"to convert" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN to convert Türkçe çeviri

EN to convert
volume_up
[converted|converted] {fiil}

to convert (ayrıca: to transform, to transmute)
Type the name of the volume you want to convert, and then press Enter.
Dönüştürmek istediğiniz birimin adını yazın ve ardından Enter tuşuna basın.
Draw a loop around the handwriting that you want to convert.
Dönüştürmek istediğiniz el yazısının çevresine bir daire çizin.
However, you might have pictures (or drawings) that you want to convert and save as a different type of picture file.
Ancak, dönüştürmek ve farklı bir resim dosyası türü olarak kaydetmek istediğiniz resimleriniz (ya da çizimleriniz) olabilir.

"convert" için eşanlamlılar (İngilizce):

convert

Türkçe' de "to convert" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Englishconvert file from
Englishconvert text to columns wizard
EnglishType the name of the volume you want to convert, and then press Enter.
Dönüştürmek istediğiniz birimin adını yazın ve ardından Enter tuşuna basın.
EnglishThe DV camera will convert the video from the analog source into digital video.
DV kamera analog kaynaktaki videoyu dijital videoya dönüştürür.
EnglishYou can also convert your contacts to other formats by exporting them.
Ayrıca, Kişilerinizi vererek de başka biçimlere dönüştürebilirsiniz.
EnglishIf you see a message asking whether to convert the contact attachment to vCard, click No.
Kişi ekinin vCard'a dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini soran bir ileti görürseniz, Hayır'ı tıklatın.
EnglishJournal can't convert ink that was written with the highlighter tool.
Journal, vurgulayıcı aracıyla yazılmış mürekkebi dönüştüremez.
EnglishTap the Actions menu, and then tap Convert Handwriting to Text.
Eylemler menüsüne ve ardından El Yazısını Metne Dönüştür'e dokunun.
EnglishConvert your file system to use the NTFS file system, which does not have a file size limit.
Dosya sisteminizi, dosya boyutu sınırı olmayan NTFS dosya sistemini kullanacak biçimde dönüştürün.
English(If the device is connected, the Player will convert and sync the files.)
(Aygıt bağlıysa, Player dosyaları dönüştürür ve eşitler.)
EnglishAfter you convert a partition to NTFS, you cannot convert it back.
Bir bölümü NTFS'ye dönüştürdükten sonra geri dönüştüremezsiniz.
EnglishIf you select pictures, flags, or text boxes along with your drawing, Journal can't convert the shape.
Çiziminizle birlikte resim, bayrak veya metin kutuları seçerseniz Journal şekli dönüştüremez.
EnglishWith the optional keyboard, you can quickly convert your tablet into a laptop.
İsteğe bağlı olarak kullanılan klavyesi sayesinde, tabletinizi hemen bir dizüstü bilgisayara dönüştürebilirsiniz.
EnglishDraw a loop around the handwriting that you want to convert.
Dönüştürmek istediğiniz el yazısının çevresine bir daire çizin.
EnglishJust draw the shape and then convert it to the shape that you want.
Şekli çizip istediğiniz şekle dönüştürmeniz yeterlidir.
EnglishConvert your file system to use the NTFS file system.
Dosya sisteminizi NTFS dosya sistemini kullanacak şekilde dönüştürün.
EnglishThey can also convert your handwriting into typed text.
Ayrıca, el yazınızı yazılı metne dönüştürürler.
EnglishWindows Media Player will automatically convert your movie to a format that will work on your portable media device.
Windows Media Player filminizi otomatik olarak taşınabilir medya aygıtında çalışacak bir biçime dönüştürür.
EnglishIn this version of the Player, you can't convert files to a smaller size before burning them onto a data CD or DVD.
Player'ın bu sürümünde, dosyaları veri CD'sine veya DVD'sine yazmadan önce daha küçük bir boyuta dönüştüremezsiniz.
EnglishIn the File Conversion Options dialog box, select the Allow audio files to convert in the background check box.
Dosya Dönüştürme Seçenekleri iletişim kutusunda Ses dosyalarının arka planda dönüştürülmesine izin ver onay kutusunu seçin.