Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

"bio" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"bio" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-21 / 41

bio {isim}

bio {isim} [kısalt.] (ayrıca: memoir)

biyografi {isim}
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "bio" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

No, BIOS doesn't need to be managed and you don't need to change any settings.

Hayır, BIOS'u yönetmeniz ve ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.

BIOS is part of the hardware of your computer and is separate from Windows.

BIOS, bilgisayarınızın donanımının bir parçasıdır ve Windows'tan ayrı bir şeydir.

To turn on sleep, restart your computer, and then enter the BIOS setup.

Uyku modunu açmak için bilgisayarınızı yeniden başlatıp BIOS ayarlarına girin.

You can view general information about your computer's BIOS in System Information.

Bilgisayarınızdaki BIOS ile ilgili genel bilgileri Sistem Bilgileri içinde görebilirsiniz.

BIOS is part of your computer's hardware and is separate from Windows.

BIOS, bilgisayarınızın donanımının bir parçasıdır ve Windows'dan ayrı bir programdır.

On the startup menu, choose "BIOS setup," or "BIOS settings," or something similar.

Başlangıç menüsünde, "BIOS kurulumu", "BIOS ayarları" veya benzer bir seçeneği belirleyin.

On the startup menu, select "BIOS setup," or "BIOS settings," or something similar.

Başlangıç menüsünde, "BIOS ayarını," "BIOS ayarlarını" veya benzer bir seçeneği belirleyin.

Procedures for updating the BIOS vary depending on the manufacturer.

BIOS'un güncelleştirilmesine yönelik yordamlar üreticiye göre farklılık gösterir.

The steps for doing this vary depending on the BIOS manufacturer.

Bunu yapmak için gerekli adımlar BIOS üreticisine bağlı olarak değişir.

You'll also see a notice if the processor might not support NX or if NX is turned off in the PC BIOS.

Ayrıca, işlemci NX'i desteklemiyorsa veya bilgisayar BIOS'unda NX kapalıysa bir uyarı görürsünüz.

Accessing the BIOS can vary depending on your PC manufacturer.

BIOS erişimi, bilgisayar üreticinize bağlı olarak değişir.

On the BIOS setup screen, choose the option called "Boot order," or something similar.

BIOS ayarları ekranında, "Önyükleme sırası" veya buna benzer biçimde adlandırılan seçeneği belirleyin.

On the BIOS setup screen, select the option called "Boot order," or something similar.

BIOS ayarları ekranında, "Önyükleme sırası" veya buna benzer biçimde adlandırılan seçeneği belirleyin.

Each computer has its own startup (or boot) options and access to the BIOS setup.

Her bilgisayarın kendine ait başlangıç (veya önyükleme) seçenekleri ve BIOS ayarlarına erişimi vardır.

Because not all computer manufacturers use the same BIOS, different keys are assigned for this purpose.

Tüm bilgisayar üreticileri aynı BIOS'u kullanmadığı için bu amaca yönelik olarak farklı tuşlar atanır.

Because not all computer manufacturers use the same BIOS, different keys are assigned for this purpose.

Tüm bilgisayar üreticileri aynı BIOS'u kullanmadığı için, bu amaca yönelik olarak farklı tuşlar atanır.

No, BIOS does not need to be managed and you do not need to change any settings.

Hayır, BIOS'un yönetilmesi gerekmez, dolayısıyla ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.

Updating BIOS should only be done if necessary (to solve a compatibility problem, for example).

BIOS yalnızca gerektiğinde (örneğin, uyumlulukla ilgili bir sorunu gidermek için) güncelleştirilmelidir.

You might need to change your computer's BIOS settings.

Bilgisayarınızın BIOS ayarlarını da değiştirmeniz gerekebilir.

Once you're in the BIOS, look for the NX or XD settings under the Security tab to turn on the NX support.

BIOS'a girdiğinizde, NX desteğini açmak için Güvenlik sekmesi altında NX veya XD ayarlarını arayın.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

Binder · BinderName · Bindery · binding · Bindings · binge · bingo · binoculars · binomdist · binomial · bio · biology · bionics · biorthogonal · bipolar · birch · bird · birdhouses · birdie · birdyear · birth

bab.la daha fazla çeviri için İngilizce-Türkçe sözlüğünü sağlamakta.