"oluşturma" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR oluşturma İngilizce çeviri

oluşturma {isim}
oluşturma {fi.}

TR oluşturma
volume_up
{isim}

oluşturma (ayrıca: bina, kurma)
Windows Media Center ile ortam kitaplığı oluşturma

İngilizce' de "oluşturma" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Turkishrenk oluşturma amacı
TurkishProgramınız bunu yapmazsa kullanılan varsayılan oluşturma amacını belirtebilirsiniz.
If your program doesn't, you can specify the default rendering intent that's used.
TurkishDisk yazıldıktan sonra, Disk Oluşturma Tamamlanıyor bildiriminde Bitti'yi tıklatın.
After the disc is burned, in the Completing Disc Creation notification, click Done.
TurkishYazar veya oluşturma tarihi gibi belge bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.
You can also view document information, such as the author or creation date.
TurkishArama kutusunda Oluşturma tarihi: yazın ve bir tarihi veya tarih aralığını tıklatın.
In the search box, type datecreated:, and then click a date or a date range.
Turkish802.11g ağ oluşturma donanımları 2,4 gigahertz (GHz) radyo frekansı kullanır.
802.11g networking equipment uses a 2.4 gigahertz (GHz) radio frequency.
TurkishResimli parola oluşturma seçeneği Bilgisayar ayarlarındaki Kullanıcılar sayfasında görünür.
The option to create a picture password appears on the Users page in PC settings.
TurkishYeni kitaplık oluşturma.
You can also create new libraries. For more information, see Create a new library.
TurkishTema oluşturma.
For information about customizing and saving themes, see Create a theme.
TurkishBir bölüm oluşturup biçimlendirmek için, bkz.Bir sabit disk bölümü oluşturma ve biçimlendirme.
To create and format a partition, see Create and format a hard disk partition.
TurkishArama kutusuna dizin oluşturma seçenekleri yazın ve Dizin Oluşturma Seçenekleri'ni tıklatın.
In the search box, type indexing options, and then click Indexing Options.
TurkishSP2 iyileştirilmiş dizin oluşturma ve arama özelliklerine sahip Windows Search 4.0 içerir.
SP2 includes Windows Search 4.0, which has improved indexing and searching capabilities.
TurkishDosyalarınızın yedeğini oluşturma.
For more information about setting up Windows Backup, see Back up your files.
TurkishDizin Oluşturma Seçenekleri'ni açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
Open Indexing Options by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
TurkishDosyalarınızın yedeğini oluşturma.
For more information about backing up personal files, see Back up your files.
TurkishDosyalarınızın yedeğini oluşturma.
For more information about backing up your files, see Back up your files.
TurkishYazıcılar, metin ve grafikleri kağıt üzerinde yeniden oluşturma biçimlerine göre kategorize edilir.
Printers are categorized by the way that they reproduce text and graphics on paper.