Professional translators one click away

"email" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"email" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-26 / 208

email {isim}

email {isim}

eposta {isim}

On the Microsoft account sign-in page, enter your email address and password.

Microsoft hesabı oturum açma sayfasında e-posta adresinizi ve parolanızı girin.

Provides email, calendaring, contacts, and archiving with 25GB of mailbox storage

E-posta, takvim işlevleri, kişiler ve 25 GB posta kutusu deposuyla arşivleme sağlar

Windows Mail allows you to send and receive messages from multiple e‑mail accounts.

Windows Mail, çok sayıda e‑posta hesabından ileti almanızı ve göndermenizi sağlar.

In Step 1, select To or Cc line, and enter the email address of your other account.

1. adımda Kime veya Bilgi satırı'nı seçip diğer hesabınızın e-posta adresini girin.

Many e‑mail providers place a file size limit on e‑mail message attachments.

Birçok e‑posta sağlayıcısı e‑posta iletisi eklerinde dosya boyutu sınırı uygular.

email {isim} (ayrıca: e-mail)

e-posta {isim}

On the Microsoft account sign-in page, enter your email address and password.

Microsoft hesabı oturum açma sayfasında e-posta adresinizi ve parolanızı girin.

Provides email, calendaring, contacts, and archiving with 25GB of mailbox storage

E-posta, takvim işlevleri, kişiler ve 25 GB posta kutusu deposuyla arşivleme sağlar

Windows Mail allows you to send and receive messages from multiple e‑mail accounts.

Windows Mail, çok sayıda e‑posta hesabından ileti almanızı ve göndermenizi sağlar.

In Step 1, select To or Cc line, and enter the email address of your other account.

1. adımda Kime veya Bilgi satırı'nı seçip diğer hesabınızın e-posta adresini girin.

Many e‑mail providers place a file size limit on e‑mail message attachments.

Birçok e‑posta sağlayıcısı e‑posta iletisi eklerinde dosya boyutu sınırı uygular.

email {isim} (ayrıca: electronic mail, e-mail address, e-mail)

composing e-mail messages

elektronik posta mektupları oluşturmak

Forward by e-mail

Elektronik posta ile ilet

e-mail entry id

elektronik posta girdi no

E‑mail (short for electronic mail) is a fast and convenient way to communicate with others.

E‑mail (elektronik posta'nın kısaltması), diğer kişilerle iletişim kurmanın en hızlı ve kullanışlı yoludur.

e-mail 2 type

elektronik posta 2 türü
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Eşanlamlılar

"email" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "email" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "email" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Outlook might not recognize your Facebook or Twitter account from your email alone.

Outlook tek başına e-postanızdan Facebook veya Twitter hesabınızı tanımayabilir.

Setting up your e‑mail is a bit like setting up a new computer: You do it only once.

E‑postanızı kurmak yeni bir bilgisayar kurmak gibidir: bir kere yaparsınız.

All midsize businesses and enterprise plans (E plans) include: Email and calendars

Orta ölçekli işletmeler ve kurumlara yönelik tüm planlara (E planları) şunlar dahildir:

For more information about using e‑mail, see Getting started with e-mail.

E-postayı kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. E-postaya başlarken.

Windows Mail will send any e‑mail in your Outbox and will download any new e‑mail.

Windows Mail Giden Kutunuzdaki e‑postaları gönderir ve yeni e‑postaları karşıdan yükler.

It can take up to 24 hours for TrueSwitch to copy all of your old email.

TrueSwitch'in eski e-postalarınızın tamamını kopyalaması 24 saat kadar sürebilir.

Then you can paste it into an e‑mail, instant message, or other program.

Bu konumdan bir e-postaya, anlık iletiye veya başka bir programa yapıştırabilirsiniz.

Send pictures inline: add pictures directly to the text in your email.

Satır içi resim gönderme: Doğrudan e-postanızdaki metine resim ekleyin.

You’ll have a choice of sending your photo within an email or sending it as an attachment.

Fotoğrafınızı bir e-postayla veya bir ek olarak gönderme seçeneğiniz olur.

Access your email, calendars, and contacts from any connected device.

Bağlanılan herhangi bir cihazdan e-postanıza, takvimlerinize ve kişilerinize erişin.

You can also change what address an email is sent from while you're composing the email.

E-postayı oluşturduğunuz sırada da bir e-postanın gönderileceği adresi değiştirebilirsiniz.

Design and send high-quality email using images and custom formatting

Görüntüler ve özel biçimlendirme kullanarak kaliteli e-postalar tasarlayın ve gönderin

open the confirmation email from Gmail and click the link to verify.

Gmail'den gelen onay e-postasını açın ve doğrulamak için bağlantıya tıklayın.

Once you have scanned a document, you can send it in email or fax it to others.

Bir belgeyi taradıktan sonra e-postayla gönderebilir veya başka kişilere fakslayabilirsiniz.

How often Mail downloads your email (from as they arrive to hourly, or manually).

Posta uygulamasının e-postanızı ne sıklıkla indirdiği (geldiği anda, saat başı veya el ile).

Except where indicated, shortcuts apply to both e‑mail and newsgroups.

Kısayollar, özellikle belirtilenler dışında hem e‑postaya hem de haber gruplarına uygulanır.

Click Share to save the permission settings and send the email with the link.

İzin ayarlarını kaydetmek için Paylaş'ı tıklatın ve e-postayı bağlantı ile birlikte gönderin.

The built-in TPM chip ensures that your email and other info remains sensitive and protected.

Yerleşik TPM yongası e-postanızın ve diğer bilgilerinizin hassas ve korumalı olmasını sağlar.

Bing from your browser with a toolbar that keeps email, Facebook, and more just a click away.

Tarayıcınızdaki Bing araç çubuğu ile e-postanız, Facebook ve fazlası sadece birkaç tık ötede.

One advantage that e‑mail has over the telephone or regular mail is its convenience.

E-postanın telefon veya normal postaya göre avantajı, rahatlığıdır.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

Daha fazla çeviri Almanca-Türkçe sözlüğünde.