"copy" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"copy" Türkçe çeviri

EN copy
volume_up
{isim}

copy (ayrıca: duplication, replication)
For info about copying and moving files, see Copy or move files and folders.
Dosya kopyalama ve taşıma hakkında bilgi için bkz. Dosya ve klasörleri kopyalama ve taşıma.
Copy an encrypted file as decrypted to a hard disk on your computer
Şifreli dosyayı şifresiz olarak bilgisayarınızdaki bir sabit diske kopyalama
Copy an encrypted file as decrypted to a hard disk on your computer
Şifrelenmiş bir dosyayı, şifrelenmemiş olarak bilgisayarınızdaki bir sabit diske kopyalama
copy
volume_up
kopya {isim}
Check that you are playing files that were ripped with the same copy protection setting.
Aynı kopya koruma ayarı kullanılarak kopyalanmış dosyaları çalıştırdığınızdan emin olun.
On the Edit tab, in the Manage group, click Make a copy.
Düzenle sekmesinde bulunan Yönet grubunda Kopya oluştur'u tıklatın.
The copy you just made will appear in the gallery.
Oluşturduğunuz kopya galeride görüntülenir.
copy (ayrıca: transfer, carry forward)
You can use the Files and Settings Transfer Wizard to copy everything from your old computer to your new computer, either using a network or cable, or by using an external drive.
Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazı ile, ağ veya kablo kullanarak ya da bir harici disk kullanarak eski bilgisayarınızdaki her şeyi yeni bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.

"copy" için eşanlamlılar (İngilizce):

copy

Türkçe' de "copy" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTo install Windows Essentials on a different computer, copy the wlsetup-all.exe
Windows Temel Parçalar'ı farklı bir bilgisayara yüklemek için wlsetup-all.exe
EnglishOpen the folder on the other computer where you want to copy the files or folders.
Dosyaları veya klasörleri kopyalamak istediğiniz diğer bilgisayardaki klasörü açın.
EnglishIn a separate window, navigate to the shortcut or file whose path you want to copy.
Ayrı bir pencerede yolunu kopyalamak istediğiniz kısayola veya dosyaya gidin.
EnglishThis permanently removes the selected properties from the file without making a copy.
Bu durumda, seçili özellikler dosyadan kopyası oluşturulmadan tamamen kaldırılır.
EnglishYou can also move or copy items directly to a destination in the navigation pane.
Ayrıca, öğeleri gezinti bölmesindeki bir hedefe taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz.
EnglishManually copy and paste the link displayed on this screen into an e‑mail message.
Bu ekranda görüntülenen bağlantıyı el ile bir e‑posta iletisine kopyalayıp yapıştırın.
EnglishIf you make changes that you want to undo, you can import the backup copy.
Yaptığınız değişiklikleri geri almak istiyorsanız, yedek kopyayı alabilirsiniz.
EnglishGenuine Windows is a copy of Windows that's licensed and published by Microsoft.
Orijinal Windows, Microsoft tarafından lisans verilen ve yayımlanan Windows kopyasıdır.
EnglishOpen the location on this computer that contains the file or folder you want to copy.
Kopyalamak istediğiniz dosya veya klasörleri içeren bu bilgisayardaki konum'u açın.
EnglishWith an activated copy of Windows, you’ll be able to use every feature of Windows.
Etkinleştirilmiş bir Windows kopyasıyla Windows'un tüm özelliklerini kullanabilirsiniz.
EnglishWith an activated copy of Windows, you'll be able to use every feature of Windows.
Etkinleştirilmiş bir Windows kopyasıyla Windows'un tüm özelliklerini kullanabilirsiniz.
EnglishWindows does not include the option to make another copy of a disc you have just created.
Windows yeni oluşturduğunuz diskin başka bir kopyasını yapma seçeneğini içermez.
EnglishIt can take up to 24 hours for TrueSwitch to copy all of your old email.
TrueSwitch'in eski e-postalarınızın tamamını kopyalaması 24 saat kadar sürebilir.
EnglishNow you can copy files to your disc using whichever method you selected.
Artık, seçtiğiniz yöntemi kullanarak dosyaları diskinize kopyalayabilirsiniz.
EnglishNote that you can't remove copy protection from a file once it has been applied.
Bir dosyaya kopyalamaya karşı koruma uygulandıktan sonra bunun kaldırılamadığını unutmayın.
EnglishOn the webpage, right-click the picture you want to copy, and then click Copy.
Web sayfasında kopyalamak istediğiniz resmi sağ tıklatın ve ardından Kopyala'yı tıklatın.
EnglishCopy and paste or type the following text in the Open box in the Run dialog box:
Çalıştır iletişim kutusundaki Aç kutusuna aşağıdaki metni kopyalayıp yapıştırın veya yazın:
EnglishOn the computer that contains the files you want to copy, click the Start button .
Kopyalamak istediğiniz dosyaların bulunduğu diğer bilgisayarda, Başlat düğmesini tıklatın.
EnglishIf the status is offline, you are working with a copy of the file on your computer.
Durum çevrimdışı ise, dosyanın bilgisayarınızdaki bir kopyasıyla çalışıyorsunuz demektir.
EnglishYou can use Windows to copy files between computers that are connected to the same network.
Windows'da benzer ağ'a bağlı bilgisayarlar arasında dosya kopyalayabilirsiniz.