Search for the most beautiful word
mussel bed
to become depraved

VOTE NOW

"less" için İngilizce-Türkçe çeviri

"little" için sonuçlar "less" is currently not in our dictionary.
 

"less" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-21 / 75

little {isim}

little {isim}

küçük {isim}

For the smallest difference between loud and soft sounds, click Little difference.

Gürültülü ve yumuşak sesler arasında en küçük fark için Küçük düzeyde fark'ı tıklatın.

Features all twelve signs, and also includes twinkly little alert sounds.

Tüm on iki burcu ve küçük uyarı seslerini de içerir.

Microsoft offers a portfolio of Touch products that turn ordinary mouse functions into little moments of "wow" by responding to your finger movements.

Microsoft, parmak hareketlerinize tepki vererek sıradan fare işlevlerini küçük "vay" anlarına dönüştüren Touch ürünleri portföyünü sunmaktadır.

If you added a OneNote notebook, make sure each section is less than 1 GB.

OneNote not defteri eklediyseniz, her bölümünün 1 GB'tan küçük olmasına dikkat edin.

Find files that are less than or earlier than a certain value, such as less than 4 MB.

Belirli bir değerden küçük (örneğin, 4 MB'den küçük) dosyalar bulunur.
Tam olarak aradığınız şey değil mi? "less" için çevirinizin eksik olduğunu bize bildirin.
 

Eşanlamlılar

"little" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "less" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "less" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Adding an application to the list of allowed applications (less risky).

Uygulamayı izin verilen uygulamalar listesine ekleme (daha az risklidir).

The Arc Keyboard is just over a foot long and less than an inch thick.

Arc Klavye, sadece bir fit uzunluğundadır ve bir inçten daha incedir.

The difference is that you can also enter searches using a less formal method.

Farkı, daha formel bir yöntem kullanarak da aramalar girebilmenizdir.

A refresh rate of at least 75 hertz generally produces less flicker.

En az 75 hertzlik yenileme hızı genellikle daha az titreşim yaratır.

Your Bluetooth device might be less secure if you use a short passkey.

Kısa bir geçiş anahtarı kullanırsanız, Bluetooth aygıtınız daha az güvenliğe sahip olabilir.

Firmware upgrades can be implemented and managed in much less time and with limited effort.

Aygıt yazılımı güncellemeleri çok daha kısa sürede ve az çabayla uygulanabilir ve yönetilebilir.

Some file types are less safe because they can carry viruses.

Bazı dosya türleri virüs taşıyabildikleri için daha az güvenilirdir.

Then wait until it expires and select a plan with less storage.

Daha sonra bekleyip daha az depolama sunulan bir plan seçin.

No AC power needed, while the single fan design consumes less power.

AC gücü gerekmez, tekli fan tasarımı daha az enerji tüketir.

You can zip (compress) a file so that it takes up less space.

Bir dosyayı daha az alan kaplaması için sıkıştırabilirsiniz.

In Windows 7, UAC is now less intrusive and more flexible.

Windows 7'de UAC artık daha az duraklamaya neden olmaktadır ve daha esnektir.

Wait until the device is less busy, and then try again.

Aygıt daha az meşgul olana kadar bekleyin ve daha sonra tekrar deneyin.

For example, you can choose not to stream music with explicit lyrics or pictures rated three stars or less.

Akışları alan her bilgisayar veya cihaz için farklı kurallar oluşturmanız da mümkün.

Be confident knowing you can carry less and do more.

Daha az taşıyıp daha fazlasını yapabileceğinizden emin olabilirsiniz.

Add an app to the list of allowed apps (less risky).

Uygulamayı izin verilen uygulamalar listesine ekleme (daha az risklidir).

Install a 32-bit version of Windows 7 on a computer running a 64-bit version of Windows Vista (less common).

64 bit Windows 7 sürümü çalıştıran bir bilgisayara 64 bit Windows Vista sürümü yükleme.

It's best to keep computer names short (fifteen characters or less) and easily recognizable.

Bilgisayar adlarının kısa (15 karakter veya daha az) ve kolay hatırlanan adlar olması her zaman daha iyidir.

The streamlined, ultra-thin aluminum body (less than an inch thick) will help you fly through the day.

Modern, son derece ince (1 inç'ten daha ince) alüminyum gövde, gün boyunca etrafta koşturmanıza yardımcı olacak.

That’s probably less than you spent on lunch.

Bu ücret büyük olasılıkla öğle yemeği için harcadığınız paradan daha azdır.

However, dial-up is less expensive than broadband, and in some areas might be the only option for Internet access.

Ancak, çevirmeli bağlantı geniş banttan daha ucuzdur ve bazı bölgelerde Internet erişimi için tek seçenek olabilir.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

lender · length · lengthy · lentil · leo · leopard · leprose · leprosy · lesbian · lesion · less · lesson · lessons · lessor · lest · lethal · letter · lettered · Letterhead · lettuce · level

Daha çok çeviri bab.la Türkçe-Almanca sözlüğünde.