"purchase" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"purchase" Türkçe çeviri

EN purchase
volume_up
{isim}

purchase
The Player downloads all available rights automatically at the time of purchase.
Player satın alma sırasında kullanılabilir tüm hakları otomatik olarak karşıdan yükler.
Contact your local distributor for purchase information
Satın alma bilgileri için yerel distribütörünüzle bağlantı kurun
Follow the steps to purchase and enter a product key.
Satın alma adımlarını uygulayıp ürün anahtarını girin.

"purchase" için eşanlamlılar (İngilizce):

purchase

Türkçe' de "purchase" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Englishnon- refundable purchase taxes
Englishcustomize your purchase order
EnglishDeploy the free service (A2) to your entire institution or purchase other services.
Ücretsiz hizmeti (A2) tüm kurumunuza dağıtın veya başka hizmetler satın alın.
EnglishThe Player downloads all available rights automatically at the time of purchase.
Player satın alma sırasında kullanılabilir tüm hakları otomatik olarak karşıdan yükler.
EnglishIf you do purchase Windows 8 and can't install it, contact support for assistance.
Windows 8 satın almanıza karşın yükleyemiyorsanız, yardım için destek ile iletişim kurun.
EnglishCustomer support is available for purchase from Microsoft or through a LAR
Microsoft veya bir LAR üzerinden satın alma için müşteri desteği mevcuttur
EnglishSoftware companies might develop additional themes for download or purchase.
Yazılım şirketleri karşıdan yüklenecek veya satın alınacak başka temalar geliştirebilir.
EnglishIf you don't have Windows Media Center, you can purchase the Windows Media Center Pack.
Windows Media Center uygulamanız yoksa, Windows Media Center Paketi satın alabilirsiniz.
EnglishThe purchase of Windows 8 Pro Pack includes 90-days of no-charge support from Microsoft.
Windows 8 Pro Paketi satın alındığında Microsoft'tan 90 günlük ücretsiz destek verilir.
EnglishYou can purchase the upgrade in the following currencies, depending on your location:
Yükseltmeyi bulunduğunuz yere bağlı olarak aşağıdaki para birimleriyle satın alabilirsiniz:
EnglishYour location determines which currency is available for purchase.
Hangi para biriminin satın almada kullanılabileceği bulunduğunuz bölgeye göre belirlenir.
EnglishTV tuners from various manufacturers are available for purchase today.
Günümüzde çeşitli üreticilerden TV tarayıcıları satın alınabilir.
EnglishPromotes the purchase or sale of ammunition or firearms.
Mermi veya ateşli silah satışını ya da bu öğeleri satın almayı destekliyorsa.
Englishpromotes or otherwise facilitates the purchase and sale of ammunition or firearms.
ateşli silah veya cephane satın almayı veya satmayı teşvik eden veya başka bir şekilde buna olanak tanıyan.
EnglishYou can download or purchase e‑mail programs from Microsoft or another provider.
Microsoft'un veya başka bir sağlayıcının e-posta programlarını karşıdan yükleyebilir ya da satın alabilirsiniz.
EnglishYou can also purchase Windows 7 at retail locations.
Ayrıca Windows 7'yi perakende satış noktalarından satın alabilirsiniz.
EnglishGet Outlook when you purchase an Office 365 subscription or Office suite, or buy as a standalone.
Office 365 aboneliği veya Office paketi satın aldığınızda, Outlook edinin ya da tek başına satın alın.
EnglishThe fastest way to import pictures is to use a memory card reader that you purchase separately.
Resimleri almanın en hızlı yolu, ayrı olarak satın alabileceğiniz bir bellek kartı okuyucusu kullanmaktır.
EnglishAdditionally, if you choose to purchase Windows 8, your billing information will be collected by Arvato.
Ek olarak, Windows 8 satın almayı seçerseniz, faturalama bilgileriniz Arvato tarafından toplanır.
EnglishContact your local distributor for purchase information
Satın alma bilgileri için yerel distribütörünüzle bağlantı kurun