Birçok ülkede bulunan staj imkanları

"uninstall!" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"uninstall!" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-23 / 87

uninstall!

kaldır! [BT]

Click the screen saver that you want to uninstall, and then click Uninstall.

Kaldırmak istediğiniz ekran koruyucuyu tıklatın ve ardından Kaldır'ı tıklatın.

Tap or click the screen saver that you want to delete, then tap or click Uninstall.

Silmek istediğiniz ekran koruyucuya ve sonra Kaldır'a dokunun veya tıklatın.

Tap or click a program, and then tap or click Uninstall, Change, or Repair.

Bir programa ve ardından Kaldır, Değiştir veya Onar öğesine dokunun veya tıklatın.

In the list of installed updates, select KB 2028560, and then click Uninstall.

Yüklü güncelleştirmelerin listesinde, KB 2028560'ı seçin ve ardından Kaldır'a tıklayın.

Tap or click the screen saver that you want to delete, and then tap or click Uninstall.

Silmek istediğiniz ekran koruyucuya ve sonra Kaldır'a dokunun veya tıklatın.

to install {fiil}

to install [installed|installed] {fi.} (ayrıca: assemble, to assemble, to construct, to erect)

kurmak {fi.}

Follow the instructions on the website to download and install the driver.

Sürücüyü karşıdan yüklemek ve kurmak için web sitesindeki yönergeleri izleyin.

Follow the instructions to download and install the publishing plug-in.

Yayımlama eklentisini indirip kurmak için yönergeleri takip edin.

Wireless networks are usually easier to install than Ethernet.

Kablosuz ağları kurmak genellikle Ethernet'ten daha kolaydır.

To install the program later, click Save and download the installation file to your computer.

Programı daha sonra kurmak için, Kaydet'i tıklatın ve yükleme dosyasını bilgisayarınıza karşıdan yükleyin.

If you downloaded SP3 from the website, to install it immediately, click Open or Run and follow the instructions on your screen.

Web sitesinden SP3 yüklediyseniz, hemen kurmak için Aç'ı veya Çalıştır'ı tıklatın ve ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

to install [installed|installed] {fi.} (ayrıca: to download, to load)

yüklemek {fi.}

To install Windows Essentials on a different computer, copy the wlsetup-all.exe

Windows Temel Parçalar'ı farklı bir bilgisayara yüklemek için wlsetup-all.exe

If instructions came with your USB device, use that info to install your device.

Yönergeler USB cihazınızla verildiyse, cihazınızı yüklemek için o bilgileri kullanın.

Follow the instructions on the website to download and install the driver.

Sürücüyü karşıdan yüklemek ve kurmak için web sitesindeki yönergeleri izleyin.

Use this method to install a driver that you download from the manufacturer's website.

Üretici web sitesinden indirdiğiniz sürücüyü yüklemek için bu yöntemi kullanın.

If instructions came with your USB device, use that information to install your device.

Yönergeler USB cihazınızla verildiyse, cihazınızı yüklemek için o bilgileri kullanın.
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Eşanlamlılar

"install" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "uninstall!" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "uninstall!" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

In the list of installed programs, uninstall any other Internet security programs.

Yüklü programlar listesindeki diğer tüm Internet güvenliği programlarını kaldırın.

Follow the steps in the Extender Uninstall wizard to uninstall the Extender.

Extender'ı kaldırmak için Extender'ı Kaldırma sihirbazındaki adımları izleyin.

Once you've located an app that you want to uninstall, go to the next step.

Kaldırmak istediğiniz bir uygulamayı belirledikten sonra, sıradaki adıma geçin.

You may uninstall the software and install it on another device for your use.

Yazılımı silebilir ve kullanmak için bir başka aygıta yükleyebilirsiniz.

You must then uninstall the software, or, alternatively, we may disable it.

Bundan sonra yazılımı kaldırmanız gerekir veya alternatif olarak devre dışı bırakabiliriz.

In the list of installed programs, uninstall any third-party Internet security programs.*

Yüklü programlar listesindeki tüm üçüncü taraf Internet güvenliği programlarını kaldırın.*

Look in this folder—some programs also include an uninstall program that you can use.

Bazı programların kullanabileceğiniz bir kaldırma programı da olduğundan bu klasöre bakın.

If you're running Windows XP, Windows Vista, or Windows 7, you can't uninstall the preview.

Windows XP, Windows Vista veya Windows 7 kullanıyorsanız ön izlemeyi kaldıramazsınız.

To learn how to uninstall a screen saver, see Delete a screen saver.

Ekran koruyucuyu kaldırma hakkında bilgi almak için bkz. Ekran koruyucuyu silme.

You can't uninstall a printer if you have files in your print queue.

Yazdırma sırasında bekleyen işleriniz varsa, yazıcıyı kaldıramazsınız.

Look for the Microsoft Windows category and then uninstall KB2849636.

Microsoft Windows kategorisini bulup KB2849636 kodlu öğeyi kaldırın.

Once you locate an app you want to uninstall, go to the next step.

Kaldırmak istediğiniz bir uygulamayı belirledikten sonra, sıradaki adıma geçin.

After you uninstall the Extender, you can add it again at a later time.

Extender'5 kaldırdıktan sonra daha sonra yeniden ekleyebilirsiniz.

In the list of installed programs, click Microsoft Security Essentials, and then uninstall it.

Yüklü programlar listesinde, Microsoft Security Essentials'ı tıklatın ve programı kaldırın.

It's a good idea to uninstall all the programs you don't plan to use.

Kullanmayı planlamadığınız tüm programların kaldırılması önerilir.

If you're currently using Windows RT, you won't be able to uninstall Windows RT 8.1 Preview.

Şu an Windows RT kullanıyorsanız Windows RT 8.1 Önizlemesi'ni kaldırmanız mümkün olmayacaktır.

Uninstall all antivirus software, and then restart your computer.

Tüm virüslere karşı koruma yazılımını kaldırın ve ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın.

To uninstall the program, check the information that came with the program.

Programı kaldırmak için programla birlikte gelen bilgilere bakın.

Microsoft Windows Live OneCare doesn't always uninstall completely.

Microsoft Windows Live OneCare her zaman tam olarak kaldırılmaz.

You uninstall Windows on one computer and install it on another.

Windows'u bir bilgisayardan kaldırıp başka bir bilgisayara yüklediğinizde.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

unhappiness · unhappy · unholy · unhopeful · UNICEF · unification · uniform · uniformly · unilateral · UNINDENT · uninstall · unintentionally · union · unipolar · unique · unit · unity · universal · universe · university · unjust

bab.la daha fazla çeviri için Türkçe-İngilizce sözlüğünü sağlamakta.