Birçok ülkede bulunan staj imkanları

"a little" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"a little" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-21 / 26

a little {sıfat}

a little {sıf.} (ayrıca: scrimpy)

az {sıf.}

If you've already marked at least one device as trusted, the steps are a little different:

En az bir cihazı güvenilir olarak işaretlediyseniz adımlar biraz farklıdır.

coffee with a little sugar

az şekerli kahve

Your computer will be a little slower while it is running, but the full scan looks everywhere for possible problems.

Bu seçenek çalışırken, bilgisayarınız az da olsa yavaşlayacaktır ancak tam tarama olası sorunları bulmak için her yeri arar.

If a computer with a 64-bit processor comes with more memory, it might cost a little more than a computer with a 32-bit processor that has less memory.

64 bit işlemcili bir bilgisayar daha fazla bellekle birlikte geliyorsa, daha az belleği olan 32 bit işlemcili bir bilgisayardan biraz daha pahalı olabilir.
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Eşanlamlılar

"a little" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "a little" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "a little" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Your system may look a little different, but it probably has most of these parts.

Sisteminiz biraz farklı görünebilir, ancak büyük olasılıkla bu parçaların çoğuna sahiptir.

A folder is little more than a container in which you can store files.

Klasör, dosyalarınızı depoladığınız bir taşıyıcıdan biraz daha fazlasıdır.

Your system might look a little different, but it probably has most of these parts.

Sisteminiz biraz daha farklı görünebilir ancak bu parçaların çoğu sisteminizde bulunacaktır.

Try moving it closer or a little farther from your computer.

Bilgisayarınızın yakınına veya biraz uzağına taşımayı deneyin.

In Windows, you can use themes to help make your desktop feel a little more like your own.

Windows sürümünde masaüstünüze biraz daha sizin olduğu hissini vermek üzere temaları kullanabilirsiniz.

To understand how ClearType works, you should first understand a little bit about on-screen graphics.

ClearType'ın çalışma şeklini anlamak için önce ekran grafikleri hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekir.

You can change the background picture and color of your Start screen to make it feel a little more personal.

Sizi daha fazla yansıtması için Başlangıç ekranınızın arka plan resmini ve rengini değiştirebilirsiniz.

If the device is busy, wait a little while and then try again.

Aygıt meşgulse, bir süre bekleyip yeniden deneyin.

With a little knowledge about these hardware and software issues, you won't sweat the move to 64-bit computing.

Bu donanım ve yazılım konuları hakkında biraz bilgiyle, 64 bit bilgi işleme adım atarken zorlanmayacaksınız.

This is where it gets a little confusing.

İşte burada işler biraz kafa karıştırıcı olmaya başlıyor.

If you want to share it with people using other computers on your home network, though, you have a little more to do.

Ancak, ev ağınızdaki diğer bilgisayarları kullanan kişilerle paylaşmak isterseniz, biraz daha işlem yapmanız gerekecek.

Switches cost a little more than hubs.

Anahtarlar hub'lardan biraz daha pahalı olabilir.

If you upgraded to Windows 7 from Windows XP or Windows Vista, be aware that themes work a little differently in Windows 7.

Windows XP veya Windows Vista'dan Windows 7'ye yükselttiyseniz, Windows 7'de temaların biraz farklı çalıştığına dikkat edin.

Let's make them a little bigger.

Şimdi bunları biraz daha büyütelim.

If you upgraded to Windows 7 from Windows XP or Windows Vista, be aware that themes work a little differently in Windows 7.

Windows XP veya Windows Vista sürümünden Windows 7 sürümüne yükselttiyseniz, Windows 7 sürümünde temaların biraz farklı çalıştığına dikkat edin.

Printing non-standard items isn't always easy, but with the right program—and a little practice—you'll be able to get high-quality results.

Standart olmayan öğeleri yazdırmak kolay değildir, ancak doğru programla ve biraz da pratik yaparak yüksek kaliteli sonuçlar elde edebilirsiniz.

If you're using a high-resolution screen, or need a little extra help to see the icons, you can change them to a larger size.

Yüksek çözünürlüklü bir ekran kullanıyorsanız veya simgeleri görmek için ek yardıma gereksiniminiz varsa, bunları daha büyük bir boyuta getirebilirsiniz.

Every party needs a little background music to set the mood, but have you ever considered background photos? With Windows Media Center, you can have both.

Ortamı ayarlamak için her partiye biraz arka plan müziği gerekir, peki hiç arka plan fotoğraflarını düşündünüz mü? Windows Media Center ile, ikisine birden sahip olabilirsiniz.

Every party needs a little background music to set the mood, but have you ever considered background photos? With Windows Media Center, you can have both.

Her partiyi havaya sokmak için arka planda bir parça müziğe ihtiyaç vardır, peki hiç arka plan fotoğraflarını denediniz mi? Windows Media Center ile her ikisini de yapabilirsiniz.

A folder is little more than a container in which you can store files.

Klasör, dosyalarınızı depoladığınız bir taşıyıcıdan biraz daha fazlasıdır.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

3DSurfaceMetal · 3DTiltDown · 3DTiltLeft · 3DTiltRight · 3DTiltUp · 3DToggle · 3DWireFrame · 3rd · 3rdSign · a · a-little · a.m. · AaBbCcYyZz · AaBbYyZz · AAC · aardvark · Abacus · abaft · abatement · abbess · abbey

Daha çok çeviri bab.la Almanca-Türkçe sözlüğünde.