Search for the most beautiful word
ariel
congested

VOTE NOW

"Purchase" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"Purchase" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-25 / 97

Purchase

hire- purchase contract

kiralama- satınalma sözleşmesi

hire- purchase contract

kiralama- satınalma sözleşmesi

general purchasing power approach

genel satınalma gücü yaklaşımı

just in time purchasing

tam zamanında satınalma

purchase {isim}

purchase {isim}

satın alma {isim}

Customer support is available for purchase from Microsoft or through a LAR

Microsoft veya bir LAR üzerinden satın alma için müşteri desteği mevcuttur

The Player downloads all available rights automatically at the time of purchase.

Player satın alma sırasında kullanılabilir tüm hakları otomatik olarak karşıdan yükler.

non- refundable purchase taxes

iade edilmeyen satın alma vergileri

Contact your local distributor for purchase information

Satın alma bilgileri için yerel distribütörünüzle bağlantı kurun

Follow the steps to purchase and enter a product key.

Satın alma adımlarını uygulayıp ürün anahtarını girin.

to purchase {fiil}

to purchase [purchased|purchased] {fi.} (ayrıca: to acquire, to buy, to take over)

If you want to see which online stores were used to purchase your media items, do the following:

Medya öğelerinizi satın almak için kullanılan çevrimiçi mağazaları görmek istiyorsanız aşağıdakileri yapın:

If you need to purchase a product key, tap or click I want to buy a product key online.

Bir ürün anahtarı satın almanız gerekirse, Çevrimiçi bir ürün anahtarı satın almak istiyorum seçeneğine dokunun veya tıklayın.

Many websites require you to enter personal information before you can access areas on the site or purchase an item or service.

Birçok web sitesi, sitedeki belirli alanlara erişmek veya bir ürün veya hizmet satın almak için önce kişisel bilgilerinizi girmenizi ister.
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Eşanlamlılar

"purchase" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "Purchase" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "Purchase" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Deploy the free service (A2) to your entire institution or purchase other services.

Ücretsiz hizmeti (A2) tüm kurumunuza dağıtın veya başka hizmetler satın alın.

Who to contact for support depends on the way that you purchased Windows:

Destek için iletişim kurmanız gereken kişi, Windows'u nasıl satın aldığınıza bağlıdır:

Software companies might develop additional themes for download or purchase.

Yazılım şirketleri karşıdan yüklenecek veya satın alınacak başka temalar geliştirebilir.

If you don't have Windows Media Center, you can purchase the Windows Media Center Pack.

Windows Media Center uygulamanız yoksa, Windows Media Center Paketi satın alabilirsiniz.

The purchase of Windows 8 Pro Pack includes 90-days of no-charge support from Microsoft.

Windows 8 Pro Paketi satın alındığında Microsoft'tan 90 günlük ücretsiz destek verilir.

If you do purchase Windows 8 and can't install it, contact support for assistance.

Windows 8 satın almanıza karşın yükleyemiyorsanız, yardım için destek ile iletişim kurun.

You can purchase the upgrade in the following currencies, depending on your location:

Yükseltmeyi bulunduğunuz yere bağlı olarak aşağıdaki para birimleriyle satın alabilirsiniz:

Your location determines which currency is available for purchase.

Hangi para biriminin satın almada kullanılabileceği bulunduğunuz bölgeye göre belirlenir.

TV tuners from various manufacturers are available for purchase today.

Günümüzde çeşitli üreticilerden TV tarayıcıları satın alınabilir.

If you purchased Windows separately, Microsoft provides support.

Windows'u ayrı olarak satın aldıysanız, Microsoft destek sağlar.

Can only be purchased with other SharePoint Online plans or any Office 365 A plan

Yalnızca diğer SharePoint Online planları veya herhangi bir Office 365 A planı ile satın alınabilir

It's helpful to know what to look for when purchasing a PC.

Bilgisayar satın alırken nelere dikkat edileceğini bilmek faydalıdır.

Get Outlook when you purchase an Office 365 subscription or Office suite, or buy as a standalone.

Office 365 aboneliği veya Office paketi satın aldığınızda, Outlook edinin ya da tek başına satın alın.

Promotes the purchase or sale of ammunition or firearms.

Mermi veya ateşli silah satışını ya da bu öğeleri satın almayı destekliyorsa.

Additionally, if you choose to purchase Windows 8, your billing information will be collected by Arvato.

Ek olarak, Windows 8 satın almayı seçerseniz, faturalama bilgileriniz Arvato tarafından toplanır.

The online product supports purchasing in 23 currencies.

Çevrimiçi ürün 23 para biriminde satın almayı destekler.

Contact your local distributor for purchase information

Daha fazlasını görmek ister misiniz? Bir ürün turuna başlayın.

You can also purchase digital cable tuners separately.

Dijital kablo alıcılarını ayrı olarak da satın alabilirsiniz.

Additional information about Pictometry and how to purchase images can be found at the Pictometry website.

Pictometry hakkında ek bilgi ve görüntülerin nasıl satın alınacağı Pictometry web sitesinde bulunabilir.

The fastest way to import pictures is to use a memory card reader that you purchase separately.

Resimleri almanın en hızlı yolu, ayrı olarak satın alabileceğiniz bir bellek kartı okuyucusu kullanmaktır.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

pungency · pungent · punishment · punk · punter · puny · pupil · puppet · puppies · puppy · purchase · purchasing · pure · purée · pureness · purification · purple · purpose · purposeless · purposely · purse

İngilizce-Türkçe sözlüğünde daha fazla kelime ara.