Search for the most beautiful word
best girl
gamiest

VOTE NOW

"Full Name" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"Full Name" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-21 / 21

Full Name

check full name

tam adı denetle
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Benzer çeviriler

Türkçe de "Full Name" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "Full Name" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

When you want to connect to a remote PC, you'll need to know the full name of that PC.

Uzak bir bilgisayara bağlanmak istediğinizde o bilgisayarın tam adını bilmeniz gerekir.

The full computer name is listed under Computer name, domain, and workgroup settings.

Tam bilgisayar adı; Bilgisayar adı, etki alanı ve çalışma grubu ayaları altında yazılıdır.

The full PC name is listed under Computer name, domain and workgroup settings.

Tam bilgisayar adı, Bilgisayar adı, etki alanı ve çalışma grubu ayaları altında yazılıdır.

The full PC name is listed under Computer name, domain, and workgroup settings.

Tam bilgisayar adı, Bilgisayar adı, etki alanı ve çalışma grubu ayaları altında yazılıdır.

To find the full computer name of the remote computer, follow these steps on the remote computer:

Uzak bilgisayarın tam bilgisayar adını öğrenmek için uzak bilgisayarda aşağıdaki adımları uygulayın:

On the Internet, webpages typically are addressed through a full domain name, such as www.microsoft.com.

Internet'te, web sayfaları genellikle bir tam etki alanı adı aracılığıyla adreslendirilir, örneğin www.microsoft.com.

Full path name

Tam yol adı

Under Computer name, domain, and workgroup settings, you can find your computer name, and its full computer name if your computer is on a domain.

Bilgisayar adı, etki alanı ve çalışma grubu ayarları altında, bilgisayarınızın adını ve bilgisayarınız bir etki alanındaysa tam bilgisayar adını bulabilirsiniz.

Under Computer name, domain, and workgroup settings, you can find your computer's name, and its full computer name if your computer is on a domain.

Bilgisayar adı, etki alanı ve çalışma grubu ayarları altında bilgisayarınızın adını ve bilgisayarınız bir etki alanında ise tam bilgisayar adını bulabilirsiniz.

Quotes are only needed for multi-word search phrases that are common in album titles and the full names of artists, and if you want to search for an exact phrase.

Tırnak işaretleri yalnızca albüm başlıklarıyla sanatçıların tam adlarında yaygın olan çok sözcüklü arama ifadelerinde ve kesin bir ifadeyi aramak istediğinizde gerekir.

You can use first names only, nicknames, or full names.

Yalnızca adları, rumuzları veya tam adları kullanabilirsiniz.

The full path (including the file name) is too long.

(Dosya adı dahil olmak üzere) tam dosya yolu fazla uzun.

This is your chance to get your work and your name in front of a global audience while retaining full rights to all your images.

Bu, çalışmanızı ve adınızı küresel bir kitlenin karşısına çıkarırken, bütün görüntülerinizin tüm haklarını elinizde bulundurma şansıdır.

Under Computer name, domain, and workgroup settings, you can find your computer name, and its full computer name if your computer is on a domain.

Bilgisayar adı, etki alanı ve çalışma grubu ayarları altında, bilgisayarınızın adını ve bilgisayarınız bir etki alanındaysa tam bilgisayar adını bulabilirsiniz.

Under Computer name, domain, and workgroup settings, you can find your computer's name, and its full computer name if your computer is on a domain.

Bilgisayar adı, etki alanı ve çalışma grubu ayarları altında bilgisayarınızın adını ve bilgisayarınız bir etki alanında ise tam bilgisayar adını bulabilirsiniz.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

Fuchsia · fuck · fucker · fucking · Fuel · fugitive · Fujitsu · full · full-automatic · Full-Duplex · full-name · Full-page · FULL.SCREEN · full-size · Full-Web · Full-width · fullbkup · FullDuplex · FullID · fullmoon · Fullness

bab.la daha fazla çeviri için İngilizce-Türkçe sözlüğünü sağlamakta.