Sözcüklerle anlatım

Doğru sözcüklerle anlatım için 658.967.420 cümle ara.
Biz doğru cümle yapısını tanımlamak için ne kadar yaygın olarak kullanıldıkları üzerine sözcük gurubu sözlüğümüzde milyarlarca kelimeyi araştırıyoruz. Bu uygun cümle seçerken yazılı düzenleme, diksiyon ve sözdizimi kullanımı artırmaya yardımcı olur. Bizim sözcüklerle anlatım aracımız mesela düzgün edatlar için en iyi tavsiyeyi verebilmek adına doğru edat örneklerini yaygın dil kullanımıyla ilişkilendirerek doğru cümle yapısı denetleyicisi olarak işlev görür. Aracımız düzgün sözcük seçimi ve sözcük sırasını tanımlamanıza yardım eden sözcüklerle anlatım, dilbilgisi ve ifadeleri öğretmeye yardım eder.

Örnek: Düzgün edatsal sözcük grubu nasıl aranır

Sıklık Sözcüklerle anlatım
67,3% I am waiting for
18,2% I am waiting to
5,2% I am waiting on