İngilizce böyle mektup yazılır

"doğru" için Türkçe-İngilizce çeviri

 

"doğru" - İngilizce çevirisi

Sonuçlar: 1-30 / 87

doğru {isim}

doğru {isim} (ayrıca: yetki, hak, sağ)

right {isim}

Kişiler uygulamasında, ekranın sağ tarafından içeri doğru çekin ve Ayarlar'a dokunun.

In the People app, swipe in from the right edge of the screen, and then tap Settings.

Windows 8: Ekranın sağ tarafından içeri doğru çekin ve Ara'ya dokunun.(Fare

In Windows 8: Swipe in from the right edge of the screen, and then tap Search.(If

Başlangıç ekranında, ekranın sağ tarafından içeri doğru çekin ve Ara'ya dokunun.

On the Start screen, swipe in from the right edge of the screen, and then tap Search.

Bu ürünlerin her birini öğrenin ve sizin için doğru olan Touch Mouse'u bulun.

Learn about each of these products and find the right Touch Mouse for you.

Doğru kabloyu aldıktan sonra, bilgisayarınızı TV'ye bağlamak için bu adımları izleyin:

After you have the right cable, follow these steps to connect your computer to your TV:

doğru {sıfat}

doğru {sıf.}

correct {sıf.}

Bu sorunu düzeltmek için ekran kartınızın doğru sürücüsünü yüklemeniz gerekir.

To fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.

Çözümler: Doğru pil takıldığına ya da pillerin doğru şekilde takıldığına emin olun.

Solutions: Make sure that the correct battery or batteries are installed correctly.

Doğru ses cihazını denetleyip varsayılan olarak ayarlamak için şu adımları uygulayın.

Follow these steps to check for and set the correct audio device as the default.

Tanıma hatasını düzeltmek için, Alternatif kutusunda doğru sözcüğü arayın.

To correct the recognition error, look for the correct word in the Alternative box.

Tarayıcı kartı donanımının etkin ve doğru sürücünün yüklü olduğundan emin olun.

Make sure that the tuner hardware is enabled and that the correct driver is installed.

doğru {sıf.} (ayrıca: uygun, özel, Gerçek)

proper {sıf.}

Cihazınızı açın ve Windows doğru sürücüyü bulup yükleyene kadar bekleyin.

Turn on your device, and wait while Windows finds and installs the proper driver.

Neyse ki, doğru zaman yönetimi için Windows 7 bana ihtiyacım olan araçları sunuyor.

Luckily, Windows 7 gives me the tools I need for proper time management.

Gelecekte, doğru bir Windows lisansı edinmenin en iyi ve en hesaplı yolunun bilgisayarınıza önceden yüklenmiş halde almak olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

In the future, keep in mind that the best and most economical way to get a proper Windows license is typically to buy it preinstalled on your PC.

Bunu, doğru çalıştığını bildiğiniz başka bir kablo kullanarak sınayabilirsiniz.

You can test this by using a different cable that you know works properly.

Doğru sürücü olmadan, kullanmak istediğiniz donanım veya aygıt gerektiği gibi çalışmaz.

Without the correct driver, the hardware or device that you want to use won't work properly.

doğru {sıf.} (ayrıca: kesin, tam, kat'î)

accurate {sıf.}

Ancak, kablosuz bağlantı sorunu varsa, pil durumu doğru olmayabilir.

However, the battery status may not be accurate if a wireless connection problem exists.

Aile Koruması en son teknolojiyi kullansa da, bu tür hiçbir sistem %100 doğru çalışamaz.

Although Family Safety uses the latest technology, no system of this type can be 100% accurate.

Hızlı ve doğru bir arama yapmak için Windows bilgisayarınızdaki dosyalarla ilgili bilgileri toplar.

To perform fast and accurate searches, Windows collects information about files on your computer.

Windows hızlı ve doğru bir arama yapmak için bilgisayarınızdaki dosyalarla ilgili bilgi toplar.

Windows collects information about files on your computer in order to perform fast and accurate searches.

Aramak üzere yazdığınız terim doğru, ancak aradığınız dosyalar başka bir konumda olabilir.

It's possible that your search term is accurate, but the files you're looking for are in another location.

doğru {sıf.} (ayrıca: kesin, çabuk, tam, hemen)

prompt {sıf.}

doğru {sıf.} (ayrıca: kesin, dakik, tam, kat'î)

punctual {sıf.}

doğru {sıf.} (ayrıca: gerçek, hakiki)

true {sıf.}

deyim doğru olduğunda kes

break when expression is true

değer doğru olduğunda kes

break when value is true

deyim doğru olduğunda kes

break when expression is true

değer doğru olduğunda kes

break when value is true

doğru {sıf.}

toward {sıf.}

Belgenin başlangıcına doğru daha büyük bölümler atlayarak kaydırma

Scroll toward the beginning of a document in larger increments

Video donanımı ivmesini azaltmak veya kapatmak için Donanım ivmesi kaydırıcısını Yok'a doğru kaydırın.

Move the Hardware acceleration slider toward None to reduce or turn off video hardware acceleration.

Belgenin sonuna doğru daha büyük bölümler atlayarak kaydırma

Scroll toward the end of a document in larger increments

Mod anahtarını, fare oku simgesine doğru sağa kaydırın.

Slide the mode switch to the right toward the mouse arrow icon.

Parmağınızı kaldırmadan sol taraftan içeri doğru çekin ve uygulamayı sol tarafa doğru tekrar itin.

Swipe in from the left edge without lifting your finger, and then push the app back toward the left edge.

doğru {sıf.}

true (T) {sıf.}

doğru

doğru (ayrıca: tam, kat'î, kesin)

 

Benzer çeviriler

İngilizce de "doğru" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

İngilizce' de "doğru" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Kaydırıcıyı sonuna kadar sola doğru kaydırırsanız imleç yanıp sönmeyi durdurur.

If you move the slider all the way to the left, the cursor will stop blinking.

Astan papaza doğru artan sırada, birbiriyle uyumlu dört kart yığını oluşturun.

Build four stacks of cards, one for each suit, in ascending order, from ace to king.

Her tarayıcı kartı donanımının etkin ve doğru sürücülerin yüklü olduğundan emin olun.

Make sure that each TV tuner is enabled and that the appropriate drivers are installed.

Doğru eşleşmeyi seçin, gerekli parça değişikliklerini yapın ve ardından Son'a tıklayın.

Select the album that’s a match, make any necessary track changes, and then click Finish.

UC ile ileriye doğru hareket eder, farklı ürünleri ve onların avantajlarını araştırırsınız.

You're moving forward with UC and are researching different products and their advantages

Her yığın düşük değerli karttan (as) yükseğe (papaz) doğru oluşturulmalıdır.

Each stack must be built from the low card (ace) to the high (king).

Web sayfası, Adres çubuğu ve Bağlantılar çubuğundaki öğeler arasında ileri doğru hareket etme

Move forward through the items on a webpage, the Address bar, or the Links bar

Bir öğenin listede yerini değiştirmek için, öğeyi listede yukarı veya aşağı doğru sürükleyin.

To shift an item in the list, drag the item up or down in the list.

Yazmaya devam edildikçe, araç listesi en yakın eşleşmeye doğru yaklaşır.

As you type, the list of gadgets will narrow to the closest match.

Web sayfası, Adres çubuğu ve Bağlantılar çubuğundaki öğeler arasında geriye doğru hareket etme

Move back through the items on a webpage, the Address bar, or the Links bar

Hearts'ta kartlar astan (yüksek) ikiye (düşük) doğru sıralanır.

In Hearts, the cards are ranked from ace (high) to two (low).

Çerçeveler arasında geriye doğru gitme (yalnızca sekmeli gözatma devre dışı bırakıldığında çalışır)

Move backward between frames (only works if tabbed browsing is disabled)

Web sayfası, Adres çubuğu ve Sık Kullanılanlar çubuğundaki öğeler arasında ileri doğru hareket etme

Move forward through the items on a webpage, the Address bar, or the Favorites bar

Web sayfası, Adres çubuğu ve Sık Kullanılanlar çubuğundaki öğeler arasında geriye doğru hareket etme

Move back through the items on a webpage, the Address bar, or the Favorites bar

Çoğu durumda, taşları kaldırmak için doğru eşleştirmeniz gerekir.

In most cases, you must match tiles exactly to remove them.

Microsoft BlueTrack Technology, farelerin neredeyse her yüzeyde doğru bir şekilde çalışmasını sağlar.

Microsoft BlueTrack technology ensures that mice work accurately on virtually any surface.

Bağlantıları görüntülemek için Bağlantılar araç çubuğunu sola doğru sürükleyin.

Drag the Links toolbar to the left to display the links.

Rok sırasında, şah yana doğru iki kare gider; kale ise şahın üzerinden atladığı kareye gider.

In a castle, the king moves two spaces sideways, while the rook moves to the space the king skipped over.

Değiştirmek istediğiniz kutucuğu yukarı veya aşağı doğru kaydırın ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Slide the tile you want to change either up or down, and then drag it to a new position.

Bulmacayı başlangıçtan başlayarak ve bitişe doğru ilerleyerek parça parça çözmeye çalışın.

Try to solve the puzzle one piece at a time, starting from the beginning and working your way to the end.
 

Forum sonuçları

"doğru" çevirisi - forum sonuçları

 

Yeni bir Türkçe-İngilizce çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı Türkçe sözcükler mi biliyorsun? Ya da Türkçe-İngilizce sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada Türkçe-İngilizce sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

TürkçeTürkçe

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

Türkçe-Almanca sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.