Türkçe nasıl CV yazılır?

"Copy!" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"Copy!" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-29 / 360

Copy!

Once you find the character you are looking for, click Select, and then click Copy.

Aradığınız karakteri bulduğunuzda, Seç'i ve ardından Kopyala'yı tıklatın.

In the Copy CD dialog box, click Yes to rip the tracks to your computer.

CD Kopyala iletişim kutusunda Evet'i tıklatarak parçaları bilgisayarınıza kopyalayın.

On the webpage, right-click the picture you want to copy, and then click Copy.

Web sayfasında kopyalamak istediğiniz resmi sağ tıklatın ve ardından Kopyala'yı tıklatın.

Right-click your personal contact (the contact with your name on it), and then click Copy.

Kendi kişinizi (adınızın bulunduğu kişi) sağ tıklatın ve ardından Kopyala'yı tıklatın.

Click copy to automatically copy the displayed link to the WindowsClipboard.

Görüntülenen bağlantıyı otomatik olarak WindowsPano'ya kopyalamak için kopyala'yı tıklatın.

copy {isim}

copy {isim} (ayrıca: duplication, replication)

kopyalama {isim}

For info about copying and moving files, see Copy or move files and folders.

Dosya kopyalama ve taşıma hakkında bilgi için bkz. Dosya ve klasörleri kopyalama ve taşıma.

Copy an encrypted file as decrypted to a hard disk on your computer

Şifrelenmiş bir dosyayı, şifrelenmemiş olarak bilgisayarınızdaki bir sabit diske kopyalama

Copy an encrypted file as decrypted to a hard disk on your computer

Şifreli dosyayı şifresiz olarak bilgisayarınızdaki bir sabit diske kopyalama

compressed file copy problem

sıkıştırılmış dosyayı kopyalama sorunu

end copy fonts to new port

yazıtiplerini yeni bağlantı noktasına kopyalama sonu

copy {isim}

kopya {isim}

Check that you are playing files that were ripped with the same copy protection setting.

Aynı kopya koruma ayarı kullanılarak kopyalanmış dosyaları çalıştırdığınızdan emin olun.

Click Edit, click Make a copy, select a file type, and then click Save.

Düzenle'yi tıklatın, Kopya oluştur'u tıklatın, bir dosya türü seçin ve sonra Kaydet'i tıklatın.

Click Create a copy with all possible properties removed, and then click OK.

Dosyada bulunabilecek tüm özelliklerin kaldırıldığı bir kopya oluştur'u, ardından da Tamam'ı tıklatın.

hard copy reference

basılı kopya referansı

On the Edit tab, in the Manage group, click Make a copy.

Düzenle sekmesinde bulunan Yönet grubunda Kopya oluştur'u tıklatın.

copy {isim} (ayrıca: carry forward, transfer)

aktarma {isim}

You can use the Files and Settings Transfer Wizard to copy everything from your old computer to your new computer, either using a network or cable, or by using an external drive.

Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazı ile, ağ veya kablo kullanarak ya da bir harici disk kullanarak eski bilgisayarınızdaki her şeyi yeni bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.

Ripping is the process of copying songs from an audio CD to your computer.

Kopyalama, bir ses CD'sinden bilgisayarınıza şarkı aktarma işlemidir.

to copy {fiil}

to copy [copied|copied] {fi.} (ayrıca: to duplicate)

kopyalamak {fi.}

In a separate window, navigate to the shortcut or file whose path you want to copy.

Ayrı bir pencerede yolunu kopyalamak istediğiniz kısayola veya dosyaya gidin.

Open the folder on the other computer where you want to copy the files or folders.

Dosyaları veya klasörleri kopyalamak istediğiniz diğer bilgisayardaki klasörü açın.

Open the location on this computer that contains the file or folder you want to copy.

Kopyalamak istediğiniz dosya veya klasörleri içeren bu bilgisayardaki konum'u açın.

On the webpage, right-click the picture you want to copy, and then click Copy.

Web sayfasında kopyalamak istediğiniz resmi sağ tıklatın ve ardından Kopyala'yı tıklatın.

On the computer that contains the files you want to copy, click the Start button .

Kopyalamak istediğiniz dosyaların bulunduğu diğer bilgisayarda, Başlat düğmesini tıklatın.
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Eşanlamlılar

"copy" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "Copy!" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "Copy!" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

As you drag files into the disc folder, they are copied automatically to the disc.

Dosyaları disk klasörüne sürüklediğinizde, otomatik olarak diske kopyalanırlar.

When you use a Live File System disc, files are copied to the disc right away.

Canlı Dosya Sistemi diski kullandığınızda, dosyalar doğrudan diske kopyalanır.

To install Windows Essentials on a different computer, copy the wlsetup-all.exe

Windows Temel Parçalar'ı farklı bir bilgisayara yüklemek için wlsetup-all.exe

This permanently removes the selected properties from the file without making a copy.

Bu durumda, seçili özellikler dosyadan kopyası oluşturulmadan tamamen kaldırılır.

You can also move or copy items directly to a destination in the navigation pane.

Ayrıca, öğeleri gezinti bölmesindeki bir hedefe taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz.

A picture of the window is copied and you can paste it wherever you'd like.

Pencerenin resmi kopyalanır ve bu resmi dilediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

If you make changes that you want to undo, you can import the backup copy.

Yaptığınız değişiklikleri geri almak istiyorsanız, yedek kopyayı alabilirsiniz.

Manually copy and paste the link displayed on this screen into an e‑mail message.

Bu ekranda görüntülenen bağlantıyı el ile bir e‑posta iletisine kopyalayıp yapıştırın.

A picture of the screen is copied and you can paste it wherever you'd like.

Ekranın resmi kopyalanır ve bu resmi dilediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Genuine Windows is a copy of Windows that's licensed and published by Microsoft.

Orijinal Windows, Microsoft tarafından lisans verilen ve yayımlanan Windows kopyasıdır.

With an activated copy of Windows, you'll be able to use every feature of Windows.

Etkinleştirilmiş bir Windows kopyasıyla Windows'un tüm özelliklerini kullanabilirsiniz.

With an activated copy of Windows, you’ll be able to use every feature of Windows.

Etkinleştirilmiş bir Windows kopyasıyla Windows'un tüm özelliklerini kullanabilirsiniz.

Now you can copy files to your disc using whichever method you selected.

Artık, seçtiğiniz yöntemi kullanarak dosyaları diskinize kopyalayabilirsiniz.

Everyone can access the latest master copy of Word, PowerPoint, Excel, and OneNote files

Herkes Word, PowerPoint, Excel ve OneNote dosyalarının en son ana kopyasına erişebilir

Everyone can access the latest master copy of Word, PowerPoint, Excel, and OneNote files

Yorum yazın veya yorumlara ve durum güncellemelerine yanıt verin; herkesin bilgisi olsun

It can take up to 24 hours for TrueSwitch to copy all of your old email.

TrueSwitch'in eski e-postalarınızın tamamını kopyalaması 24 saat kadar sürebilir.

These copies of network files that are stored on your computer are called offline files.

Ağ dosyalarının bilgisayarınıza depolanan bu kopyalarına çevrimdışı dosyalar denir.

Yes, you must have a device that supports copying from the device to the Player library.

Evet, aygıttan Player kitaplığına kopyalamayı destekleyen bir aygıtınız olmalıdır.

If the status is offline, you are working with a copy of the file on your computer.

Durum çevrimdışı ise, dosyanın bilgisayarınızdaki bir kopyasıyla çalışıyorsunuz demektir.

Windows does not include the option to make another copy of a disc you have just created.

Windows yeni oluşturduğunuz diskin başka bir kopyasını yapma seçeneğini içermez.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

Daha fazla çeviri Almanca-Türkçe sözlüğünde.