Türkçe nasıl CV yazılır?

"less" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"less" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-23 / 39

less

Adding an application to the list of allowed applications (less risky).

Uygulamayı izin verilen uygulamalar listesine ekleme (daha az risklidir).

A refresh rate of at least 75 hertz generally produces less flicker.

En az 75 hertzlik yenileme hızı genellikle daha az titreşim yaratır.

Your Bluetooth device might be less secure if you use a short passkey.

Kısa bir geçiş anahtarı kullanırsanız, Bluetooth aygıtınız daha az güvenliğe sahip olabilir.

Some file types are less safe because they can carry viruses.

Bazı dosya türleri virüs taşıyabildikleri için daha az güvenilirdir.

No AC power needed, while the single fan design consumes less power.

AC gücü gerekmez, tekli fan tasarımı daha az enerji tüketir.

little {isim}

little {isim}

küçük {isim}

For the smallest difference between loud and soft sounds, click Little difference.

Gürültülü ve yumuşak sesler arasında en küçük fark için Küçük düzeyde fark'ı tıklatın.

Features all twelve signs, and also includes twinkly little alert sounds.

Tüm on iki burcu ve küçük uyarı seslerini de içerir.

Microsoft offers a portfolio of Touch products that turn ordinary mouse functions into little moments of "wow" by responding to your finger movements.

Microsoft, parmak hareketlerinize tepki vererek sıradan fare işlevlerini küçük "vay" anlarına dönüştüren Touch ürünleri portföyünü sunmaktadır.

If you added a OneNote notebook, make sure each section is less than 1 GB.

OneNote not defteri eklediyseniz, her bölümünün 1 GB'tan küçük olmasına dikkat edin.

Find files that are less than or earlier than a certain value, such as less than 4 MB.

Belirli bir değerden küçük (örneğin, 4 MB'den küçük) dosyalar bulunur.
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Eşanlamlılar

"less" için eşanlamlılar (İngilizce):

"little" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "less" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "less" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

The Arc Keyboard is just over a foot long and less than an inch thick.

Arc Klavye, sadece bir fit uzunluğundadır ve bir inçten daha incedir.

The difference is that you can also enter searches using a less formal method.

Farkı, daha formel bir yöntem kullanarak da aramalar girebilmenizdir.

Firmware upgrades can be implemented and managed in much less time and with limited effort.

Aygıt yazılımı güncellemeleri çok daha kısa sürede ve az çabayla uygulanabilir ve yönetilebilir.

For example, you can choose not to stream music with explicit lyrics or pictures rated three stars or less.

Akışları alan her bilgisayar veya cihaz için farklı kurallar oluşturmanız da mümkün.

Install a 32-bit version of Windows 7 on a computer running a 64-bit version of Windows Vista (less common).

64 bit Windows 7 sürümü çalıştıran bir bilgisayara 64 bit Windows Vista sürümü yükleme.

The streamlined, ultra-thin aluminum body (less than an inch thick) will help you fly through the day.

Modern, son derece ince (1 inç'ten daha ince) alüminyum gövde, gün boyunca etrafta koşturmanıza yardımcı olacak.

That’s probably less than you spent on lunch.

Bu ücret büyük olasılıkla öğle yemeği için harcadığınız paradan daha azdır.

However, dial-up is less expensive than broadband, and in some areas might be the only option for Internet access.

Ancak, çevirmeli bağlantı geniş banttan daha ucuzdur ve bazı bölgelerde Internet erişimi için tek seçenek olabilir.

At less than 1-inch thin, this gorgeous laptop easily slips into your bag when you travel without weighing you down.

1 inç'ten ince olan bu muhteşem dizüstü bilgisayar, rahatlıkla çantanıza girer ve seyahat ederken size yük olmaz.

If you choose to erase data thoroughly, this will take longer but it makes recovering data far less likely.

Verileri tamamen silmeyi seçerseniz, bu işlem biraz daha uzun sürer ancak verileri kurtarma olasılığı çok daha düşük olur.

But on the rare occasions that I have to make a presentation, setup is so speedy that there's less time for stage fright.

Ama arada sırada sunu yapmam gerektiğinde, ayarlar o kadar hızlı yapılıyor ki sahne korkusunu çok kısa sürede aşmam gerekiyor.

Instead I use a pair of 22-inch monitors because they're a lot less expensive and still provide me with a big desktop workspace.

Bunun yerine iki tane 22 inç monitör kullanıyorum çünkü daha ucuz ama yine de geniş bir masaüstü çalışma alanım var.

If you're using a 32-bit version of Windows, the amount of usable memory might be less than the total amount of memory installed.

Windows'un 32 bit sürümünü kullanıyorsanız, kullanılabilir bellek miktarı yüklü toplam bellek miktarından az olabilir.

If less than 30 seconds elapsed between the end of one scene and the beginning of the next, they're imported as a single file.

Bir sahnenin bitişi ile bir sonrakinin başlangıcı arasında 30 saniyenden az bir süre geçmişse bunlar tek bir dosya olarak alınır.

Resume in less than 2 seconds.

2 saniyeden kısa bir sürede devam edin.

For less-severe notifications that don't involve your privacy or security, the bar will disappear on its own after several seconds.

Gizliliğiniz ve güvenliğinizle ilgili olmayan daha hafif bildirimler için, çubuk birkaç saniye sonra kendiliğinden kaybolur.

Headset microphones are best suited for working with Speech Recognition because they are less prone to picking up extraneous sounds.

Dışarıdan ses alma eğilimleri daha düşük olduğundan, kulaklıklı mikrofonlar Konuşma Tanıma ile çalışmaya en uygun mikrofonlardır.

This will record the shows with an original air date that is less than a week old, or that are not marked as reruns.

Bu, yalnızca, özgün yayın tarihi en çok bir hafta geride kalmış olan veya tekrar gösterim olarak işaretlenmeyen programları kaydeder.

Headset microphones are better suited for working with Speech Recognition because they are less prone to picking up extraneous sounds.

Dışarıdan ses alma eğilimleri daha düşük olduğundan, kulaklıklı mikrofonlar Konuşma Tanıma ile çalışmaya daha uygun mikrofonlardır.

They're usually less powerful than laptops, so they're used mainly to browse the web and check e‑mail.

Gücü genellikle dizüstü bilgisayarlardan daha azdır, bu nedenle esas olarak web'e gözatmak ve e-posta kontrol etmek için kullanılırlar.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: Efran Samux, hadef, gönderilme tarihi, Kampanyalar listesi, Kampanya Ekle

Benzer kelimeler

lender · length · lengthy · lentil · leo · leopard · leprose · leprosy · lesbian · lesion · less · lesson · lessons · lessor · lest · lethal · letter · lettered · Letterhead · lettuce · level

Daha çok çeviri bab.la Türkçe-Almanca sözlüğünde.