"always" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN always Türkçe çeviri

always {zarf}

EN always
volume_up
{zarf}

always (ayrıca: all the time, ever, evermore)
Right-click the folder, and then click Always available offline.
Klasörü sağ tıklatıp Her zaman çevrimdışı olarak kullanılır'ı tıklatın.
The steps for generating a new app password are always the same:
Yeni bir uygulama parolası oluşturmanın adımları her zaman şu şekildedir
Shared files always include the latest changes and additions
Paylaşılan dosyalar her zaman en son değişiklikleri ve eklemeleri içerir
always (ayrıca: ever)
volume_up
daima {zarf}
Some Bluetooth enabled devices are always in discovery mode.
Bazı Bluetooth aygıtları daima bulma modundadır.
The homegroup is protected with a password, and you'll always be able to choose what you share with the group.
Ev grubunu parolayla korunur ve grupla paylaşacaklarınızı daima seçebilirsiniz.
You can help protect a homegroup with a password, and you'll always be able to choose what you share with the group.
Ev grubunu parolayla korumaya yardımcı olabilirsiniz ve grupla paylaşacaklarınızı daima seçebilirsiniz.

"always" için eşanlamlılar (İngilizce):

always

Türkçe' de "always" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAlways Create Backup Copy
EnglishHide pointer and button always
EnglishFor example, if you save all your photos on SkyDrive, they're always close by.
Örneğin, tüm fotoğraflarınızı SkyDrive'a kaydederseniz her zaman yakınınızda olurlar.
EnglishNow your app will always be available in one tap or click from the taskbar.
Artık uygulamanız tek bir dokunuş veya tıklamayla görev çubuğundan çalıştırılabilir.
EnglishHowever, it’s not always convenient or practical to run a limited number of programs.
Ancak, az sayıda program çalıştırmak her zaman uygun ve mümkün olmayabilir.
EnglishYou can always decide whether to install a driver that's unsigned or has been altered.
İmzalanmamış veya değiştirilmiş bir sürücüyü yükleyip yüklemeye karar verebilirsiniz.
EnglishMost people always sync with the latest version of a file and overwrite the older version.
Çoğu kişi her zaman dosyanın son sürümünü eşitleyip eski sürümün üzerine yazar.
EnglishSo you always have your files wherever you go, even when you’re offline.
Böylece, gittiğiniz her yerde, çevrimdışı bile olsanız dosyalarınız yanınızda olur.
EnglishIf you turn a system icon off, you can always turn it back on later.
Bir sistem simgesini devre dışı bırakırsanız, daha sonra etkinleştirebilirsiniz.
EnglishTo turn on Do Not Track, check the Always send Do Not Track header check box.
İzleme isteğini açmak için, Her zaman İzleme üstbilgisi gönder onay kutusunu işaretleyin.
EnglishDo you always resolve them the same way, such as always choosing the most recent version?
Çakışmaları her zaman en son sürümü seçmek gibi bir yolla mı çözümlüyorsunuz?
EnglishYou can always get here by clicking the Home button on the toolbar.
Bu sayfaya, araç çubuğundaki Giriş Sayfası düğmesini kullanarak ulaşabilirsiniz.
EnglishTurn Do Not Track on by selecting the Always send Do Not Track header check box.
İzleme özelliğini Her zaman İzleme üstbilgisini gönder onay kutusunu işaretleyerek etkinleştirin.
EnglishYou can always return to this article later to try more power-saving tips.
Güç tasarrufuyla ilgili daha fazla ipucu denemek için bu makaleye her zaman dönebilirsiniz.
EnglishYou can keep gadgets on top of your open windows so they're always visible.
Her zaman görünür olması için araçları açık pencerelerinizin en üstüne yerleştirebilirsiniz.
EnglishYou can always change it later using the Windows To Go item in Control Panel.
Denetim Masası'ndaki Windows To Go öğesini kullanarak her zaman daha sonra değiştirebilirsiniz.
EnglishIf you disable an add-on, you can always turn it back on again.
Bir eklentiyi devre dışı bıraktığınızda, her zaman yeniden etkinleştirebilirsiniz.
EnglishTo turn off Do Not Track, uncheck the Always send Do Not Track header check box.
İzleme isteğini kapatmak için, Her zaman İzleme üstbilgisi gönder onay kutusunun işaretini kaldırın.