Search for the most beautiful word
absolute assignment
wood worm

VOTE NOW

"many" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"many" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-22 / 2829

many {sıfat}

many {sıf.} (ayrıca: copious, abundant, a lot (of), too many)

  çok {sıf.}

Keys with an Fn key or F Lock provide two sets of commands for many keys.

Bir Fn tuşuna veya F Kilidine sahip tuşlar, pek çok tuş için iki komut seti sağlar.

The Microsoft Download Center has many themes, or you can search the web.

Microsoft Yükleme Merkezi'nde çok sayıda tema vardır ve web'de de arama yapabilirsiniz.

You can choose to store from one to ten episodes or As many as possible.

Bir ile on bölüm arasında veya Olabildiğince çok kaydetmeyi seçebilirsiniz.

Windows Media Player 12 has built-in support for many popular audio and video formats.

Windows Media Player 12 pek çok popüler ses ve video biçimi için yerleşik destek içerir.

This is the same frequency as most microwaves and many cordless phones.

Bu frekans, pek çok mikrodalganın ve kablosuz telefonun kullandığı frekanstır.
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "many" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

It also improves your network's security (see the following note for more info).

Ayrıca ağın güvenliğini de artırır (daha fazla bilgi için aşağıdaki nota bakın).

That can make them more responsive when you're running lots of programs at once.

Aynı anda birçok program çalıştırdığınızda daha duyarlı olmalarını sağlayabilir.

For more information about libraries, see Libraries: frequently asked questions.

Kitaplıklar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kitaplıklar: sık sorulan sorular.

A dual-monitor setup doesn't just make you more productive and efficient at work.

İki monitör kullanmak, sizi yalnızca çalışırken daha üretken ve verimli kılmaz.

For more information about Microsoft accounts, see What is a Microsoft account?

Microsoft hesaplarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Microsoft hesabı nedir?

Most video cards will come with a disk that contains drivers and other software.

Çoğu ekran kartı sürücüleri ve başka yazılımlar içeren bir diskle birlikte gelir.

Most computer speakers should be connected to the line-in jack on your computer.

Çoğu bilgisayar hoparlörleri bilgisayarınızdaki hat giriş jakına bağlanmalıdır.

For more information on Web Slices, see Web Slices: frequently asked questions.

Web Slice'lar hakkında daha fazla bilgi için, bkz.Web Slices: sık sorulan sorular.

For more information see Internet Explorer add-ons: frequently asked questions.

Daha fazla bilgi için, bkz.Internet Explorer eklentileri: sık sorulan sorular.

Use your mouse for more than three months without having to change the battery.

Farenizi pili değiştirmeye gerek kalmaksızın üç aydan daha uzun süre kullanın.

By default, most items in your library are automatically given an auto rating.

Varsayılan olarak kitaplığınızdaki birçok öğeye otomatik olarak derece verilir.

If your PC doesn't support one or more of these features you'll see a warning.

Bilgisayarınız bu özelliklerden en az birini desteklemiyorsa bir uyarı görürsünüz.

Most graphics editing programs let you specify a rendering intent for a picture.

Çoğu grafik düzenleme programı resim için oluşturma amacı belirtmenizi sağlar.

Notifications in Internet Explorer 9 allow for more fluid and faster browsing.

Internet Explorer 9'daki bildirimler daha akıcı ve daha hızlı göz atma sağlar.

The search box is one of the most convenient ways to find things on your computer.

Arama kutusu, bilgisayarınızdaki öğeleri bulmanın en kolay yöntemlerinden biridir.

Windows has many features that enable you to use your computer without a display.

Windows, bilgisayarınızı ekran olmadan kullanmanızı sağlayan birçok özellik içerir.

Many people don't have the time or patience to read more than a few paragraphs.

Çoğu kişinin birkaç paragraftan fazlasını okuyacak zamanı ya da sabrı yoktur.

For more information about ClearType, see ClearType: frequently asked questions.

ClearType hakkında daha fazla bilgi için bkz. ClearType: sık sorulan sorular.

For more information, see Improve performance by defragmenting your hard disk.

Daha fazla bilgi için bkz. Sabit diskinizi birleştirerek performansı artırma.

Click the ActiveX control you want to delete, and then click More information.

Silmek istediğiniz ActiveX denetimini tıklatın ve sonra Ek bilgi'yi tıklatın.
 

Forum sonuçları

"many" çevirisi - forum sonuçları

 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: uluslararası sözcük, altın kafesteki kuş, yasal hak olarak mahsup, sulandırılmış dağıtılacak karlar, iskonto işi

Benzer kelimeler

mannerless · manoeuvrable · manse · mansion · mantle · mantled · manual · manufactory · manure · manuscript · many · map · mar · marble · March · margarine · marge · margin · marginal · maribalent · marihuana

Daha da fazla çeviri için bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğüne bakın.