Daily language articles on lexioPhiles

"konuşma" için Türkçe-İngilizce çeviri

 

"konuşma" - İngilizce çevirisi

Sonuçlar: 1-20 / 20

konuşma {isim}

konuşma {isim} (ayrıca: diyalog)

dialogue {isim}

konuşma {isim} (ayrıca: görüşme, iletişim, sohbet)

conversation {isim}

Bunun nedeni, grup durum iletisinin grup konuşma penceresi açıldığı zamanki davranışı göstermesidir.

This is because the group status message shows the behavior when the group conversation window is opened.

Bunu çözümlemek için, Messenger ana penceresini yeniden açın ve sonra konuşma penceresine yazmaya devam edin.

To resolve this, reopen the Messenger main window and then resume typing in the conversation window.

Konuşma penceresi: Messenger konuşma penceresinde Çince/Japonca/Kore dili IME (Giriş Yöntemi Düzenleyicisi) İngilizceye sıfırlanıyor

Conversation window: Chinese/Japanese/Korean IME (Input Method Editor) reset to English in the Messenger conversation window

Konuşma görünümünü açmak veya kapatmak için Mail'de önce Görünüm sekmesine, ardından Konuşmalar'a ve sonra da Açık veya Kapalı'ya tıklayın.

To turn conversation view on or off in Mail, click the View tab, click Conversations, and then click On or Off.

Windows Live Messenger ile görüntülü konuşma için, sizin ve kişinizin web kamerası ve hoparlör veya mikrofonlu kulaklık ve geniş bant Internet erişiminiz olması gerekir.

For a video conversation with Windows Live Messenger, you and your contact will need web cameras and speakers or a headset and broadband Internet access.

konuşma {isim}

speech {isim}

Windows Konuşma Tanıma'yı kullanmaya başlamadan önce mikrofonunuzu kurmanız gerekir.

Before you can start using Windows Speech Recognition, you need to set up a microphone.

Aşağıdaki tabloda, Konuşma Tanıma sekmesindeki seçenekler açıklanmıştır.

The following table describes the options on the Speech Recognition tab.

Örneğin, WordPad konuşma tanıma özelliğini desteklerken, Not Defteri desteklemez.

For example, WordPad supports speech recognition, but Notepad does not.

Giriş gibi bir tercih edilen ses aygıtını konuşma tanıma için ayarlamanıza olanak sağlar.

Allows you to set a preferred audio device, such as input for speech recognition.

Aşağıdaki tabloda, Konuşma Tanıma'da en çok kullanılan komutların bazıları gösterilmektedir.

The following table shows some of the most commonly used commands in Speech Recognition.
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Benzer çeviriler

İngilizce de "konuşma" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

İngilizce' de "konuşma" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Vlingo, yazmaktansa size cihazınızla konuşma özgürlüğü verir.

Vlingo gives you the freedom to speak to your device instead of typing.

Konuşma bittiğinde (veya durdurulduğunda), Dur düğmesi yeniden Konuşmayı Sına düğmesi olarak değişecektir.

When finished speaking (or if it is stopped), the Stop button changes back to the Preview Voice button.

Konuşma bittiğinde (veya durdurulduğunda), Dur düğmesi yeniden Konuşmayı Sına düğmesi olarak değişecektir.

When finished speaking (or if it's stopped), the Stop button changes back to the Preview Voice button.

Konuşma diyalogları için altyazıları etkinleştir.

Turn on text captions for spoken dialog.

Bu sihirbaz, size özgü konuşma stili ve ortamınızdaki sesler hakkında bilgi edinerek tanıma doğruluğunu iyileştirmeye yardımcı olabilir.

The wizard can help improve recognition accuracy by learning about your specific speaking style and the sounds of your environment.

Ses Eğitim Sihirbazı, size özgü konuşma stili ve ortamınızdaki sesler hakkında bilgi edinerek tanıma doğruluğunu iyileştirmeye yardımcı olabilir.

The Voice Training Wizard can help improve recognition accuracy by learning about your specific speaking style and the sounds of your environment.

Ses aygıtı ve yazılım telefonu arasında kurulan kusursuz entegrasyon, kullanıcılara yüksek hareket kabiliyeti ve konuşma sırasında çok işlevlilik imkânı sağlar.

The seamless integration between the audio device and the softphone allows users to benefit from enhanced mobility and the ability to multitask while on a call.
 

Yeni bir Türkçe-İngilizce çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı Türkçe sözcükler mi biliyorsun? Ya da Türkçe-İngilizce sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada Türkçe-İngilizce sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

TürkçeTürkçe

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

Daha çok çeviri bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğünde.