bab.la Kalıpları

bab.la Kalıplar Sözlüğü binlerce cümle kalıbı ve deyimin çevirisini içeriyor. Kalıplar sözlüğümüz dört kategoride yüzlerce farklı kalıbı bünyesinde barındırıyor. Her cümle kalıbı kullanıldığı duruma özel tanımlar ve açıklamalar içeriyor.

 

Kalıplar Sözlüğü binlerce genel kalıbı dört ana kategoride barındırıyor: Bilimsel Yazı, İş İlişkileri, Başvurular ve Özgeçmişler, ve Kişisel Yazışma. Kalıplar, her kategorinin kendi içinde kullanıldığı durumlara göre gruplanmış olarak sunuluyor. Kalıpların kullanıldığı durumlar, sizin o kalıbı doğru yerde ve zamanda kullanıp kullanmadığınıza karar vermenizde yardımcı oluyor.

Kalıplar Sözlüğü'nün yaratılmasındaki amaç, size resmi veya belli kuralları olan yazım tarzlarında yardımcı olacak bir araç sunmaktır. Resmi yazışmalarda kurallar o dili anadili olarak konuşmayanlar için çok katıdır ve o kurallar çoğunlukla çok net değildir. En belirgin örnekler, bilimsel çalışmalar veya tezler, iş teklifleri/ anlaşmaları veya mektuplarıdır. Bu yazıların belli bir kuralı ve stili olmak zorundadır. Gayri resmi yazılar için de o yazıları daha kişisel ve sohbetvari yapan kurallar vardır. Yabancı dildeki herhangi bir cümleyi kelime kelime çevirmek yerine bu cümle kalıplarını kullanarak istediğiniz çeviriyi bulabilirsiniz.