Daily language articles on lexioPhiles

"many" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"many" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-22 / 2741

many {sıfat}

many {sıf.} (ayrıca: copious, abundant, a lot (of), too many)

çok {sıf.}

Keys with an Fn key or F Lock provide two sets of commands for many keys.

Bir Fn tuşuna veya F Kilidine sahip tuşlar, pek çok tuş için iki komut seti sağlar.

The Microsoft Download Center has many themes, or you can search the web.

Microsoft Yükleme Merkezi'nde çok sayıda tema vardır ve web'de de arama yapabilirsiniz.

You can choose to store from one to ten episodes or As many as possible.

Bir ile on bölüm arasında veya Olabildiğince çok kaydetmeyi seçebilirsiniz.

This is the same frequency as most microwaves and many cordless phones.

Bu frekans, pek çok mikrodalganın ve kablosuz telefonun kullandığı frekanstır.

There are many websites devoted to sharing photos and other types of files.

Fotoğraf ve başka dosya türlerini paylaşmada özelleşmiş pek çok web sitesi bulunmaktadır.
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Benzer çeviriler

Türkçe de "many" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "many" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

For more information about Microsoft accounts, see What is a Microsoft account?

Microsoft hesaplarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Microsoft hesabı nedir?

For more information on Web Slices, see Web Slices: frequently asked questions.

Web Slice'lar hakkında daha fazla bilgi için, bkz.Web Slices: sık sorulan sorular.

For more information see Internet Explorer add-ons: frequently asked questions.

Daha fazla bilgi için, bkz.Internet Explorer eklentileri: sık sorulan sorular.

Use your mouse for more than three months without having to change the battery.

Farenizi pili değiştirmeye gerek kalmaksızın üç aydan daha uzun süre kullanın.

By default, most items in your library are automatically given an auto rating.

Varsayılan olarak kitaplığınızdaki birçok öğeye otomatik olarak derece verilir.

Notifications in Internet Explorer 9 allow for more fluid and faster browsing.

Internet Explorer 9'daki bildirimler daha akıcı ve daha hızlı göz atma sağlar.

The search box is one of the most convenient ways to find things on your computer.

Arama kutusu, bilgisayarınızdaki öğeleri bulmanın en kolay yöntemlerinden biridir.

Windows has many features that enable you to use your computer without a display.

Windows, bilgisayarınızı ekran olmadan kullanmanızı sağlayan birçok özellik içerir.

Many people don't have the time or patience to read more than a few paragraphs.

Çoğu kişinin birkaç paragraftan fazlasını okuyacak zamanı ya da sabrı yoktur.

For more information about ClearType, see ClearType: frequently asked questions.

ClearType hakkında daha fazla bilgi için bkz. ClearType: sık sorulan sorular.

For more information, see Improve performance by defragmenting your hard disk.

Daha fazla bilgi için bkz. Sabit diskinizi birleştirerek performansı artırma.

Click the ActiveX control you want to delete, and then click More information.

Silmek istediğiniz ActiveX denetimini tıklatın ve sonra Ek bilgi'yi tıklatın.

For more information about including folders, see Include folders in a library.

Klasörler ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kitaplığa klasör ekleme.

For more information, see Internet Explorer add-ons: frequently asked questions.

Daha fazla bilgi için, bkz.Internet Explorer eklentiler: sık sorulan sorular.

For more information, see Scan for spyware and other potentially unwanted software.

Daha fazla bilgi için, bkz.Casus yazılımları ve istenmeyebilecek yazılımları tara.

For more information, see Update a driver for hardware that isn't working properly.

Daha fazla bilgi için bkz. Düzgün çalışmayan donanım sürücüsünü güncelleştirme.

Most new desktop computers come with a built-in sound card that you can replace.

Yeni masaüstü bilgisayarların çoğu değiştirebileceğiniz dahili ses kartı ile gelir.

You can find more themes in the Personalization Gallery on the Windows website.

Windows web sitesindeki Kişiselleştirme Galerisinde daha fazla tema bulabilirsiniz.

These are some of the most common types of certificates and what they are used for:

Aşağıda, en genel sertifika türleri ile kullanıldıkları yerler açıklanmaktadır:

They are typically larger and more powerful than other types of personal computers.

Normalde, diğer kişisel bilgisayar türlerinden daha büyük ve daha güçlüdürler.
 

Forum sonuçları

"many" çevirisi - forum sonuçları

 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

mannerless · manoeuvrable · manse · mansion · mantle · mantled · manual · manufactory · manure · manuscript · many · map · mar · marble · March · margarine · marge · margin · marginal · maribalent · marihuana

Daha da fazla çeviri için bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğüne bakın.