Basın

Bütün basın kaynakları için Patrick'a yazın.

Fact sheet İndir.

Kuruluş: Mayıs 2007
Başlayış: Temmuz 2007
Kurucular: Andreas Schroeter, Thomas, Schroeter, Patrick Uecker
Yer: Hamburg, Almanya
Fikir: Diller platformu yartmak, dil öğrenmeyi sevenlerin fikir alışveriş bulunmak ve de öğrenme yeri.

Basın Duyuruları