Birçok ülkede bulunan staj imkanları

"fine" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"fine" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-44 / 46

fine {sıfat}

fine {sıf.} (ayrıca: Acute, Thin, dainty, delicate)

ınce {sıf.}

fine - 360dpi

ınce - 360dpi

fine - 720dpi

ınce - 720dpi

fine - 360dpi

ınce - 360dpi

fine {sıf.} (ayrıca: beatiful, lovely, beautiful, pretty)

güzel {sıf.}

fine (200 dpi)

güzel (200 dpi)

fine (200 dpi)

güzel (200 dpi)

fine {sıf.} (ayrıca: good, fair, nice, bonny)

iyi {sıf.}

They should also work fine on the 64-bit version of Windows 7.

Windows 7'nin 64 bit sürümünde de iyi bir şekilde çalışacaklardır.

Drag the slider up or down to fine-tune the size of the file and folder icons.

Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu daha iyi ayarlamak için kaydırıcıyı yukarı veya aşağı sürükleyin.

In addition, you can use all the same properties to fine-tune your searches.

Ayrıca aramalarınızı daha iyi sonuç verir hale getirmek için gerekli özelliklerin tümünü kullanabilirsiniz.

Certain older programs that won't work on a 64-bit version of Windows 7 might run fine in Windows XP Mode in Windows 7.

Windows 7'nin 64 bit sürümünde çalışmayan bazı eski programlar, Windows 7'deki Windows XP Modu'nda iyi bir şekilde çalışabilir.

For most people, we recommend choosing Install now for the smoothest upgrade, but Install later from your desktop is fine too.

Birçok kişi için en sorunsuz yükseltme adına Hemen yükle seçeneğini öneririz, ancak Daha sonra masaüstünden yükle seçeneği de iyi bir tercihtir.

fine {sıf.} (ayrıca: lovely, agreeable, enjoyable, gentle)

hoş {sıf.}

Fine with me!

Bana göre hava hoş!

fine {sıf.} (ayrıca: elegant, distinctive, classy, cute)

zarif {sıf.}

fine {isim}

fine {isim}

güzel {isim}

fine {isim}

para cezası {isim}

fine

Double-click a photo to view it in one-up mode, and then click Fine tune.

Fotoğrafı çift tıklatarak bir yukarı modda görüntüleyin ve sonra İnce ayar'ı tıklatın.

Laser printers use toner—a fine, powdery substance—to reproduce text and graphics.

Lazer yazıcılar metin ve grafikler oluşturmak için toner (ince, toz halinde bir madde) kullanır.

When you save a search, you don't have to fine-tune the settings the next time you want to use it.

Aramayı kaydettiğinizde, bunu bir sonraki kullanışınızda ayarlarda ince ayar yapmanız gerekmez.

Fine-tune and show off vacation photos using Photo Gallery.

Fotoğraf Galerisi'ni kullanarak tatil fotoğraflarınızda ince ayarlamalar ve gösteriler yapın.

Expand or collapse Straighten photo in the Fine tune pane

İnce ayar bölmesinde Fotoğrafı düzeltmeyi genişletme veya daraltma
 

Eşanlamlılar

"fine" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "fine" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "fine" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Ho studied in Sydney, Australia and earned degrees in both fine art and graphic design.

Aynı zamanda Glyph Cue Clothing'in kurucu ortaklarındandır ve tasarımcısıdır.

It's fine to leave your computer connected to a UPS for power.

Ancak bilgisayarınızı güç için bir UPS aygıtına bağlı tutmanızda herhangi bir sorun yoktur.

Move the slider up or down to fine-tune the size of the file and folder icons.

Dosya ve klasör simgelerinin boyutunda hassas ayar yapmak için kaydırıcıyı yukarı veya aşağı taşıyın.

Love is a finely feathered thing, in this free Windows theme featuring shadowbox-style lovebirds.

Gölge stiliyle oluşturulmuş kuşlardan oluşan bu ücretsiz Windows temasında aşkın narin kanatları var.

Usually, the default color management settings will be fine.

Genellikle varsayılan renk yönetimi ayarları iyidir.

Then fine tune your movie just the way you want it.

Ardından istediğiniz gibi filminize hassas ayarlar yapın.

Computers with a 64-bit processor can run either a 32-bit or 64-bit version of Windows just fine.

64 bit işlemciye sahip bilgisayarlar Windows'un 32 bit veya 64 bit sürümünü düzgün bir şekilde çalıştırabilir.

Thousands of these will work just fine.

Bunların binlercesi sorunsuz çalışır.

Fine tune display effects.

Görüntü efektlerine hassas ayar yap.

It's fine if you did.

Bunları yaptıysanız sorun yoktur.

If you need a large character set for language coverage and fine typography, then you might want to use an OpenType font.

Dil kapsamına ve kaliteli tipografiye yönelik geniş bir karakter kümesine ihtiyacınız varsa, bir OpenType yazı tipi kullanmak isteyebilirsiniz.

You can even fine-tune the color and appearance of windows, the Start menu, and the taskbar by tinting your translucent windows.

Yarı saydam pencerelerinize renk vererek pencerelerin, Başlat menüsünün ve görev çubuğunun renginin ve görünümünün tam istediğiniz gibi olmasını sağlayabilirsiniz.

After your network is set up, the next step is to fine-tune it so that all the computers can find each other—something you'll need if you want to share files and printers.

Ağınız kurulduktan sonra, sonraki adım tüm bilgisayarlar birbirini bulabilecek şekilde onu ayarlamaktır. Bu, dosya ve yazıcıları paylaşmak istediğinizde gerekecektir.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

fin · final · finalist · finalize · financial · financing · find · find.file · finder · finding · fine · fine-grain · finger · fingernail · fingerprint · fining · finish · finished · finisher · finishing · fink

Daha fazla çeviri Almanca-Türkçe sözlüğünde.