Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

"to proceed" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"to proceed" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-24 / 24

to proceed {fiil}

to proceed [proceeded|proceeded] {fi.} (ayrıca: to exit, to go out, to ascend, to emerge)

çıkmak {fi.}

to proceed [proceeded|proceeded] {fi.} (ayrıca: advance, to go-ahead, to advance)

ilerlemek {fi.}
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Eşanlamlılar

"proceed" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "to proceed" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

If you're not asked to install .NET 2.0, you can skip this and proceed to step 5.

.NET 2.0'ı yüklemeniz istenmiyorsa, bunu atlayabilir ve adım 5'e ilerleyebilirsiniz.

Disk Cleanup proceeds to remove all unnecessary files from your computer.

Disk Temizleme bilgisayarınızdaki tüm gereksiz dosyaları silmeye geçer.

email address, click Next, click Proceed, and then click OK.

e-posta adresinizi girin, İleri'ye tıklayın, İlerle'ye ve ardından Tamam'a tıklayın.

Shut down the computer, and then disconnect it from its power source before proceeding with the upgrade.

Yükseltmeyi yapmadan önce, bilgisayarı kapatarak güç kaynağından ayırın.

If this happens, Sync Center will automatically stop sync from proceeding and display an error message.

Bu olursa, Eşitleme Merkezi otomatik olarak eşitlemenin ilerlemesini durdurur ve bir hata iletisi gösterir.

This is a safer option because you can scan the installation file for viruses before you proceed.

Devam etmeden önce yükleme dosyasını virüslere karşı tarayabileceğiniz için, bu daha güvenli bir seçenektir.

Proceed through set up to configure your tuner.

Tarayıcı kartınızı yapılandırmak için ayar adımlarına devam edin.

If your computer's sound card is built onto the motherboard, you can proceed to "To install your new sound card."

Bilgisayarınızın ses kartı ana kartta yerleşikse, "Yeni ses kartınızı takmak için" bölümüne geçebilirsiniz.

If the Player directs you to an online store, you might be required to enter your account name and password to proceed.

Player sizi çevrimiçi bir mağazaya yönlendirirse, devam etmek için hesap adınızı ve parolanızı girmeniz gerekebilir.

If your computer has a built-in sound processor, you can proceed to the "To install your new sound card" section of this topic.

Bilgisayarınızda bir dahili ses işlemcisi varsa, bu konudaki "Yeni ses kartınızı takmak için" bölümünden devam edebilirsiniz.

But whenever the computer displayed an error message or did something unexpected, she felt intimidated and was unsure of how to proceed.

Ancak ne zaman bilgisayar bir hata iletisi görüntülese veya beklenmedik bir şey yapsa tedirgin oluyor ve ne yapacağını bilemiyordu.

If you choose to save or run the file, make sure you know what it is for and what it will do to your computer before you proceed.

Dosyayı kaydetmeyi veya çalıştırmayı seçerseniz, devam etmeden önce, neye yaradığını ve bilgisayarınıza ne yapacağını öğrenmeyi unutmayın.

net disposal proceeds

varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilatlar

Microsoft may be obligated to comply with requests for your information or your content as part of such investigations or legal proceedings.

Microsoft bu tür soruşturmalar veya hukuki davaların parçası olarak bilgileriniz ya da içeriğinizle ilgili taleplere uymak zorunda kalabilir.

If it finds suspicious webpages, SmartScreen will display a message giving you an opportunity to provide feedback and advising you to proceed with caution.

Şüpheli web sayfası bulduğunda, SmartScreen geribildirim verme fırsatı sunan ve dikkatli olmanız gerektiğini öneren bir ileti görüntüler.

If it finds suspicious webpages, SmartScreen will display a message giving you an opportunity to provide feedback and advising you to proceed with caution.

Şüpheli web sayfası bulursa, SmartScreen geribildirim verme fırsatı sunan ve dikkatli olmanız gerektiğini öneren bir ileti görüntüler.

Every time you use System Restore, a restore point is created before proceeding, so you can undo the changes if they don't fix your problem.

Sistem Geri Yükleme'yi her kullandığınızda, işleme devam edilmeden önce bir geri yükleme noktası oluşturulur; böylece sorununuz giderilmezse değişiklikleri geri alabilirsiniz.

With this option, if Remote Desktop Connection cannot verify the identity of the remote computer, it warns you so that you can choose whether to proceed with the connection or not.

Bu seçenekte, Uzak Masaüstü Bağlantısı uzak bilgisayarın kimliğini belirleyemezse, bağlantıya devam edip etmeme konusunda karar vermeniz için sizi uyarır.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

bab.la Türkçe-İngilizce sözlüğüne bir göz at.