"email" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN email Türkçe çeviri

email {isim}

EN email
volume_up
{isim}

email (ayrıca: e-mail)
In the Email Address box, enter the email address for your Microsoft account.
E-posta Adresi kutusuna Microsoft hesabınızın e-posta adresini girin.
You can send an e‑mail message to any person with an e‑mail address.
E-posta adresi olan herhangi birisine e-posta iletisi gönderebilirsiniz.
Sending a photo email with Windows Live Mail is as simple as sending a regular email.
Windows Live Mail ile fotoğraflı e-posta göndermek normal e-posta göndermek kadar basit.
email (ayrıca: e-mail, e-mail address, electronic mail)
E‑mail (short for electronic mail) is a fast and convenient way to communicate with others.
E‑mail (elektronik posta'nın kısaltması), diğer kişilerle iletişim kurmanın en hızlı ve kullanışlı yoludur.
composing e-mail messages
email
volume_up
eposta {isim}
In the Email Address box, enter the email address for your Microsoft account.
E-posta Adresi kutusuna Microsoft hesabınızın e-posta adresini girin.
Sending a photo email with Windows Live Mail is as simple as sending a regular email.
Windows Live Mail ile fotoğraflı e-posta göndermek normal e-posta göndermek kadar basit.
Many e‑mail providers place a file size limit on e‑mail message attachments.
Birçok e‑posta sağlayıcısı e‑posta iletisi eklerinde dosya boyutu sınırı uygular.

"email" için eşanlamlılar (İngilizce):

email

Türkçe' de "email" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Englishcomposing e-mail messages
Englishfolders (UNIX e-mail)
EnglishForward by e-mail
Englishe-mail bulletin board
Englishencrypting e-mail messages
EnglishOutlook might not recognize your Facebook or Twitter account from your email alone.
Outlook tek başına e-postanızdan Facebook veya Twitter hesabınızı tanımayabilir.
EnglishOn the Microsoft account sign-in page, enter your email address and password.
Microsoft hesabı oturum açma sayfasında e-posta adresinizi ve parolanızı girin.
EnglishProvides email, calendaring, contacts, and archiving with 25GB of mailbox storage
E-posta, takvim işlevleri, kişiler ve 25 GB posta kutusu deposuyla arşivleme sağlar
EnglishWindows Mail allows you to send and receive messages from multiple e‑mail accounts.
Windows Mail, çok sayıda e‑posta hesabından ileti almanızı ve göndermenizi sağlar.
EnglishMany e‑mail providers place a file size limit on e‑mail message attachments.
Birçok e‑posta sağlayıcısı e‑posta iletisi eklerinde dosya boyutu sınırı uygular.
EnglishIn Step 1, select To or Cc line, and enter the email address of your other account.
1. adımda Kime veya Bilgi satırı'nı seçip diğer hesabınızın e-posta adresini girin.
EnglishThe contact will be converted and then attached to an e‑mail message in Windows Mail.
Kişi dönüştürülür ve daha sonra Windows Posta'da bir e‑posta iletisine eklenir.
EnglishIf you prefer, you can drag picture files directly into an open e‑mail message.
İsterseniz, resim dosyalarını açık bir e‑posta iletisine doğrudan sürükleyebilirsiniz.
EnglishManually copy and paste the link displayed on this screen into an e‑mail message.
Bu ekranda görüntülenen bağlantıyı el ile bir e‑posta iletisine kopyalayıp yapıştırın.
EnglishOn the Name and E‑mail tab, click the contact picture and then do one of the following:
Ad ve E‑posta sekmesinde, kişi resmini tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:
EnglishTap the document you want to email (it will open), tap More, and then tap Share.
E-posta ile göndermek istediğiniz belgeye dokunun (açılır), Diğer'e ve Paylaş'a dokunun.
EnglishYou can send an e‑mail message or participate in a newsgroup without using the web.
Web kullanmadan e‑posta iletisi gönderebilir veya bir haber grubuna katılabilirsiniz.