Search for the most beautiful word
whimsy
Amman

VOTE NOW

"hold" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"hold" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-39 / 242

hold

Hold both buttons down for 2 secs

Her iki tuşu 2 saniye basılı tut

If the Hold button is selected, subpage switching is turned off.

Tut düğmesi seçilirse, alt sayfa geçişi kapatılır.

hold (ayrıca: Holding)

Press and tap does the same thing as press and hold or right-clicking an item.

Basıp dokunma hareketi, öğeyi basılı tutma veya sağ tıklatma ile aynı eylemi gerçekleştirir.

Press and hold does the same thing as right-clicking an item.

Basılı tutma hareketi, öğeyi sağ tıklatma ile aynı eylemi gerçekleştirir.

Email archiving, legal hold, and unlimited email storage.

E-posta arşivleme, yasal tutma ve sınırsız e-posta depolama.

E3 and E4 plans include unlimited storage and legal hold.

E3 ve E4 planlarında sınırsız depolama alanı ve yasal tutma bulunur.

The press and hold gesture isn't supported in Narrator.

Basılı tutma hareketi Ekran Okuyucusu'nda desteklenmez.

to hold {fiil}

to hold [held|held] {fi.} (ayrıca: to grab, to hang on to, to cohere, to engage)

tutmak {fi.}

Holding the tablet pen the same way that you hold a traditional pen or pencil makes your handwriting more natural, which can help improve recognition.

Tablet kalemi sıradan bir kalem gibi tutmak, el yazınızı daha doğal hale getirir ve böylece tanıma özelliği geliştirilebilir.

Different cases have different ways of holding hard disks.

Farklı kasalar sabit diskleri tutmak için farklı yöntemlere sahiptir.
 

Eşanlamlılar

"hold" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "hold" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "hold" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Press and hold the Ctrl key, and then click the pictures you want to print.

Ctrl tuşunu basılı tutun ve ardından yazdırmak istediğiniz resimleri tıklatın.

Press and hold or right-click a column heading to select other columns to add.

Eklenecek diğer sütunları seçmek için sütun başlığını basılı tutun veya sağ tıklatın.

An extended partition is a container that can hold one or more logical drives.

Genişletilmiş bölüm, bir veya daha fazla mantıksal sürücü içerebilen bir kapsayıcıdır.

To draw a vertical line, press and hold the Shift key and draw up or down.

Dikey çizgi çizmek için Shift tuşunu basılı tutun ve yukarı veya aşağı çizin.

To select non-adjacent items, press and hold the Ctrl key while selecting.

Art arda olmayan birden fazla öğeyi seçmek için, Ctrl tuşunu basılı tutarak seçin.

To select multiple clips, press and hold down the CTRL key as you click clips.

Birden fazla klip seçmek için kliplere tıklarken CTRL tuşunu basılı tutun.

Press and hold the Ctrl key, and then click each of the pictures that you want to add.

Ctrl tuşunu basılı tutun ve sonra eklemek istediğiniz resimlerin her birini tıklatın.

(To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.

(Art arda gelen birden fazla öğeyi seçmek için ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak seçin.

Hold down the CTRL key, and then click the pictures that you want to rename.

CTRL tuşunu basılı tutun ve ardından yeniden adlandırmak istediğiniz resimleri tıklatın.

To select multiple adjacent items, press and hold the Shift key while selecting.

Art arda gelen birden fazla öğeyi seçmek için, seçim sırasında Shift tuşunu basılı tutun.

To insert multiple files, hold down the Ctrl key while selecting them.

Birden çok dosya eklemek için seçim yaparken Ctrl tuşunu basılı tutun.

To select multiple adjacent items, press and hold the Shift key while selecting the items.

Art arda gelen birden fazla öğeyi seçmek için, öğeleri seçerken Shift tuşunu basılı tutun.

To select nonadjacent items, hold down the CTRL key as you click each item.

Birbirini izlemeyen öğeleri seçmek için CTRL tuşunu basılı tutarak her bir öğeyi tıklatın.

To select more than one picture, press and hold the Ctrl key while you click the pictures.

Birden çok resim seçmek için resimleri tıklatırken Ctrl tuşunu basılı tutun.

Not only do folders hold files, but they also can hold other folders.

Klasörler yalnızca dosyaları tutmaz, ayrıca başka klasörleri de tutabilir.

Press and hold or right-click a device, and then tap or click a task.

Bir cihazın üzerine basılı tutun veya sağ tıklatın, sonra bir göreve dokunun veya tıklatın.

You can also hold down Shift while inserting a disc to see the list of options.

Ayrıca, seçenek listesini görmek için diski takarken de Shift tuşunu basılı tutabilirsiniz.

To select more than one file, hold down the CTRL key while you click the files you want.

Birden fazla dosya seçmek için, istediğiniz dosyaları tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun.

The same holds true for 64-bit programs compatible with Windows Vista.

Aynısı Windows Vista ile uyumlu 64 bit programlar için de geçerlidir.

To select nonadjacent items, press and hold the CTRL key while selecting.

Birbirini izlemeyen birden fazla öğeyi seçmek için seçim sırasında CTRL tuşunu basılı tutun.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

Hobbies · Hobby · hobo · Hockey · hog · hoggish · hogwash · hoist · hoistway · hokum · hold · Holding · Hole · holes · holey · holiday · holidaymaker · Holidays · holistic · holistically · Holland

Daha çok çeviri bab.la Türkçe-Almanca sözlüğünde.