Türkçe böyle mektup yazılır

"menu" için İngilizce-Türkçe çeviri

Şunu mu demek istedin menü?
 

"menu" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-28 / 521

menu {isim}

menu {isim}

  menü {isim}

When you right-click the battery icon, a menu appears with the following options:

Pil simgesini sağ tıkladığınızda, aşağıdaki seçeneklere sahip bir menü görünür:

Click the Start menu, click All Programs, and then click Windows Movie Maker.

Click the Start menu, click All Programs, and then click Windows Movie Maker.

For example, clicking "Image" in the Paint menu bar displays the Image menu:

Örneğin, Paint menü çubuğundan "Görüntü" tıklatıldığında Görüntü menüsü gösterilir.

To display the main DVD menu by using the remote control, press the DVD MENU button.

Uzaktan kumandayı kullanarak ana DVD menüsü görüntülemek için, DVD MENU düğmesine basın.

In Internet Explorer 7, click the Tools button, and then click Menu Bar.

Internet Explorer 7'de Araçlar düğmesini ve ardından Menü Çubuğu'nu tıklatın.

menu {isim}

  mönü {isim}

menu {isim}

  yemek listesi {isim}

menu {isim} (ayrıca: card, map)

  kart {isim}
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Eşanlamlılar

"menu" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "menu" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "menu" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Click the Edit menu, point to Permission, and then click Restrict Permission As.

Düzen menüsünü tıklatın, İzin'in üzerine gelin ve sonra İzni Kısıtla'yı tıklatın.

Tap or click your account picture, and then choose another account from the menu.

Hesap resminize dokunun veya tıklatın ve ardından menüden başka bir hesap seçin.

Click the Game menu, and then click Purble Shop, Purble Pairs, or Comfy Cakes.

Oyun menüsünü ve ardından Purble Shop, Purble Pairs veya Comfy Cakes'i tıklatın.

Click the Printer menu, click Cancel All Documents, and then click Yes to confirm.

Yazıcı menüsünü, Tüm Belgeleri İptal Et'i ve sonra onaylamak için Evet'i tıklatın.

Clicking one of the program icons launches the program, and the Start menu closes.

Zaman içinde Başlat menünüzdeki program listesinin değiştiğini fark edebilirsiniz.

You might notice that over time, the lists of programs in your Start menu change.

Zaman içinde Başlat menünüzdeki program listesinin değiştiğini fark edebilirsiniz.

The Start menu's powerful search capabilities extend beyond finding programs.

Başlat menüsünün güçlü arama özellikleri programları bulmaktan fazlasını sunar.

In the upper-left corner, open the File menu, click Options, and then click Mail.

Sol üst köşede, Dosya menüsünü açıp Seçenekler'i ve ardından Mail'i tıklatın.

Some of the following steps do not apply if you're using the Classic Start menu.

Klasik Başlat menüsünü kullanıyorsanız aşağıdaki adımlardan bazıları geçerli olmaz.

All Programs on the Start menu is now a single list of folders and programs.

Başlat menüsündeki Tüm Programlar, artık klasörler ve programlar için tek listedir.

Click the Recording tab, and then click the desired drive from the drive menu.

Kayıt sekmesini tıklatın ve ardından sürücü menüsünden istediğiniz sürücüyü tıklatın.

The Switch User option does not appear on the Start menu in Windows Vista Starter.

Windows Vista Starter'daki Başlat menüsünde Kullanıcı Değiştir seçeneği gösterilemez.

Tap or click the View menu, tap or click Sort by, and then tap or click Size.

Görünüm menüsüne, Sıralama ölçütü'ne ve ardından Boyut öğesine dokunun veya tıklatın.

After a program is installed, it appears in your Start menu in the All Programs list.

Programı yükledikten sonra, Başlat menünüzün Tüm Programlar listesinde gösterilir.

Click the Action menu, point to All Tasks, and then do one of the following:

Eylem menüsünü tıklatın, Tüm Görevler’e gidin, ardından aşağıdakilerden birini yapın:

Press the ALT key, click the Advanced menu, and then click Remote Access Preferences.

ALT tuşuna basın, Gelişmiş menüsünü ve sonra Uzaktan Erişim Tercihleri'ni tıklatın.

The Start menu displays shortcuts for the programs you use most frequently.

Başlat menüsü, en sık kullandığınız programların kısayollarını görüntüler.

Tap or click the View menu, tap or click Sort by, then tap or click Size.

Görünüm menüsüne, Sıralama ölçütü'ne ve ardından Boyut öğesine dokunun veya tıklatın.

Clicking one of the program icons starts the program, and the Start menu closes.

Program simgelerinden biri tıklatıldığında program başlatılır ve Başlat menüsü kapanır.

Startup Repair is one of the recovery tools in the System Recovery Options menu.

Başlangıç Onarma Sistem Kurtarma Seçenekleri menüsündeki kurtarma araçlarından biridir.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: uluslararası sözcük, altın kafesteki kuş, yasal hak olarak mahsup, sulandırılmış dağıtılacak karlar, iskonto işi

Benzer kelimeler

İngilizce-Türkçe sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.