Adadili Türkçe olanlar için yurtdışında staj teklifleri.

"Hemen" için Türkçe-İngilizce çeviri

 

"Hemen" - İngilizce çevirisi

Sonuçlar: 1-29 / 89

Hemen

hemen {sıfat}

hemen {sıf.}

immediately {sıf.}

Çevirmeyi bitirdikten hemen sonra bağlantı iletişim kutusunda Çevir'i tıklatın.

Immediately after you finish dialing, click Dial on the connection dialog box.

Gönder sekmesini tıklatın ve ardından İletileri hemen gönder onay kutusunu temizleyin.

Click the Send tab, and then clear the Send messages immediately check box.

Bu, yalnızca rakip piyonun ilk hamlesinin hemen sonrasında yapılabilir.

This is legal only if executed immediately following the enemy pawn's first move.

Ekran ilk defa boş hale geldiğinde hemen F8 tuşuna art arda basın.

Immediately after the screen goes blank for the first time, press the F8 key repeatedly.

Windows'u her başlattığınızda, Windows Media Center'ın hemen başlatılmasını sağlayabilirsiniz.

You can have Windows Media Center start immediately every time you start Windows.

hemen {sıf.} (ayrıca: şimdiki, Anlık)

immediate {sıf.}

hemen {sıf.} (ayrıca: kesin, doğru, çabuk, tam)

prompt {sıf.}

Sizden istendiği takdirde, algılanan yazılımı hemen kaldırın.

If you're prompted, remove the detected software immediately.

hemen {zarf}

hemen {zarf}

right away {zarf}

Hemen başlamak istiyorsanız, Ekran Okuyucusu'nu açtıktan sonra Caps Lock+F1 tuşlarına basın.

If you want to get started right away, after you open Narrator, press the Caps Lock key+F1.

Hemen bir tarama çalıştırmak istiyorsanız, Giriş sekmesine geri dönüp Şimdi tara'yı tıklatın.

If you want to run a scan right away, go back to the Home tab and click Scan now.

Paint'te istemediğiniz bir çizgi çizerseniz, çizginizi hemen geri alırsınız ve çizgi kaybolur.

If you draw a line in Paint that you don't want, undo your line right away and it vanishes.

Bilgisayarınıza bir yazıcı bağlayıp hemen yazdırmaya başlayın.

Connect a printer to your PC and start printing right away.

Bir dosya veya klasör sildiğinizde, o unsur hemen silinmez.

When you delete a file or folder, the file or folder is not deleted right away.

hemen {zarf}

instantly {zarf}

E‑posta iletisi gönderdiğinizde, alıcının e‑posta kutusuna hemen ulaşır.

When you send an e‑mail message, it arrives almost instantly in the recipient's e‑mail inbox.

Bu, çok az güç kullanır, bilgisayarınız daha hızlı başlatılır ve hemen kaldığınız yerden devam edersiniz.

This uses very little power, your PC starts up faster and you’re instantly back to where you left off.

Bu, çok az güç kullanır, bilgisayarınız daha hızlı başlatılır ve hemen kaldığınız yerden devam edersiniz.

This uses very little power, your PC starts up faster, and you’re instantly back to where you left off.

Bu modda çok az güç harcanır, bilgisayarınız daha hızlı başlar ve bıraktığınız yere hemen geri dönersiniz.

This uses very little power, your PC starts up faster, and you’re instantly back to where you left off.

Sol bölmede, aşağıdaki klasör listesine göre alfabetik sırada uzun bir program listesi gösterilir hemen:

Instantly, the left pane displays a long list of programs in alphabetical order, followed by a list of folders:

hemen {zarf} (ayrıca: derhal)

forthwith {zarf}

hemen {zarf} (ayrıca: derhal, çabuk)

pronto {zarf}
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Benzer çeviriler

İngilizce de "Hemen" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

İngilizce' de "Hemen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Hemen hemen bilgisayarınızın her parçası kablolarla sistem birimine bağlanır.

Almost every other part of your computer connects to the system unit using cables.

Örneğin, açık programların hemen yanında haber başlıklarını görüntüleyebilirsiniz.

For example, you can display news headlines right next to your open programs.

Durum bilgilerinin hemen altında aygıtınıza ait mevcut görevlerin bir listesi vardır.

Just below the status information is a list of available tasks for your device.

Web'de düşünülebileceğiniz hemen hemen her konu hakkında bilgi bulabilirsiniz.

You can find information on the web about almost any topic imaginable.

Web'de düşünülebilinen hemen hemen her konu hakkında bilgi bulabilirsiniz.

You can find information on the web about almost any topic imaginable.

Belgelere ve iş bilgilerine hemen her yerden erişebilmek için merkezi bir yer oluşturun

Create a central place to access documents and business information from virtually anywhere

Bilgisayarınızda yaptığınız hemen hemen her şey bir program kullanmayı gerektirmektedir.

Almost everything you do on your computer requires using a program.

Dosyaların buraya sürüklediğimde hemen kopyalandığına dikkat edin.

Notice that the files are copied as soon as I drag them in here.

Hemen hemen her program kendi yerleşik Yardım sistemiyle gelir.

Almost every program comes with its own built-in Help system.

Alıcı eklemek için Kime düğmesine veya hemen altındaki kutuya tıklayın.

To add a recipient, click To, or click the box just below it.

Ortak ağa bağlandıktan hemen sonra, Hayır, paylaşımı açma veya aygıtlara bağlanma alternatifini seçin.

Right after you connect to a public network, choose No, don’t turn on sharing or connect to devices.

Yeni bilgisayarların hemen hepsi yerleşik bir ses kartıyla gelir.

Almost all new computers come with a built-in sound card.

Bu tür modem için sıfırla düğmesine basıp hemen bırakın.

For this kind of modem, press and quickly release the reset button.

Bağlantılı şekilde yedekte bekleme sayesinde hemen çalışmaya başlayın.

Get up and running in an instant with connected standby.

Örneğin, Müzik kitaplığınızı belirli bir sanatçıyı hemen bulmak için Sanatçıya göre düzenleyebilirsiniz.

For example, you can arrange your Music library by Artist to quickly find a song by a particular artist.

Salladığınız dışında kalan tüm açık pencereleri Shake kullanarak hemen simge durumuna küçültebilirsiniz.

You can use Shake to quickly minimize every open window except the one you're shaking.

Bir belgeyi buluta kaydedin, hemen her yerden düzenleyin

Save a document in the cloud, edit from almost anywhere

Hemen hemen her tür dosyanın kısayolunu oluşturabilirsiniz.

You can create a shortcut for almost any kind of file.

Bağlantılı şekilde yedekte bekleme sayesinde hemen çalışmaya başlayın.

Up and running in an instant with connected standby.

Bu işlev tuşu, hemen hemen her programın Yardımını açar.

This function key opens Help in almost any program.
 

Yeni bir Türkçe-İngilizce çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı Türkçe sözcükler mi biliyorsun? Ya da Türkçe-İngilizce sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada Türkçe-İngilizce sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

TürkçeTürkçe

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

hektopaskal · hela · helal · helalleşmek · Helen · heli-skiing · helikopter · helva · helyum · hemame · hemen · hemofili · hemşire · hendek · hengâme · hepatit · Hepsi · her · hergele · hergün · herhalde

Daha çok çeviri bab.la Türkçe-Almanca sözlüğünde.