Türkçe nasıl CV yazılır?

"can save files" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"can save files" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-18 / 18

can save files

Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Benzer çeviriler

Türkçe de "can save files" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "can save files" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

You can save files to SkyDrive and work with them in several different ways: on the website (SkyDrive.com),

Dosyaları SkyDrive'a kaydedebilir ve onlar üzerinde (SkyDrive.com)

The files can be saved on a USB flash drive, CDs, DVDs, or a hard drive.

Dosyalar USB flash sürücüye, CD'ye, DVD'ye veya bir sabit sürücüye kaydedilebilir.

You can also use Paint to save picture files using different file formats.

Paint'i, farklı dosya biçimlerini kullanarak resim dosyalarını kaydetmek için de kullanabilirsiniz.

This program saves files in the Documents folder, but you can pick another location if you prefer.

Bu program dosyaları Belgeler klasörü altına kaydeder, ancak dilerseniz başka bir konum seçebilirsiniz.

Options can include where to save the files and what format to use for the folder and file names.

Seçenekler arasında dosyaların kaydedileceği konum ve klasör ve dosya adlarında kullanılacak biçim bulunur.

This is how you can access the PC's files and folders that aren’t saved in your SkyDrive folder.

SkyDrive klasörünüzde kaydedilmiş bilgisayarınızda bulunan dosyalara ve klasörlere bu şekilde erişebilirsiniz.

If you had created a list of files to burn, you can save the list before exiting the Player by doing the following:

Yazılacak dosya listesi oluşturduysanız, aşağıdakileri yaparak Player'dan çıkmadan önce listeyi kaydedebilirsiniz:

If so, you can enter your credentials again to continue saving copies of your files.

Durum böyleyse, dosyalarınızın kopyalarını kaydetmeye devam etmek için kimlik bilgilerinizi yeniden girebilirsiniz.

Most of the icons you add to your desktop will be shortcuts, but you can also save files or folders to the desktop.

Masaüstünüze eklediğiniz simgelerin çoğu, kısayol olur, ancak dosyaları veya klasörleri de masaüstüne kaydedebilirsiniz.

If you want to make the same attribute change for several files, you can save time by selecting the group of files before you right-click the attribute.

Birden fazla dosyada aynı öznitelik değişikliği yapmak istiyorsanız, özniteliği sağ tıklatmadan önce bir grup dosya seçerek zamandan tasarruf edebilirsiniz.

When you are done, you can save the search criteria, and use it in the future to find the same set of files again with a single click.

Tamamlandıktan sonra, yaptığınız bu arama işlemini kaydedebilir ve gelecekte aynı dosyaları yalnızca tek bir tıklatma ile tekrar bulabilmek için kullanabilirsiniz.

You can also open a saved search, which will display files that meet the criteria of that search, even if they are located in different folders throughout your computer.

Kaydedilmiş aramaları da açabilirsiniz, böylece o arama işleminde kullanılan ölçütlere uyan dosyalar (bilgisayarınızda farklı klasörlerde olsalar da) görüntülenir.

When you no longer need a file, you can remove it from your computer's hard disk to save space and keep your computer from getting cluttered with unwanted files.

Artık dosyalara gerek duymadığınız zaman, yer tasarrufu sağlamak ve bilgisayarınızın istenmeyen dosyalarla dolmasını önlemek için, bilgisayarınızın sabit disk'nden kaldırın.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

Daha fazlası Türkçe-Almanca sözlüğünde.