Search for the most beautiful word
detachable
leathern

VOTE NOW

"outline" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"outline" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-26 / 39

outline {isim}

outline {isim}

outline {isim} (ayrıca: draft, framework, pro forma, worksheet)

taslak {isim}

outline {isim} (ayrıca: Frame, frames, framework, mounting)

Çerçeve {isim}
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Eşanlamlılar

"outline" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "outline" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "outline" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

In the Colors group, click Color 1, and then click a color for the outline.

Renkler grubunda, 1. Renk'i tıklatın ve ardından anahat için bir rengi tıklatın.

In the Colors group, click Color 1, and then click a color for the outline.

Renkler grubunda, Renk 1'i tıklatın ve ardından ana hat için bir rengi tıklatın.

If the deck runs out, click its outline on the table to reshuffle it.

Deste biterse, yeniden karıştırmak için tabloda destenin anahattını tıklatın.

If you don't want your shape to have an outline, click No outline.

Şeklinizde anahat olmasını istemiyorsanız Anahat yok öğesini tıklatın.

Your shape will be filled with the current background color, but it will not have any outline.

Şekliniz, geçerli arka plan rengi ile doldurulacak, ancak anahatta sahip olmayacaktır.

Your shape will be just an outline, with a transparent interior.

Şekliniz, yalnızca saydam iç kısma sahip olan bir anahat olacaktır.

To change the outline size, click Size, and then click a line size (thickness).

Anahat boyutunu değiştirmek için Boyut'u tıklatın ve ardından çizgi boyutunu (kalınlık) tıklatın.

If you don't want your shape to have an outline, click Outline, and then click No outline.

Şeklinizin anahattının olmasını istemiyorsanız, Anahat'ı tıklatın ve ardından Anahat yok'u tıklatın.

To change the outline style, in the Shapes group, click Outline, and then click an outline style.

Anahat stilini değiştirmek için, Şekiller grubunda Anahat'tı ve ardından bir anahat stilini tıklatın.

To change the line style, in the Shapes group, click Outline, and then click a line style.

Çizgi stilini değiştirmek için Şekiller grubunda Anahat'ı tıklatın ve ardından çizgi stilini tıklatın.

The window's outline expands to fill the screen.

Pencerenin ana hattı ekranı doldurmak üzere genişletilir.

When you're drawing your gestures for the first time, they're outlined on the screen to help you remember them.

Hareketlerinizi ilk kez çizerken, hatırlamanıza yardımcı olmak için hareketler ekranda anahatlarıyla belirtilir.

Certain OEM versions of Windows products include downgrade rights (as outlined within the software license terms).

Windows ürünlerinin bazı OEM sürümleri sürüm düşürme hakları içerebilir (yazılım lisans koşullarında belirtilir).

If you aren’t familiar with the methods I’ve outlined, try them all to see which ones make the most sense for you.

Bahsettiğim yöntemler tanıdık gelmiyorsa size en mantıklı gelenin hangisi olduğunu görmek için hepsini deneyin.

(Optional) To change the line style, in the Shapes group, click Outline, and then click a line style.

(İsteğe bağlı) Çizgi stilini değiştirmek için Şekiller grubunda Anahat'ı tıklatın ve ardından çizgi stilini tıklatın.

Drag the title bar of a window to the left or right side of the screen until an outline of the expanded window appears.

Pencerenin başlık çubuğunu genişletilen pencerenin ana hattı görününceye kadar ekranın sol veya sağ tarafına sürükleyin.

If you're looking for additional ways to share files, this article also outlines several other methods that you can use.

Dosya paylaşımı için başka yollar arıyorsanız, bu makalede kullanabileceğiniz diğer birkaç yöntem de özetlenmektedir.

Drag the title bar of a window to the left or right side of the screen until an outline of the expanded window appears.

Genişletilen pencerenin anahattı görüntüleninceye kadar, pencerenin başlık çubuğunu ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin.

assign a level (outline)

düzey ata (ana hatlar)

Outline with fill.

Doldurulmuş anahat.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

outfit · outfitter · outfitters · outgoing · outgrowth · outing · outlander · outlaw · outlay · outlet · outline · outlook · output · outrage · outrageous · outrigger · outsourcing · outspoken · outstanding · outwards · ovate

Daha çok çeviri bab.la Almanca-Türkçe sözlüğünde.