Professional translators one click away

"Where are you?" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"Where are you?" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-22 / 75

Where are you?

Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Benzer çeviriler

Türkçe de "Where are you?" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "Where are you?" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Where are you from?

Nerelisin?

Depending on where you're searching, only certain search filters are available.

Nerede aradığınıza bağlı olarak yalnızca bazı arama filtreleri kullanılabilir.

Occasionally, you might want to change where files are stored on your computer.

Bazen, dosyaların bilgisayarda depolandığı yeri değiştirmek isteyebilirsiniz.

Libraries are where you go to manage your documents, music, pictures, and other files.

Kitaplıklar belgelerinizi, müziği, resimleri ve diğer dosyaları yönettiğiniz yerdir.

If you're not sure where the file was saved, you can search for it from the Start menu.

Dosyanın nereye kaydedildiğinden emin değilseniz Başlat menüsünden aratabilirsiniz.

The Inbox is where all of the e‑mail messages that you receive are displayed.

Gelen Kutusu, aldığınız tüm e‑posta iletilerinin görüntülendiği yerdir.

How you add a program depends on where the installation files for the program are located.

Bir programı nasıl eklediğiniz, programın yükleme dosyalarının nerede bulunduğuna bağlıdır.

If you're looking for information but don't know where to start, you can search the web.

Bilgi arıyor, ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, web içinde arama yapabilirsiniz.

If you're not sure where to find the settings you're looking for, you can search your PC.

Aradığınız ayarları nerede bulacağınızdan emin değilseniz bilgisayarınızda arayabilirsiniz.

The method you use depends upon what you're searching for, and where you're searching for it.

Kullanacağınız yöntem aradığınız şeye ve aradığınız yere göre değişir.

There are many websites where you can upload photos to be printed.

Baskı için fotoğraflarınızı karşıya yükleyebileceğiniz çok sayıda web sitesi var.

For example, click Folder if you want to see where the items are stored on your computer.

Örneğin, bilgisayarınızda öğelerin nerede depolandığını görmek istiyorsanız, Klasör'ü tıklatın.

You might need to turn on Windows Games. See Where are my games?)

Windows Oyunları'nı açmanız gerekebilir. Bkz. Oyunlarım nerede?)

In the upper-right corner are four home cells, where you build the stacks needed to win.

Sağ üst köşede ise, kazanmak için yığınlarınızı oluşturmanız gereken dört giriş hücresi bulunur.

In the upper-left corner are four free cells, where you temporarily store cards during play.

Sol üst köşede, oyun sırasında kartlarınızı geçici olarak koyabileceğiniz dört boş hücre bulunur.

If the user names are different, you'll need to navigate to the folder where the files are restored.

Kullanıcı adları farklıysa dosyaların geri yüklendiği klasöre gitmeniz gerekir.

Then, set Windows to change your default printer depending on where you are.

Sonra, Windows'u varsayılan yazıcınızı bulunduğunuz yere bağlı olarak değiştirecek şekilde ayarlayın.

Typically, this is C:UsersUser, where User is the name of the user whose files you are looking for.

Normalde bu konum C:UsersKullanıcı'dır. Burada Kullanıcı; dosyalarını aradığınız kullanıcının adıdır.

Some of these pieces are already on the playing area, where you can manipulate them with other pieces.

Bu parçaların bazıları, diğer parçalarla değiştirebileceğiniz oyun alanında zaten bulunmaktadır.

This will take you to a feedback page where you can indicate you are a site owner or representative.

Böylece geribildirim sayfasına giderek, buradan site sahibi veya temsilcisi olduğunuzu gösterebilirsiniz.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: uluslararası sözcük, altın kafesteki kuş, yasal hak olarak mahsup, sulandırılmış dağıtılacak karlar, iskonto işi

Benzer kelimeler

whang · wharf · whatever · wheal · wheat · Wheel · wheeze · wheeziness · whelp · where · where-are-you · wherefore · whetstone · whim · whimper · whimsy · whip · whiplash · whipping · whippy · whirlpool

bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğüne bir göz at.