Sıkıldın mı?

Adam asmaca oyununu dene

"Full Name" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"Full Name" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-15 / 15

Full Name

check full name

tam adı denetle

full

full (ayrıca: exactly, exact, complete, on time)

However, this message will be visible only when games are not in full-screen mode.

Ancak, bu mesaj yalnızca oyunlar tam ekran modunda olmadığında görülebilecektir.

With Windows Defender, you can run a quick scan of your computer or a full scan.

Windows Defender ile bilgisayarınızda hızlı tarama veya tam tarama yapabilirsiniz.

Import isn't available if you're looking at a single picture in full screen view.

Tam ekran görünümünde tek bir resme bakıyorsanız alma özelliği kullanılamaz.

Locate and click a picture in the picture library so the picture appears full screen.

Resim kitaplığında resmi bulun ve tıklatın; böylece resim tam ekran görüntülenir.

These types of mice always scroll a full line with every bump of the wheel.

Bu fare tipleri, daima tekerleğin her hareketinde tam bir satır kaydırma yaparlar.

disk full--unable to complete save operation

disk dolu--kayıt işlemi tamamlanamıyor

His old posse plugged him full of lead and left him under three feet of desert clay.

Eski ekibi onu içi kurşunla dolu bir halde bir metre çöl çamurunun altında bıraktı.

Full Frames (Uncompressed)

Dolu Çerçeveler (Sıkıştırılmamış)

destination disk drive is full

hedef disk sürücüsü dolu

block load full

blok yükleme dolu

full (ayrıca: entire, All)

For full details about the support policy, see the Microsoft Support Lifecycle Policy FAQ.

Destek ilkesi hakkında tüm ayrıntılar için bkz. Microsoft Desteği Yaşam Döngüsü İlkesi SSS.

Full-screen mode makes videos, DVDs, and pictures fill the entire screen when you play them.

Tam ekran modunda, yürüttüğünüz videolar, DVD'ler ve resimler tüm ekranı doldurur.

Software download required for full functionality of all features

Tüm özelliklerin tam işlevselliği için yazılım yüklemesi gerekir.

Note that not all visualizations can be viewed in full screen.

Tam ekran modunda tüm görsel öğelerin görüntülenemeyeceğini unutmayın.

Full Text Search Information

Tüm Metin Arama Bilgisi

full {edat}

full {ed.}

dolu {ed.}

full {ed.}

tüm {ed.}

full {sıfat}

full {sıf.} (ayrıca: laden, crowded)

dolu {sıf.}

full {sıf.} (ayrıca: rotund)

tok {sıf.}

full {isim}

full {isim}

tam adı {isim}

check full name

tam adı denetle
 

Eşanlamlılar

"full" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "Full Name" için benzer çeviriler

 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: uluslararası sözcük, altın kafesteki kuş, yasal hak olarak mahsup, sulandırılmış dağıtılacak karlar, iskonto işi

Benzer kelimeler

Fuchsia · fuck · fucker · fucking · Fuel · fugitive · Fujitsu · full · full-automatic · Full-Duplex · full-name · Full-page · FULL.SCREEN · full-size · Full-Web · Full-width · fullbkup · FullDuplex · FullID · fullmoon · Fullness

bab.la daha fazla çeviri için İngilizce-Türkçe sözlüğünü sağlamakta.