Professional translators one click away

"always" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"always" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-23 / 53

always

always (ayrıca: every time, ever)

For example, if you save all your photos on SkyDrive, they're always close by.

Örneğin, tüm fotoğraflarınızı SkyDrive'a kaydederseniz her zaman yakınınızda olurlar.

However, it’s not always convenient or practical to run a limited number of programs.

Ancak, az sayıda program çalıştırmak her zaman uygun ve mümkün olmayabilir.

Do you always resolve them the same way, such as always choosing the most recent version?

Çakışmaları her zaman en son sürümü seçmek gibi bir yolla mı çözümlüyorsunuz?

To turn on Do Not Track, check the Always send Do Not Track header check box.

İzleme isteğini açmak için, Her zaman İzleme üstbilgisi gönder onay kutusunu işaretleyin.

Most people always sync with the latest version of a file and overwrite the older version.

Çoğu kişi her zaman dosyanın son sürümünü eşitleyip eski sürümün üzerine yazar.

always {zarf}

always {zarf} (ayrıca: ever, all the time)

her zaman {zarf}

always {zarf} (ayrıca: ever)

daima {zarf}

The homegroup is protected with a password, and you'll always be able to choose what you share with the group.

Ev grubunu parolayla korunur ve grupla paylaşacaklarınızı daima seçebilirsiniz.

Some Bluetooth enabled devices are always in discovery mode.

Bazı Bluetooth aygıtları daima bulma modundadır.

You can help protect a homegroup with a password, and you'll always be able to choose what you share with the group.

Ev grubunu parolayla korumaya yardımcı olabilirsiniz ve grupla paylaşacaklarınızı daima seçebilirsiniz.

The homegroup is protected with a password, and you'll always be able to choose what you share with the group. For information about HomeGroup, see HomeGroup: recommended links.

Ev grubunu parolayla korunur ve grupla paylaşacaklarınızı daima seçebilirsiniz. Ev Grubu hakkında bilgi için, bkz. Ev Grubu: önerilen bağlantılar.
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Eşanlamlılar

"always" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "always" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "always" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Now your app will always be available in one tap or click from the taskbar.

Artık uygulamanız tek bir dokunuş veya tıklamayla görev çubuğundan çalıştırılabilir.

You can always decide whether to install a driver that's unsigned or has been altered.

İmzalanmamış veya değiştirilmiş bir sürücüyü yükleyip yüklemeye karar verebilirsiniz.

So you always have your files wherever you go, even when you’re offline.

Böylece, gittiğiniz her yerde, çevrimdışı bile olsanız dosyalarınız yanınızda olur.

If you turn a system icon off, you can always turn it back on later.

Bir sistem simgesini devre dışı bırakırsanız, daha sonra etkinleştirebilirsiniz.

You can always get here by clicking the Home button on the toolbar.

Bu sayfaya, araç çubuğundaki Giriş Sayfası düğmesini kullanarak ulaşabilirsiniz.

You don't have to stop working on your document, because the headlines are always visible.

Haber başlıkları zaten görülebildiğinden, belgeniz üzerinde çalışmayı bırakmanıza gerek kalmaz.

Email, calendar and contacts on your devices are always in sync

Bulutta saklanan Office belgelerine erişin ve bunları görüntüleyin

If you do this, your files will always be permanently removed when deleted.

Bunu seçerseniz, sildiğiniz dosyalar kalıcı olarak kaldırılır.

For Do you have an "always on" Internet connection, click No, and then click Next.

Internet Bağlantınızı Ayarlayın ekranında, İleri'yi tıklatın.

Chances are, you already have ways to make sure your mobile PC always has power.

Taşınabilir bilgisayarınızın gücü olduğundan emin olmak için kullandığınız yöntemler mutlaka vardır.

Always save open files before putting your computer into sleep or hibernation.

Bilgisayarınızı uyku veya hazırda bekleme moduna geçirmeden önce açık dosyalarınızı mutlaka kaydedin.

If you try it and don't like it, you can always turn it off again.

Deneyip beğenmezseniz, dilediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

(Always consult your manufacturer's instructions for the best way to recharge your battery.)

(Pilinizi yeniden şarj etmenin en iyi yöntemini uygulamak için mutlaka üreticisinin yönergelerini izleyin.)

But you can always pin them if you want them there.

Ancak bunları istediğinizde oraya sabitleyebilirsiniz.

You can always move downloads from the Downloads folder to other places on your PC.

İndirilen öğeleri dilediğiniz zaman İndirmeler klasöründen bilgisayarınızdaki diğer yerlere taşıyabilirsiniz.

In this way, your device is always ready with the latest media entertainment for when you want to take it with you.

Bu şekilde, aygıtınızı yanınıza almak istediğinizde, aygıtınızda en son medya eğlencesi kullanıma hazır olur.

(You can always trust devices again later.)

(Daha sonra dilediğiniz zaman bu cihazı güvenilir cihaz yapabilirsiniz.)

You can always trust a device again later.

Daha sonra dilediğiniz zaman bu cihazı güvenilir cihaz yapabilirsiniz.

You can always add tags to individual pictures later (see "Organizing and finding your pictures" in this article).

Resimlere sonradan da ayrı ayrı etiket ekleyebilirsiniz (bu makaledeki "Resimlerinizi düzenleme ve bulma" konusuna bakın).

While you always have one default Accelerator for each category of Accelerator, you can add more to the category.

Her Hızlandırıcı kategorisi için bir tane varsayılan Hızlandırıcı bulunur, ancak kategoriye daha fazlasını ekleyebilirsiniz.
 

Forum sonuçları

"always" çevirisi - forum sonuçları

 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

altimeter · altitude · altogether · altruistic · AltStartup · alum · aluminium · aluminum · alumna · alveolar · always · amaranth · amateur · amazed · amazing · ambassador · amber · amberjack · ambience · ambient · Ambiguous

Daha da fazla çeviri için bab.la Almanca-Türkçe sözlüğüne bakın.