Search for the most beautiful word
to realise
cohort

VOTE NOW

"çoklu" için Türkçe-İngilizce çeviri

 

"çoklu" - İngilizce çevirisi

Sonuçlar: 1-21 / 37

çoklu {sıfat}

çoklu {sıf.}

multiple {sıf.}

Etkinleştirme sunucusu, Çoklu Etkinleştirme Anahtarı'nın sınırı aştığını bildirdi.

The activation server reported that the Multiple Activation Key has exceeded its limit.

çoklu bağlantı silinmesini onayla

confirm multiple connection delete

Etkinleştirmeyi doğrudan Microsoft ile yapmaya yarayan Çoklu Etkinleştirme Anahtarı (MAK).

A Multiple Activation Key (MAK), used to complete activation directly with Microsoft.

frekans bölüşümlü çoklu erişim

frequency division multiple access

özgünden çoklu ayırmayı onayla

confirm multiple split from original
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Benzer çeviriler

İngilizce de "çoklu" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

İngilizce' de "çoklu" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Çoklu önyüklemeli yapılandırmada önceki Windows'u biçimlendirmeyin veya silmeyin.

Don't format or delete the earlier version of Windows in a multiboot configuration.

Windows 7'yi çoklu önyüklemeli bir yapılandırmadan kaldırmak istiyorsanız dikkatli olun.

If you decide that you want to remove Windows 7 from a multiboot configuration, use caution.

Bir bilgisayarda birden çok işletim sistemi varsa, buna çoklu önyükleme yapılandırması denir.

More than one operating system installed on a computer is often called a multiboot configuration.

Çoklu noktalı dokunma özelliğine sahip HD ekranlar ve oyunlar için saatlerce süren uzun pil ömrü.

Use multi-touch HD screens and extended battery life for hours of gaming.

Çoklu noktalı dokunma özelliğine sahip HD ekranlar ve oyunlar için saatlerce süren uzun pil ömrü.

Use multitouch HD screens and extended battery life for hours of gaming.

Buna çoğunlukla çoklu önyükleme veya çift önyükleme yapılandırması adı verilir.

This is often called a multiboot or dual-boot configuration.

Mikrofonlu kulaklıklarımızın çoğu yazılım tabanlıdır ve rakip ürünlerden daha kolay çoklu kurulum sağlar.

Many of our headsets are software-based and can be mass deployed more easily than competitive offerings.

Buna çoklu önyükleme veya çift önyükleme yapılandırması adı verilir.

This is called a multiboot or dual-boot configuration.

Çoklu önyükleme her işletim sistemi için bilgisayarınızın sabit diskinde ayrı bölümler olmasını gerektirir.

Multibooting requires separate partitions on your computer's hard disk for each operating system.

Windows 7 programını çoklu önyükleme ekranından kaldırabilirsiniz.

You can remove Windows 7 from the multiboot screen.

Birden çok işletim sistemi yükleme (çoklu önyükleme)

Install more than one operating system (multiboot)

Dünyanın en ince çoklu modlu PC'sine merhaba deyin.

Say hello to the world’s slimmest multimode PC.

13,3 inç HD tablette çoklu oyunculu oyunlar ve sosyal medyanın keyfini sürmek için Yoga’nın ekranını arkaya kıvırın.

Fold back Yoga’s screen to enjoy multiplayer touch-based gaming and social media on a 13.3-inch HD tablet.

Çoklu top oyunu kazandırabilir de kaybettirebilir de.

The multiball can make or break your game.

Web kamerası oturumunuzu kapattığınızda, kaydedilmemiş klipler ve fotoğraflar kaydedilmez veya çoklu klip tepsisinde tutulmaz.

When you close your webcam session, unsaved clips and photos are not saved or retained in the multi-clip tray.

Çoklu önyükleme, Windows Vista'da çalışan programların veya aygıtların Windows 7 ile uyumluluğunu sınamak için de kullanılabilir.

Multibooting can also be useful for testing programs or devices that work on Windows Vista for compatibility with Windows 7.

Taban Çoklu Ortam Bileşenleri

Base Multimedia Components

Kitap indirin ve çoklu ortam bakımından zengin bir web'de gezinme ve bilgisayar işlevselliğinden ödün vermeden e-okuyucu gibi kullanın.

Download books and use it like an e-reader without sacrificing multimedia-rich web browsing and PC functionality.

Olabilir. Bilgisayarınızda çoklu önyükleme kurma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Birden çok işletim sistemi yükleme (çoklu önyükleme).

Maybe. For more information on how to set up a multiboot system on your computer, see Install more than one operating system (multiboot).

Mikrofonlu kulaklıklarımız çoklu eşleşmeyi destekler, yani çalışanlar bunları mobil telefon, yazılım telefonu ve PC'leri ile kullanabilirler.

Our headsets support multi-pairing, meaning staff can use them with their mobile phones, softphones and tablet PCs.
 

Yeni bir Türkçe-İngilizce çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı Türkçe sözcükler mi biliyorsun? Ya da Türkçe-İngilizce sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada Türkçe-İngilizce sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

TürkçeTürkçe

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

Almanca-Türkçe sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.