Sıkıldın mı?

Adam asmaca oyununu dene

"MY" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"MY" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-24 / 49

MY

MY [kısalt.]

MY [kısalt.]

my {sıfat}

my {sıf.}

benim {zam.}

In My Humble Opinion (IMHO)

Benim Naçiz Görüşüme Göre

In My Humble Opinion (IMHO)

Benim Naçiz Görüşüme Göre

From my point of view…

Benim bakış açıma göre ...

My Dearest,

Benim sevgili ...,

MY

MY [kısalt.]

MY [kısalt.]
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Benzer çeviriler

Türkçe de "MY" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "MY" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.

Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.

During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…

... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.

...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.

...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.

have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .

...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.

Currently I am working for… and my responsibilities include…

Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...

I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.

...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.

For my services I kindly request the following payment…

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.

I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…

Kocam/karım ve kendi adıma size teşekkür etmek istedim.

I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…

Korkarım ki rezervasyon tarihimi ... tarihine değiştirmenizi istemek zorundayım.

I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.

Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.

Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.

... sebebiyle korkarım ki rezervasyonumu iptal ettirmek zorundayım.

I offer you my deepest condolences on this dark day.

Bu karanlık günde size en derin taziyelerimi gönderiyorum.

As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.

Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.

Give my love to…and tell them how much I miss them.

...'a sevgimi ilet ve onları ne kadar özlediğimi söyle.

Please contact me - my direct telephone number is…

Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...

My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.

Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.

It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.

Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.

In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.

Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.

I have known...for...months / years in my capacity as...at… .

...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.

My native language is…, but I can also speak…

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
 

Forum sonuçları

"MY" çevirisi - forum sonuçları

 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: altın kafesteki kuş, yasal hak olarak mahsup, sulandırılmış dağıtılacak karlar, iskonto işi, ertelenmiş faizli tahvil

Benzer kelimeler

mute · muted · muteness · mutineer · mutism · mutter · mutton · mutual · muzzle · MV · my · Myanmar · Mycenean · myself · mysterious · mystery · mystic · mystical · mysticism · mythic · mythical

Daha fazla çeviri İngilizce-Türkçe sözlüğünde.