Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

"text" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"text" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-23 / 241

text {isim}

text {isim} (ayrıca: bullet text)

metin {isim}

Printers are devices that print text and graphics from your computer onto paper.

Yazıcılar, bilgisayarınızdaki metin ve grafikleri kağıda yazdıran aygıtlardır.

This text is broadcast along with the TV signal from your TV service provider.

Bu metin, TV hizmeti sağlayıcınız tarafından TV sinyaliyle birlikte yayınlanır.

Close the keyboard by tapping outside the text box or by using the keyboard icon.

Metin kutusunun dışına dokunarak veya klavye simgesini kullanarak klavyeyi kapatın.

In the text box on the tab tow, type the word or phrase you want to find on this page.

Sekme satırındaki metin kutusuna sayfada bulmak istediğiniz sözcüğü veya deyimi yazın.

Click to set a preferred audio device as output for text-to-speech playback.

Tercih edilen bir ses aygıtını metin okumak için çıktı olarak ayarlamak üzere tıklatın.
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Eşanlamlılar

"text" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "text" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "text" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Click a color in the Color box, and then click in the picture and type your text.

Renk kutusunda bir rengi tıklatın ve ardından resmi tıklatıp, metninizi yazın.

Screen resolution refers to the clarity of the text and images on your screen.

Ekran çözünürlüğü, ekranınız üzerindeki metnin ve görüntülerin netliğiyle ilgilidir.

Yes. For more information, see Make the text on your screen larger or smaller.

Evet. Daha fazla bilgi için, bkz. Ekranınızdaki metni büyütme veya küçültme.

Type the text you want to appear for the first bullet, and then press ENTER.

İlk madde işareti için görünmesini istediğiniz metni yazın ve sonra ENTER'a basın.

If you change the default resolution of a flat-panel display, text will appear blurry.

Düz panel ekranın varsayılan çözünürlüğünü değiştirirseniz, metinler bulanık görünür.

On the Enter text for title page, type the text that you want to appear as the title.

Başlık metnini girin sayfasında başlık olarak görüntülenmesini istediğiniz metni yazın.

To find additional instances of the same text, continue to click Find Next.

Aynı metnin geçtiği diğer yerleri de bulmak için, Sonrakini Bul'u tıklatmaya devam edin.

For example, you can choose the font, color, and alignment of your text.

Örneğin, metninizin yazı tipini, rengini ve hizalamasını seçebilirsiniz.

Screen resolution refers to the clarity of the text and images displayed on your screen.

Ekran çözünürlüğü, ekranınızda görüntülenen metnin ve görüntülerin netliğini ifade eder.

The size of text that appears when you hover your pointer over an object.

İşaretçinizi bir nesnenin üzerine getirdiğinizde görünen metnin boyutu.

In the search box, type cleartype, and then click Adjust ClearType text.

Arama kutusuna cleartype yazın ve ClearType metnini ayarla'yı tıklatın.

Send pictures inline: add pictures directly to the text in your email.

Satır içi resim gönderme: Doğrudan e-postanızdaki metine resim ekleyin.

The search box filters the current view based on the text that you enter.

Arama kutusu girdiğiniz metne bağlı olarak geçerli görünümü filtreler.

The format bar contains buttons that you can use to format the text in your document.

Biçimlendirme çubuğunda belgenizi biçimlendirmek için kullanabileceğiniz düğmeler bulunur.

The search box filters the current view based on the text that you type.

Arama kutusu, yazdığınız metni esas alarak geçerli görünümü filtreler.

As you type, items that match your text will appear on the Start menu.

Siz yazarken, yazdığınız metinle uyuşan öğeler Başlat menüsünde görünür.

For more information, see Make the text on your screen larger or smaller.

Daha fazla bilgi için bkz. Ekranınızdaki metni büyütme veya küçültme.

To display a label on some of the buttons, click Show Selective Text.

Etiketi bazı düğmelerde görüntülemek için Seçmeli Metni Göster'i tıklatın.

Use the following keyboard shortcuts to format the text on your note:

Notunuzdaki metni biçimlendirmek için şu klavye kısayollarını kullanın:

Select more than one item in a window or on the desktop, or select text within a document

Bir pencerede ya da masaüstünde yer alan birden fazla öğeyi ya da bir belgedeki metni seçme
 

Forum sonuçları

"text" çevirisi - forum sonuçları

 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

Daha çok çeviri bab.la Almanca-Türkçe sözlüğünde.