Birçok ülkede bulunan staj imkanları

"düzeltme" için Türkçe-İngilizce çeviri

 

"düzeltme" - İngilizce çevirisi

Sonuçlar: 1-26 / 27

düzeltme

hata düzeltme girişimi başarısız

error correction attempt failed

Metin Düzeltme iletişim kutusunda, şu seçeneklerden birin belirleyin:

In the Text Correction dialog box, select one of the following options:

hata düzeltme kipini devreden çıkar

disable error correction mode

Düzeltme alanına erişmek için, düzeltmek istediğiniz sözcük için tanınan metne dokunun.

To access the correction area, tap the recognized text for the word that you want to correct.

Fotoğraf Galerisi'ndeki otomatik düzeltme aracını kullanabilir veya pozlandırmayı kendiniz ayarlayabilirsiniz.

You can use the automatic correction tool in Photo Gallery or adjust the exposure yourself.

düzeltme (ayrıca: düzeltilmeyecek olanlar)

düzeltme {isim}

düzeltme {isim}

correction {isim}

düzeltme {isim} (ayrıca: gözden geçirme)

revise {isim}

düzeltme {isim} (ayrıca: ıslah)

Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Benzer çeviriler

İngilizce de "düzeltme" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

İngilizce' de "düzeltme" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Elle düzeltme yapmaya kalkışmadan önce en kolay çözümleri bulmaya çalışırım.

I try to find the easiest solutions before I start making manual fixes.

Geniş kapsamlı olarak, belirli bir ürüne özgü bir güvenlik açığı için çıkarılan bir düzeltme.

A broadly released fix for a product-specific security-related vulnerability.

Bilgisayarınız Windows Vista ve Internet Explorer 9 çalıştırıyorsa en yeni güvenlik düzeltme ekini yükleyin.

If your PC is running Windows Vista and Internet Explorer 9, install the latest security patch.

BIOS adı, düzeltme numarası ve düzeltme tarihi

BIOS name, revision number, and revision date

Geniş kapsamlı olarak belirli bir sorun için çıkarılan, güvenlik ile ilgili olmayan kritik bir hatayı ele alan düzeltme.

A broadly released fix for a specific problem addressing a critical, non-security related bug.

Sözcük seçme ve bu sözcüğü düzeltme işlemine başlama

Select a word and start to correct it

Başlamayan bir bilgisayarı düzeltme

How to fix a computer that won't start

Bilgisayarınızın tarih ve saat ayarını sıfırlamak için, Bozuk masaüstü kısayollarını düzeltme ve ortak sistem bakım görevleri.

To reset your PC's date or time setting, follow the steps in Fix broken desktop shortcuts and common system maintenance tasks.

Destek Sonu, Microsoft'un otomatik düzeltme, güncelleme veya çevrimiçi teknik yardım sağlamamaya başladığı tarih anlamına gelir.

End of support refers to the date when Microsoft no longer provides automatic fixes, updates, or online technical assistance.

sermayenin korunması ile ilgili düzeltme

capital maintenance adjustment

Yazım hatası bulunduğunda, size hatayı düzeltme veya sözcüğü yazım denetimcisi sözlüğüne ekleme olanağı verilir.

If a spelling error is found, you'll be given the opportunity to correct the error, or add the word to the spelling checker's dictionary.

düzeltme gerektirmeyen olay

non- adjusting event

Düzeltme bölmesini kullanarak, renkleri değiştirebilir, parlaklık ve karşıtlığı artırabilir, netleştirebilir, kırpabilir ve kımızı gözü kaldırabilirsiniz.

Using the Fix pane, you can change colors, improve brightness and contrast, straighten, crop, and remove red eye.
 

Yeni bir Türkçe-İngilizce çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı Türkçe sözcükler mi biliyorsun? Ya da Türkçe-İngilizce sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada Türkçe-İngilizce sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

TürkçeTürkçe

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

Daha çok çeviri bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğünde.