Daily language articles on lexioPhiles

"capture" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"capture" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-34 / 75

capture {isim}

capture {isim} (ayrıca: hit, seizure)

yakalama {isim}

AuraVision-Orchid Video Capture Driver

AuraVision-Orchid Video Yakalama Sürücüsü

To print the computer screen, see Take a screen capture (print your screen).

Bilgisayar ekranını yazdırmak için bkz. Ekran görüntüsü yakalama (ekranınızı yazdırma).

Under Audio device, click the audio capture device that you want to use.

Ses aygıtı altında, kullanmak istediğiniz ses yakalama aygıtını tıklatın.

AuraVision VxP500 Compatible Video Capture Adapter

AuraVision VxP500 Uyumlu Video Yakalama Bağdaştırıcısı

data capture systems

veri yakalama sistemleri

capture {isim}

esir alma {isim}

to capture {fiil}

AuraVision-Orchid Video Capture Driver

AuraVision-Orchid Video Yakalama Sürücüsü

To print the computer screen, see Take a screen capture (print your screen).

Bilgisayar ekranını yazdırmak için bkz. Ekran görüntüsü yakalama (ekranınızı yazdırma).

Under Audio device, click the audio capture device that you want to use.

Ses aygıtı altında, kullanmak istediğiniz ses yakalama aygıtını tıklatın.

AuraVision VxP500 Compatible Video Capture Adapter

AuraVision VxP500 Uyumlu Video Yakalama Bağdaştırıcısı

data capture systems

veri yakalama sistemleri

capture data in a database

veritabanına veri yakala

capture printer port

bağlantı noktası yakala

capture printer port

yazıcı bağlantı noktasını yakala

capture data in a database

veritabanına veri yakala

capture printer port

yazıcı bağlantı noktasını yakala

to capture [captured|captured] {fi.} (ayrıca: to trap, to apprehend, to collar, to nab)

yakalamak {fi.}

It's also possible to capture a specific active window when you press PrtScn.

PrtScn tuşuna basarak belirli bir etkin pencereyi de yakalamak mümkündür.

If you don't want to capture the screen shots along with the click information, select No.

Tıklatma bilgisinin yanı sıra ekran görüntülerini yakalamak istemiyorsanız, Hayır'ı seçin.

Tap or click the window you want to capture.

Yakalamak istediğiniz pencereye dokunun veya tıklatın.

Click the window you want to capture.

Yakalamak istediğiniz pencereyi tıklatın.

Under the monitor, drag the playback indicator on the seek bar to the frame of the video that you want to capture as a picture.

Monitörün altında araç çubuğundaki kayıttan yürütme göstergesini resim olarak yakalamak istediğiniz video karesinin üzerine sürükleyin.

to capture [captured|captured] {fi.} (ayrıca: to grab)

kapmak {fi.}
 

Eşanlamlılar

"capture" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "capture" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "capture" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Normally the enemy pawn would evade capture (remember, pawns attack on the diagonal).

Normal olarak rakip piyon alınmaktan kaçar (unutmayın, piyonlar çapraz alırlar).

You can change the resolution for photos and videos that you capture with your LifeCam.

LifeCam ile yakaladığınız fotoğrafların ve videoların çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz.

You can send captured content as an attachment to an e-mail message.

Yakalanmış içerikleri, bir e-posta mesajının eklentisi olarak gönderebilirsiniz.

If your login information and password is captured, your personal data could be compromised.

Oturum açma bilgileriniz ve parolanız yakalanırsa, kişisel bilgilerinizin gizliliği aşılabilir.

Capture up to 30 frames per second, which means the video images you see are smooth and seamless.

Arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmak için 1.3 megapiksel fotoğraflar çekin.

Close any other programs that are running when you are capturing video.

Video yakalarken çalışmakta olan tüm diğer programları kapatın.

You can then paste the screen capture into a document, e‑mail message, or other file.

Yakaladığınız görüntüyü bir belgeye, e‑posta iletisine veya başka bir dosyaya yapıştırabilirsiniz.

You can use your LifeCam to capture digital video and audio recordings and digital photos.

LifeCam'inizi dijital video ve ses kaydı yapmak ve dijital fotoğraf çekmek için kullanabilirsiniz.

After you capture a snip, tap or click the Save Snip button.

Bir ekran alıntısı yakaladıktan sonra Ekran Alıntısını Kaydet düğmesine dokunun veya tıklatın.

Exception: pawns capture enemy pieces by moving diagonally.

Özel durum: piyonlar rakip taşları çapraz olarak alırlar.

They also have the ability to capture information on your PC and damage or delete that information.

Ayrıca bilgisayarınızdaki bilgileri yakalayabilir ve bu bilgilere zarar verebilir ya da onları silebilirler.

You can also see the pictures and videos you’ve captured in the Camera Roll folder in your Pictures library.

Resimler kitaplığındaki Film Rulosu klasöründe çektiğiniz resimleri ve videoları da görebilirsiniz.

The built-in 8-megapixel camera with video capability ensures that all your memories are captured in stunning HD.

Video özellikli yerleşik 8 megapiksel kamera, tüm anılarınızın muhteşem HD kalitesinde yakalanmasını sağlar.

Water: powerful, serene, and dynamic, captured by our community of contributors in splendid color and form.

Su: güçlü, huzur dolu ve dinamik; katkıda bulunanlar topluluğumuz tarafından muhteşem renkler ve formda çekilmiş.

You can also see the pictures and videos that you’ve captured in the Camera Roll folder in your Pictures library.

Resimler kitaplığındaki Film Rulosu klasöründe çektiğiniz resimleri ve videoları da görebilirsiniz.

You can capture the following types of snips:

Aşağıdaki ekran alıntısı türlerini yakalayabilirsiniz:

This is a great way to capture photos of landscapes and other subjects that are too large for a single photo.

Bu, tek bir fotoğraf için çok büyük olan manzaraların veya diğer konuların fotoğrafını çekmenin harika bir yoludur.

Revel in the shorelines, fields, and mountain refuges he captured in his lens for this free Windows theme.

Kamera lensinde yakaladığı sahil kıyısındaki eğlenceler, tarlalar ve dağ sığınakları bu ücretsiz Windows temasında.

Number of recent screen captures to store.

Depolanacak son ekran görüntülerinin sayısı.

If you enter a square held by your opponent, the occupying piece is deemed captured and removed from the board.

Rakibiniz tarafından tutulan bir kareye girdiğinizde, karenin üzerindeki taş alınmış sayılır ve tahtadan uzaklaştırılır.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

Capsien · capslock · capstan · capsule · capsules · capt · captain · caption · captions · captive · capture · captured · capturing · car · caracal · carafe · caramel · caravan · caravanette · caraway · carbonate

Türkçe-İngilizce sözlüğünde daha fazla kelime ara.