"to hold" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN to hold Türkçe çeviri

to hold {fi.}

EN to hold
volume_up
[held|held] {fiil}

to hold (ayrıca: to engage, to grab, to keep, to retain)
Different cases have different ways of holding hard disks.
Farklı kasalar sabit diskleri tutmak için farklı yöntemlere sahiptir.
Holding the tablet pen the same way that you hold a traditional pen or pencil makes your handwriting more natural, which can help improve recognition.
Tablet kalemi sıradan bir kalem gibi tutmak, el yazınızı daha doğal hale getirir ve böylece tanıma özelliği geliştirilebilir.
to hold

Türkçe' de "to hold" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPress and hold or right-click a column heading to select other columns to add.
Eklenecek diğer sütunları seçmek için sütun başlığını basılı tutun veya sağ tıklatın.
EnglishPress and hold the Ctrl key, and then click the pictures you want to print.
Ctrl tuşunu basılı tutun ve ardından yazdırmak istediğiniz resimleri tıklatın.
EnglishTo select multiple clips, press and hold down the CTRL key as you click clips.
Birden fazla klip seçmek için kliplere tıklarken CTRL tuşunu basılı tutun.
EnglishTo select non-adjacent items, press and hold the Ctrl key while selecting.
Art arda olmayan birden fazla öğeyi seçmek için, Ctrl tuşunu basılı tutarak seçin.
EnglishAn extended partition is a container that can hold one or more logical drives.
Genişletilmiş bölüm, bir veya daha fazla mantıksal sürücü içerebilen bir kapsayıcıdır.
EnglishTo draw a vertical line, press and hold the Shift key and draw up or down.
Dikey çizgi çizmek için Shift tuşunu basılı tutun ve yukarı veya aşağı çizin.
EnglishTo select multiple adjacent items, press and hold the Shift key while selecting.
Art arda gelen birden fazla öğeyi seçmek için, seçim sırasında Shift tuşunu basılı tutun.
English(To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
(Art arda gelen birden fazla öğeyi seçmek için ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak seçin.
EnglishPress and hold the Ctrl key, and then click each of the pictures that you want to add.
Ctrl tuşunu basılı tutun ve sonra eklemek istediğiniz resimlerin her birini tıklatın.
EnglishHold down the CTRL key, and then click the pictures that you want to rename.
CTRL tuşunu basılı tutun ve ardından yeniden adlandırmak istediğiniz resimleri tıklatın.
EnglishYou can also hold down Shift while inserting a disc to see the list of options.
Ayrıca, seçenek listesini görmek için diski takarken de Shift tuşunu basılı tutabilirsiniz.
EnglishHold down the Ctrl key and click the videos you want to use, and then click Open.
Ctrl tuşunu basılı tutun ve kullanmak istediğiniz videoları tıklatın, sonra da Aç'ı tıklatın.
EnglishHold on to that until Windows has finished looking for and installing a driver.
Windows yeni bir sürücü bulup yükleyene kadar bunu yanınızda tutun.
EnglishTo see more IME options, press and hold or right-click the icon in the taskbar.
Daha fazla IME seçeneği görmek için görev çubuğundaki simgeye basılı tutun veya sağ tıklayın.
EnglishTo select more than one picture, press and hold the Ctrl key while you click the pictures.
Birden çok resim seçmek için resimleri tıklatırken Ctrl tuşunu basılı tutun.
EnglishTo select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
Art arda gelen birden fazla öğeyi seçmek için seçim sırasında ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun.
EnglishTo select nonadjacent items, hold down the CTRL key as you click each item.
Birbirini izlemeyen öğeleri seçmek için CTRL tuşunu basılı tutarak her bir öğeyi tıklatın.
EnglishNot only do folders hold files, but they also can hold other folders.
Klasörler yalnızca dosyaları tutmaz, ayrıca başka klasörleri de tutabilir.