Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

"to turn on" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"to turn on" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-22 / 578

to turn on {fiil}

to turn on {fi.} (ayrıca: activate, to activate)

To turn on InPrivate Filtering for the first time, follow these steps:

InPrivate Filtreleme'yi ilk kez etkinleştirmek için, aşağıdaki adımları uygulayın:

To turn on the Games feature, select the Games check box.

Oyunlar özelliğini etkinleştirmek için Oyunlar onay kutusunu seçin.

To turn on InPrivate Browsing, do any of the following:

InPrivate Gözatma'yı etkinleştirmek için, aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

To turn on Public folder sharing, follow these steps:

Ortak klasör paylaşımını etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

To turn on network discovery, follow these steps:

Ağ bulmayı etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

turn on

turn on (ayrıca: power on)

To turn on a filter, select the check box next to the video filter name.

Filtreyi açmak için video filtresi adının yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

To turn on sleep, restart your computer, and then enter the BIOS setup.

Uyku modunu açmak için bilgisayarınızı yeniden başlatıp BIOS ayarlarına girin.

To turn on Do Not Track, check the Always send Do Not Track header check box.

İzleme isteğini açmak için, Her zaman İzleme üstbilgisi gönder onay kutusunu işaretleyin.

To turn on InPrivate Filtering for the first time, follow these steps:

InPrivate Filtreleme'yi ilk kez açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

To turn on media streaming on your home network in Windows Media Player, do the following:

Windows Player'da ev ağınızda medya akışını açmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Eşanlamlılar

"turn on" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "to turn on" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "to turn on" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Or, click the appropriate Turn on messages link next to the item on the main page.

Ya da, ana sayfada öğenin yanındaki ilgili İletileri aç bağlantısını tıklatın.

SafeSearch is turned on for popular search sites such as Bing, Yahoo!, and Google.

Bing, Yahoo! ve Google gibi popüler arama siteleri için Güvenli Arama açıktır.

Select the Turn on color inversion check box to reverse colors on the screen.

Ekrandaki renkleri tersine çevirmek için Renk tersini aç onay kutusunu işaretleyin.

Select the Turn on colour inversion checkbox to reverse colours on the screen.

Ekrandaki renkleri tersine çevirmek için Renk tersini aç onay kutusunu işaretleyin.

You can only turn on Compatibility View in Internet Explorer for the desktop.

Uyumluluk Görünümünü yalnızca masaüstü için Internet Explorer'da açabilirsiniz.

The computer that the printer is connected to must be turned on to use the printer.

Yazıcıyı kullanmak için yazıcının bağlı olduğu bilgisayarın açık olması gerekir.

The PC that the printer is connected to must be turned on to use the printer.

Yazıcıyı kullanmak için yazıcının bağlı olduğu bilgisayarın açık olması gerekir.

If you just turned on the device, it may take Windows several seconds to detect it.

Aygıtı yeni açtıysanız, Windows programının algılaması birkaç saniye sürebilir.

Below each network location type, click Turn on Windows Firewall, and then click OK.

Her ağ türünün altında Windows Güvenlik Duvarı'nı aç'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.

You can turn password protection on or off in the Network and Sharing Center.

Parola korumasını Ağ ve Paylaşım Merkezi'nde açabilir veya kapatabilirsiniz.

Many laptops have an external switch for turning the transmitter on and off.

Birçok dizüstü bilgisayarda vericiyi açıp kapatmak için harici bir anahtar bulunur.

Click Turn on Suggested Sites (it's at the bottom of the Favorites Center).

Önerilen Siteler'i aç öğesini tıklatın (Sık Kullanılanlar Merkezi'nin altındadır).

Installation error 0x80070643 or 0x800706d9: You need to turn on Windows Firewall

Yükleme hatası 0x80070643 veya 0x800706d9: Windows Güvenlik Duvarı'nı açmanız gerekir

Before you add a Bluetooth enabled device, make sure it's turned on and discoverable.

Bluetooth cihazı eklemeden önce, açık olduğundan ve bulunabilir olduğundan emin olun.

Network sharing might be turned off. For more info, see Turn sharing on or off.

Ağ paylaşımı kapalı olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Paylaşımı açma veya kapatma.

Connect a scanner to your computer by using a USB cable, and then turn on the scanner.

USB kablosuyla tarayıcıyı bilgisayarınıza bağlayın ve ardından tarayıcıyı açın.

If you are not on a domain, you can also turn on password-protected sharing.

Bir etki alanı içinde değilseniz, parola korumalı paylaşımı da etkinleştirebilirsiniz.

When you turn on Active views, you can see more without opening messages.

Etkin görünümleri açtığınızda, iletileri açmadan daha fazla bilgi görebilirsiniz.

Turn on your device, and wait while Windows finds and installs the proper driver.

Cihazınızı açın ve Windows doğru sürücüyü bulup yükleyene kadar bekleyin.

You can check this setting and turn on automatic updating in Control Panel.

Bu ayarı denetleyebilir ve otomatik güncelleştirmeyi Denetim Masası'ndan açabilirsiniz.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

turd · turgid · Turk · Turkey · Turkish · turkishness · Turkmen · turmeric · turmoil · turn-key · turn-on · turnaround · turnarounds · turncock · turndown · turnip · turnover · turnpike · turnstile · turnup · turquoise

Daha çok çeviri bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğünde.