"menu" için İngilizce-Türkçe çeviri


Şunu mu demek istedin menü
EN

"menu" Türkçe çeviri

EN menu
volume_up
{isim}

menu
volume_up
menü {isim}
For example, clicking "Image" in the Paint menu bar displays the Image menu:
Örneğin, Paint menü çubuğundan "Görüntü" tıklatıldığında Görüntü menüsü gösterilir.
If the Tools menu isn't visible, you'll need to show the menu bar.
Araçlar menüsü görünmüyorsa, menü çubuğunu göstermelisiniz.
It's called a menu because it provides a list of choices, just as a restaurant menu does.
Lokanta menüsüne benzer şekilde liste seçenekleri sunduğundan menü olarak adlandırılmaktadır.
menu (ayrıca: card, map)
volume_up
kart {isim}
menu
volume_up
mönü {isim}
menu

"menu" için eşanlamlılar (İngilizce):

menu

Türkçe' de "menu" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Englishclose (control menu)
EnglishHide Start Menu subfolders
Englishcustomize start menu
Englishdocument control menu
EnglishClick the Edit menu, point to Permission, and then click Restrict Permission As.
Düzen menüsünü tıklatın, İzin'in üzerine gelin ve sonra İzni Kısıtla'yı tıklatın.
EnglishClick the Game menu, and then click Purble Shop, Purble Pairs, or Comfy Cakes.
Oyun menüsünü ve ardından Purble Shop, Purble Pairs veya Comfy Cakes'i tıklatın.
EnglishSome of the following steps do not apply if you're using the Classic Start menu.
Klasik Başlat menüsünü kullanıyorsanız aşağıdaki adımlardan bazıları geçerli olmaz.
EnglishIn the upper-left corner, open the File menu, click Options, and then click Mail.
Sol üst köşede, Dosya menüsünü açıp Seçenekler'i ve ardından Mail'i tıklatın.
EnglishClick the Printer menu, click Cancel All Documents, and then click Yes to confirm.
Yazıcı menüsünü, Tüm Belgeleri İptal Et'i ve sonra onaylamak için Evet'i tıklatın.
EnglishThe Switch User option does not appear on the Start menu in Windows Vista Starter.
Windows Vista Starter'daki Başlat menüsünde Kullanıcı Değiştir seçeneği gösterilemez.
EnglishAfter a program is installed, it appears in your Start menu in the All Programs list.
Programı yükledikten sonra, Başlat menünüzün Tüm Programlar listesinde gösterilir.
EnglishAll Programs on the Start menu is now a single list of folders and programs.
Başlat menüsündeki Tüm Programlar, artık klasörler ve programlar için tek listedir.
EnglishClick the Recording tab, and then click the desired drive from the drive menu.
Kayıt sekmesini tıklatın ve ardından sürücü menüsünden istediğiniz sürücüyü tıklatın.
EnglishClicking one of the program icons starts the program, and the Start menu closes.
Program simgelerinden biri tıklatıldığında program başlatılır ve Başlat menüsü kapanır.
EnglishStartup Repair is one of the recovery tools in the System Recovery Options menu.
Başlangıç Onarma Sistem Kurtarma Seçenekleri menüsündeki kurtarma araçlarından biridir.
EnglishTap or click the View menu, tap or click Sort by, and then tap or click Size.
Görünüm menüsüne, Sıralama ölçütü'ne ve ardından Boyut öğesine dokunun veya tıklatın.
EnglishPress the ALT key, click the Advanced menu, and then click Remote Access Preferences.
ALT tuşuna basın, Gelişmiş menüsünü ve sonra Uzaktan Erişim Tercihleri'ni tıklatın.