en son sürümünde yerel hesap oluşturma seçeneği kullanılabilir hale getirilecek.

The option to create a local account will be made available at the final release of Windows 8.1.

Windows Yedekleme'yi kurma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dosyalarınızın yedeğini oluşturma.

For more information about setting up Windows Backup, see Back up your files.

Dizine eklenen konumların tam listesini görmek için Dizin Oluşturma ve Arama Seçenekleri'ni açın.

To see the complete list of locations that are indexed, open Indexing and Search Options.

Videonuzu düzenlemeniz kendi sanat eserinizi oluşturma şansınızdır.

Editing your video is your chance to make it your work of art.

Kişisel dosyaları yedekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dosyalarınızın yedeğini oluşturma.

For more information about backing up personal files, see Back up your files.

Ev Grubu oluşturma (var olan bir Ev Grubuna katılabilirsiniz, ancak yeni bir tane oluşturamazsınız)

HomeGroup creation (you can join an existing HomeGroup but you can't create a new one)
 

Forum sonuçları

"oluşturma" çevirisi - forum sonuçları

 

Yeni bir Türkçe-İngilizce çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı Türkçe sözcükler mi biliyorsun? Ya da Türkçe-İngilizce sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada Türkçe-İngilizce sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

TürkçeTürkçe

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

İngilizce-Türkçe sözlüğünde daha fazla kelime ara.