"copy" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN copy Türkçe çeviri

copy {isim}
to copy {fi.}

EN copy
play_circle_outline
{isim}

Check that you are playing files that were ripped with the same copy protection setting.
Aynı kopya koruma ayarı kullanılarak kopyalanmış dosyaları çalıştırdığınızdan emin olun.
On the Edit tab, in the Manage group, click Make a copy.
Düzenle sekmesinde bulunan Yönet grubunda Kopya oluştur'u tıklatın.
The copy you just made will appear in the gallery.
copy (ayrıca: transfer, carry forward)
You can use the Files and Settings Transfer Wizard to copy everything from your old computer to your new computer, either using a network or cable, or by using an external drive.
Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazı ile, ağ veya kablo kullanarak ya da bir harici disk kullanarak eski bilgisayarınızdaki her şeyi yeni bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.
copy (ayrıca: duplication, replication)
For info about copying and moving files, see Copy or move files and folders.
Dosya kopyalama ve taşıma hakkında bilgi için bkz. Dosya ve klasörleri kopyalama ve taşıma.
Copy an encrypted file as decrypted to a hard disk on your computer
Şifreli dosyayı şifresiz olarak bilgisayarınızdaki bir sabit diske kopyalama
Copy an encrypted file as decrypted to a hard disk on your computer
Şifrelenmiş bir dosyayı, şifrelenmemiş olarak bilgisayarınızdaki bir sabit diske kopyalama

"copy" için eşanlamlılar (İngilizce):

copy

Türkçe' de "copy" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Englishblind carbon copy (bcc)
EnglishAlways Create Backup Copy
Englishexec write copy
Englishcopy colors from
Englishcopy files from
Englishcopy files from
Englishcopy soft fonts to
Englishcopy fonts to
Englishcopy manufacturer's files from
Englishcopy profile to
Englishcopy program item
Englishcopy protected program
Englishcopy system files to disk in
EnglishTo install Windows Essentials on a different computer, copy the wlsetup-all.exe
Windows Temel Parçalar'ı farklı bir bilgisayara yüklemek için wlsetup-all.exe
EnglishOpen the folder on the other computer where you want to copy the files or folders.
Dosyaları veya klasörleri kopyalamak istediğiniz diğer bilgisayardaki klasörü açın.
EnglishIn a separate window, navigate to the shortcut or file whose path you want to copy.
Ayrı bir pencerede yolunu kopyalamak istediğiniz kısayola veya dosyaya gidin.
EnglishThis permanently removes the selected properties from the file without making a copy.
Bu durumda, seçili özellikler dosyadan kopyası oluşturulmadan tamamen kaldırılır.
EnglishYou can also move or copy items directly to a destination in the navigation pane.
Ayrıca, öğeleri gezinti bölmesindeki bir hedefe taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz.
EnglishIf you make changes that you want to undo, you can import the backup copy.
Yaptığınız değişiklikleri geri almak istiyorsanız, yedek kopyayı alabilirsiniz.