İngilizce nasıl CV yazılır?

"hızlı" için Türkçe-İngilizce çeviri

 

"hızlı" - İngilizce çevirisi

Sonuçlar: 1-29 / 170

hızlı {sıfat}

hızlı {sıf.} (ayrıca: acele, çabuk, sıkı, ıleri)

fast {sıf.}

Hızlı başlatmanın gerçekleşmesi için bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatmanız gerekir.

You need to shut down and then start your PC again for fast start-up to take effect.

Hızlı başlatmanın gerçekleşmesi için bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatmanız gerekir.

You need to shut down and then start your PC again for fast startup to take effect.

Ayrılmış sekmeler birden çok siteyle hızlı ve sezgisel etkileşim sağlar.

Tear-off tabs make interacting with multiple sites fast and intuitive.

E-posta iletisi yazıp gönderme hızlı ve kolay bir işlemdir—bazen bu aşırı kolay da olabilir.

Writing and sending an e‑mail message is fast and easy—sometimes too easy.

Bilgisayarınızda virüs olup olmadığını denetlemenin en hızlı yolu Windows Defender kullanmaktır.

A fast way to check whether your PC has a virus is to use Windows Defender.

hızlı {sıf.} (ayrıca: acele, çabuk, çevik, tez)

quick {sıf.}

örnek veri ile hızlı önizlemeyi görüntüler

display a quick preview with sample data

Windows Defender ile bilgisayarınızda hızlı tarama veya tam tarama yapabilirsiniz.

With Windows Defender, you can run a quick scan of your computer or a full scan.

Tek Kutu'dan arama yapmak, aradıklarınızı bulmak için size hızlı bir yol sağlar.

Searching from One Box gives you a quick way to find what you're looking for.

Hızlı tarama, virüsleri saklanma ihtimallerinin yüksek olduğu her yerde arar.

The quick scan will look for viruses in all the places they are most likely to hide.

Hızlı Başlat araç çubuğu gibi bazı araç çubukları görev çubuğunda görüntülenebilir.

Some toolbars, such as the Quick Launch toolbar, can appear on the taskbar.

hızlı {sıf.}

faster {sıf.}

Internet Explorer 9'daki bildirimler daha akıcı ve daha hızlı göz atma sağlar.

Notifications in Internet Explorer 9 allow for more fluid and faster browsing.

Bir USB cihaz kullandığınızda ise bilgisayarınız cihazı eskisinden daha hızlı tanıyor.

And when you use a USB device, your computer recognizes it faster than before.

Web'de daha hızlı ve daha güvenli gezinmek için Internet Explorer 10'u içerir.

Includes Internet Explorer 10 for faster, more secure web browsing. Download the upgrade

Uzak Masaüstü uygulamasına hızlı hareket etmeyle ilgili bazı bilgiler:

Here's some info that'll help you get around faster in the Remote Desktop app:

Programları daha hızlı ve daha kolay başlatın; en sık kullandığınız belgeleri hızla bulun.

Start programs faster and more easily, and quickly find the documents you use most often.

hızlı {sıf.} (ayrıca: süratli, donanma)

fleet {sıf.}

hızlı {sıf.} (ayrıca: acele, çabuk)

rapid {sıf.}

Kolay başlangıç hızlı kurulum sağlar

Easy start-up ensures rapid deployment

Intel Hızlı Başlatma Teknolojisi ve Akıllı Yanıt Teknolojisi sayesinde Dell Inspiron 15z, ihtiyaç duyduğunuzda anında yanıt verir.

With Intel Rapid Start Technology and Smart Response Technology, the Dell Inspiron 15z gives you instant response when you need it.

Bilgisayar teknolojisi bu kadar hızlı ilerlerken yeni bir ağ aygıtı seçmek zor olabilir.

With computer technology advancing so rapidly, choosing a new network device can be difficult.

Bu raporlar, MAPS'e katılan diğer kullanıcıların raporlarıyla birlikte, araştırmacılarımızın yeni tehditleri daha hızlı bulmasına yardımcı olur.

These reports, along with reports from other users who are participating in MAPS, help our researchers discover new threats more rapidly.

Bu raporlar, MAPS'e katılan diğer kullanıcıların raporlarıyla birlikte, araştırmacılarımızın yeni tehditleri daha hızlı bulmasına yardımcı olur.

These reports, along with reports from other users who are participating in MAPS, help our researchers to discover new threats more rapidly.

hızlı {sıf.} (ayrıca: kesin, açık, süratli)

express {sıf.}

En hızlı kurulumu istiyorsanız Hızlı seçeneğini belirleyin.

If you want the quickest setup, choose the Express option.

Kurulumu hızlıca tamamlamak için, Hızlı ayarları kullan'a tıklayın.

To get through setup faster, click Use express settings.

Windows XP Service Pack 1a Hızlı Yükleme'yi edinin

Get Windows XP Service Pack 1a Express Install

Hızlı'yı (Önerilen) tıklatın.

Click Express (Recommended).

Smart ExpressCache teknolojisi Samsung Notebook Series 7 Chronos'u iyileştirerek önyükleme süresini yarıya indirir ve sık kullanılan uygulamaları iki kat hızlı başlatır.

Smart ExpressCache tech optimizes Samsung Notebook Series 7 Chronos to cut boot time in half and launch frequently used applications twice as fast.

hızlı {sıf.} (ayrıca: acele, zamanından önce)

precipitate {sıf.}

hızlı {sıf.} [müz.]

allegro {sıf.} [müz.]

hızlı {zarf}

hızlı {zarf} (ayrıca: daha hızlı, hızlı basma)

fast {zarf}
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Benzer çeviriler

İngilizce de "hızlı" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

İngilizce' de "hızlı" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Bu bağlantılar, hangi klasörde olursanız olun, klasörleri hızlı açmanıza olanak tanır.

These links let you open folders quickly, no matter which folder you're currently in.

Verileri hızlı mı yoksa tamamen mi silmek istediğinizi seçmeniz istenir.

You'll be prompted to choose whether you want to erase data quickly or thoroughly.

Bu, sık kullandığınız klasör ve aramalara erişmenin hızlı bir yoludur.

This is a convenient way to quickly access folders and searches you use often.

3B Hızlı Uygulama Geçişi ekranları, üç boyutlu (3B) döşeme kümeleri şeklinde görüntüler.

Flip 3D displays the screens as a three-dimensional (3D) set of tiles.

Bunun en büyük avantajı bilgisayarınızın sonraki kullanımınızda daha hızlı başlatılmasıdır.

Best of all, your computer will start quickly the next time you use it.

Yüksek tanımlı lazer teknolojisinin sağladığı hassas, hızlı yanıt veren ve sorunsuz izleme.

Precise, responsive, and smooth tracking of high-definition laser technology.

Hızlı Arama kutusu, Adres çubuğundan web'de arama yapmanızı sağlar.

The Instant Search box lets you search the web from the Address bar.

Kişinin adını tıklatarak hızlı bir şekilde bağlantı kurabilirsiniz.

You can quickly click the person's contact name to establish a connection..

Kişilerinizi Kişileri klasöründe daha hızlı bulmak için sıralayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

You can sort and organize your contacts to locate them more quickly in your Contacts folder.

Verileri hızlı silmeyi seçerseniz, bazı veriler özel bir yazılım kullanılarak kurtarılabilir.

If you choose to erase data quickly, some data might be recoverable using special software.

Web'de daha hızlı ve daha güvenli gezinmek için Internet Explorer 10'u içerir.

Your pictures, files, and settings easily synced through the cloud.

Çalışanlar, aramaları daha hızlı ve kolay yapabilmek için dokunmatik ekran kullanabiliyorlar.

Employees can use the touchscreen to more quickly and easily handle their calls.

Bu güncelleştirmeleri olabilecek en hızlı şekilde almanız için otomatik güncelleştirmeyi açın.

To ensure that you receive these updates as quickly as possible, turn on automatic updating.

Şimdiye kadar hiç Hızlı Bağlantı'yı kullanmadıysanız, Hızlı Bağlantı'yı Kullan'ı tıklatın.

If you've never used Easy Connect before, click Use Easy Connect.

Daha önce Hızlı Bağlantı'yı kullandıysanız, önceki kişiler listesinden bir kişi seçebilirsiniz.

If you've used Easy Connect before, you can choose from a list of previous contacts.

Daha önce Hızlı Bağlantı'yı kullandıysanız, önceki kişiler listesinden bir kişi seçebilirsiniz.

If you’ve used Easy Connect before you can choose from a list of previous contacts.

3B Hızlı Uygulama Geçişi, aynı anda tüm açık pencerelere hızla geçebilmenizi sağlar.

Flip 3D lets you flip through all open windows at the same time.

Oyunları hızlı bir şekilde bulmak için, araç çubuğu altındaki Ad başlığını tıklatın.

To find games quickly, click the Name heading under the toolbar.

Hızlı uygulama geçişi, tüm çalışan programların küçük resimlerine önizleme yapabilmenizi sağlar.

Flip lets you preview thumbnail images of all running programs.

Pil gücünü korumak ve çalışmaya hızlı şekilde dönebilmek için Uyku'yu seçin.

To save battery power and quickly resume working, select Sleep.
 

Yeni bir Türkçe-İngilizce çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı Türkçe sözcükler mi biliyorsun? Ya da Türkçe-İngilizce sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada Türkçe-İngilizce sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

TürkçeTürkçe

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

hız · Hizada · Hizala · Hizalama · hizalamak · Hizalı · hizip · hızla · hızlandırıcı · hızlandırmak · hızlı · hızlı-sayfa-durumu · hızlıca · hizmet · hizmetçi · Hizmetinde · HLLAPI · HMA · HMS · Hobiler · hödük

Daha fazlası Türkçe-Almanca sözlüğünde.