Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

"there" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"there" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-22 / 611

there {zarf}

there {zarf}

ora {zarf}
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Eşanlamlılar

"there" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "there" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "there" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

So there you have it: a fun, digital alternative to the traditional greeting card.

İşte yaptınız: geleneksel tebrik kartı için eğlenceli, dijital bir alternatif.

If you don't see the Join now button, there might not be a homegroup available.

Şimdi katıl düğmesini göremiyorsanız, kullanılabilir bir ev grubu olmayabilir.

If the installation fails again, there might be a hardware incompatibility problem.

Yükleme işlemi yine başarısız olursa, bunun nedeni donanım uyumsuzluğu olabilir.

There are two types of custom locales: supplemental locales and replacement locales.

İki tür özel yerel ayar vardır: Ek yerel ayarlar ve değiştirme amaçlı yerel ayarlar.

In Windows 8 and Windows RT, there's really no need to shut down your PC completely.

Windows 8 ve Windows RT'de bilgisayarınızı tamamen kapatmanıza hiç gerek yoktur.

If you reset your password using a password reset disk, there are no risks.

Parolanızı parola sıfırlama diski kullanarak sıfırlıyorsanız, hiçbir risk yoktur.

The images on this page are samples; there are more images in the RSS feed.

Bu sayfada bulunan görüntüler örnektir ve daha fazlasını RSS akışında bulabilirsiniz.

There are a number of programs available to help you optimize your monitor's display.

Monitörünüzün görüntüsünü iyileştirmenize yardımcı olacak birkaç program bulunur.

There are usually no controls for adjusting the contrast on a laptop display.

Dizüstü bilgisayar ekranında genellikle karşıtlık ayarı denetimleri yoktur.

There might be spyware on your computer even if you don't see any symptoms.

Bu belirtilerden hiçbirini görmeseniz de bilgisayarınızda casus yazılım olabilir.

There are several methods you can use to add files to your Player Library:

Player Kitaplığınıza dosya eklemek için kullanabileceğiniz çeşitli yöntemler vardır:

There are some important differences between Windows RT, Windows 8, and Windows 8 Pro.

Windows RT, Windows 8 ve Windows 8 Pro arasında bazı önemli farklar vardır.

Error codes 8-14 or error code 17: There might be a problem with the SkyDrive service.

8-14 arası hata kodları veya hata kodu 17: SkyDrive hizmetinde bir sorun olabilir.

There are a couple different ways to delete photos, files, and folders from SkyDrive.

SkyDrive'dan fotoğraf, dosya ve klasör silmenin birkaç farklı yolu vardır.

There is not enough free disk space to store the edited picture on your computer.

Düzenlenen resmi saklamak için bilgisayarınızda yeterli disk alanı yoktur.

Windows will notify you if there are steps you can take to solve problems.

Windows sorunların çözümüne yönelik atabileceğiniz adımlar olduğunda size bildirir.

But there are two exceptions: You can pick any two flower or season tiles.

Ancak bunun iki istisnası vardır: Herhangi iki çiçek veya mevsim taşını seçebilirsiniz.

Close the current tab (or the current window when there are no open tabs)

Geçerli sekmeyi (veya başka bir açık sekme yoksa geçerli pencereyi) kapatma

There are board games, card games, multiplayer Internet games, and even games for kids.

Tahta oyunları, kart oyunları, çok oyunculu İnternet oyunları ve çocuk oyunları vardır.

An all-in-one PC that boasts one of the largest and thinnest screens out there.

Piyasadaki en geniş ve en ince ekranlardan birine sahip bir hepsi bir arada bilgisayar.
 

Forum sonuçları

"there" çevirisi - forum sonuçları

 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: uluslararasıcılık, tavsiye mektubu, Diuca speculifera, enternasyonalizm, altın kafesteki kuş

Benzer kelimeler

bab.la Türkçe-İngilizce sözlüğüne bir göz at.